Servei bàsic d'atenció social

El Servei Bàsic d'Atenció Social[1], consisteix en un conjunt d'accions professionals que tenen l'objectiu d'atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies i grups.

Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.

Objectiu[2]Modifica

L'objectiu és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió.

Funcions[3]Modifica

Les funcions que ofereix aquest servei, són: informació, orientació i assessorament. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió. Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea territorial corresponent. Gestió dels serveis d'atenció domiciliària, i els altres que siguin determinats per via reglamentària. Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada. Treball social comunitaria. Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

Dades de la prestació[4]
Tipologia de la prestació Prestació de servei: servei bàsic
Situació de la població destinatària Població general
Edat de la població destinatària Població general
Forma de prestació Mitjançant intervenció d'equip de professionals
Perfils professionals 3 treballadors/es social, i 2 educadors/es socials per cada 15.000 habitants
Estànderds de qualitat Els que estableix el Pla de qualitat previst en le Llei de servis socials per a aquesta prestació

Criteris d'accés - normativa reguladora[5]Modifica

Els requisits per accedir a aquest servei són les següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

ReferènciesModifica

  1. «Servei Básic d'Atenció Social». [Consulta: 14 desembre 2020].
  2. «Objectiu» (en català). [Consulta: 14 desembre 2020].
  3. «Funcions». [Consulta: 14 desembre 2020].
  4. «Dades de la prestació». [Consulta: 14 desembre 2020].
  5. «Criteris d'accés». [Consulta: 14 desembre 2020].

Enllaços externsModifica