Grup de la taula periòdica

columna d'elements de la taula periòdica dels elements químics
(S'ha redirigit des de: Sèrie química)

Un grup d'elements equival a una columna de la taula periòdica. N'hi ha 18 a la taula periòdica estàndard. Molts d'aquests grups coincideixen amb sèries químiques conegudes ja abans de la taula periòdica. Tots els elements d'un grup tenen la mateixa configuració electrònica de la seva capa de valència. Això fa que tinguin propietats físiques i químiques similars. La IUPAC recomana numerar els períodes amb nombres de l'1 al 18 d'esquerra a dreta. També existeixen dos sistemes de numeració obsolets (un de la IUPAC i un altre de la CAS, que feien servir nombres romans).

Taula periòdica dels elements químics de 18 columnes.

Els grups de la taula periòdica són els següents (entre parèntesis, numeracions obsoletes de la IUPAC i de la CAS).

Grups principals

modifica

Un grup principal de la taula periòdica conté els elements químics corresponents als blocs s i p i es caracteritzen per no tenir cap subnivell d a mig omplir. Són els grups 1 i 2 i del 12 al 18. En química inorgànica s'estudien les seves propietats per separat dels metalls de transició atès que varien de manera diferent al llarg dels grups i els períodes. Tot i això representen la major part dels elements i les seves propietats són molt diferents.

Vegeu també

modifica


Elements químics

Taula periòdica | Nom | Símbol atòmic | Nombre atòmic
Grups:   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Períodes:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7
Sèries:    Actinoides  - Lantanoides  -  Metalls de transició  -  Metalls del bloc p  -  Semimetalls  -  No-metalls  -  Terres rares  -  Transurànids
Blocs:  bloc s  -  bloc p  -  bloc d  -  bloc f  -  bloc g