Sant Joan Evangelista a Patmos (drap)

Drap de faristol amb Sant Joan Evangelista a Patmos (Teixit i passamaneria: València (?), entre finals del s. XVI i principis del s. XVII. Ordit i trama de seda. Domàs. Passamaneria: seda i or.

Drap de faristol amb Sant Joan Evangelista a Patmos

Brodat: Catalunya, Sant Joan de les Abadesses (?), entre finals del s. XIV i principis del s. XV. Lli, sedes policromades, or i teixit de ras de seda. 240 x 56 cm.

Ubicat al Museu Episcopal de Vic, provinent del monestir de Sant Joan de les Abadesses

Teixit de fons de domàs, base ras de cinc, ordit i trama de seda blanca; fet en teler de llaços o a l'estirada. Serrell de passamaneria de seda blanca, passamaneria de seda blanca i or, ambdós fets en teles de passamaneria. Teixit fabricat a Catalunya. Decoració amb brodats fets sobre una base de tela de lli posada en un bastidor i aplicats posteriorment sobre el teixit de domàs. Els brodats són de sedes policromes a punt de matís; d'or i argent a punt tibat i de cordonet i amb ras de seda vermella aplicat damunt del domàs. Segurament obra d'un taller de Sant Joan de les Abadesses.

El domàs té una decoració de grans losanges amb braços formats per branques entrecreuades, al centre tenen una mena de gerro del qual sorgeix una magrana amb fulles que s'enlairen. Tipus de dibuix molt característic dels teixits d’entre la fi del segle XVI i el començament del XVII.

Detall del Drap

Decoració aplicada brodada amb la figura de sant Joan Evangelista a l'illa de Patmos. Reposa sobre un sòcol amb rajoles romboïdals. Va vestit amb túnica i mantell amb drapejats molt perfectes. Sosté amb la mà esquerra un calze pel peu, a l'interior del qual hi ha el dimoni en forma de drac, i amb la mà dreta beneeix. La iconografia correspon a un episodi de la vida del Sant a l'illa de Patmos, en què venç el dimoni que intenta ocupar el lloc de la Sagrada Forma en un calze.

La figura del Sant està emmarcada per quatre flors, dues a dalt i dues a baix. Són roses amb la corol·la de tafetà vermell i la tija i les fulles de sedes i or. El brodat correspon a la fi del segle XV o començament del XVI.

El brodat és de gran refinament i perfecció tècnica. Estilísticament correspon a les darreries del gòtic. Pertanyia a una altra peça litúrgica i va ser traspassat sobre un teixit posterior, segurament durant la primera meitat del segle xvii, cosa molt freqüent en la història dels ornaments litúrgics i que ha passat en molts d'altres del fons del Museu Episcopal de Vic.

ReferènciesModifica