Satisfacció

La satisfacció en el seu àmbit més comú, és el compliment dels requeriments establerts per a obtenir un resultat.