Sigles de comunitats i instituts de perfecció catòlics

article de llista de Wikimedia

Un institut de perfecció de l'Església Catòlica Romana, és a dir un institut de vida consagrada o una societat de vida apostòlica, sol tenir unes sigles (habitualment un acrònim del nom en llatí) que l'identifica i que es posposa al nom de cada un dels seus membres. A la taula es donen les sigles en orde alfabètic, amb el nom oficial de l'institut, el nom popular, si n'hi ha, i el nom llatí, quan n'hi ha.

Índex A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
A.A. Agustines de l'Assumpció Assumpcionistes
Agustines Assumpcionistes
Congregatio Augustinianorum ab Assumptione
A.A.S.C. Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament i de la Caritat Germanes Adoratrius Sorores Adoratrices Ancillae SS. Sacramenti et a Caritate
A.C.I. Esclaves del Sagrat Cor de Jesús Ancillae Sacri Cordis Iesu
A.D.C. Esclaves de la Caritat
A.D.C. Esclaves del Diví Cor
A.H.A. Agustines Germanes de l'Empar
A.I. Germanes Esclaves de l'Encarnació
A.I.M. Esclaves de la Immaculada (Parma)
A.J. Apòstols de Jesús
A.M. Germanes Agustinianes Missioneres Agustines Missioneres
A.P.S.S. Adoratrius Perpètues del Santíssim Sagrament Sagramentines, Adoratrius Perpètues Adoratrices Perpetuae Sanctissimi Sacramenti
A.R.V. Germanes Agustinianes Recol·lectes del Sagrat Cor de Jesús
A.S.C. Germanes Adoratrius de la Sang de Crist Adoratrices Sanguinis Christi
A.S.C.J. Apòstols del Sagrat Cor de Jesús
A.S.C.V. Esclaves del Sagrat Cor de Santa Caterina Volpicelli
A.S.O.L.C. Germanes Agustines de la Mare de Déu de la Consolació Agustines d'Ultramar
A.S.P. Germanes Angèliques de Sant Pau Angèliques Sorores Angelicae Sancti Pauli

BModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
B. Clergues Regulars de Sant Pau Barnabites Congregatio Clericorum Regularium S. Pauli, Barnabitarum
B.A. Orde Basilià Alepí dels Melquites Basilians Alepins Ordo Basilianus Aleppensis Melkitarum
B.B. Germanes Filles de la Mare de Déu Benebikira
B.C. Orde Basilià de Sant Joan Baptista Basilians Baladites (o Soarites) Ordo Basilianus S. Iohannis Baptistae, Soaritarum Melkitarum
B.D.P. Germanes Benedictines de la Divina Providència
Bethl. Betlemites Filles del Sagrat Cor Betlemites
B.G.S. Petits Germans del Bon Pastor Parvi Fratres Boni Pastoris
B.S. Orde Basilià del Santíssim Salvador dels Melquites Salvadorians Ordo Basilianus Ssmi Salvatoris Melkitarum
B.S.C.M. Adoratrius del Sagrat Cor de Jesús de Montmartre
B.V.M. Germanes de la Caritat de Santa Maria Verge
Beth. Germanes Betlemites Filles del Sagrat Cor de Jesús Germanes Betlemites

CModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
C.A. Canonges Regulars Aquisgranesos
C.a Ch. Germanes Carmelites de la Caritat Vedrunes, Carmelites Vedrunes
C.A.M. Orde Mequitarista Mequitaristes Ordo Mechitaristarum, Monachorum Armenorum sub Regula S. Benedicti
C.A.S.H. Clergues Apostòlics de Sant Jeroni Jesuats Clerici Apostolici Sancti Hieronymi
C.B.V.M. Congregació de la Benaurada Maria Verge Canongesses de Sant Agustí Congregatio Beatae Mariae Virginis
C.b.P. Orde d'Eremites de Sant Jeroni de la Congregació del Beat Pere de Pisa Pobres Eremites de Sant Jeroni, Eremites de Sant Jeroni de Pisa, Eremites de Pere Gambacorta; Jerònims de Monte Cesana Ordo Fratrum Eremitarum S. Hieronymi Congregationis b. Petri de Pisis
C.C.I.M. Filles dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria (Institut Ravasco) Germanes de l'Institut Ravasco
C.C.V. Germanes Carmelites de la Caritat de Vedruna Vedrunes
C.D.C.J. Germanes Carmelites del Diví Cor de Jesús
C.D.P. Germanes de la Divina Providència (Saint-Jean-de-Bassel) Germanes de Saint-Jean-de-Bassel
C.F.A. Germans Cel·lites o Alexians d'Aquisgrà Alexians, Cel·lites Congregatio Fratrum Cellitarum seu Alexianorum
C.F.C. Germans Cristians Congregatio Fratrum Christianorum
C.F.H. Germans de la Immaculada Concepció de Santa Maria Verge Germans de Huybergen Fratres Immaculatae Conceptionis B. V. M. Matris Dei
C.F.I.C. Fills de la Immaculada Concepció Concepcionistes Filii Immaculatae Conceptionis
C.F.M. Filles de la Misericòrdia Franciscanes
C.F.P. Germans dels Pobres de Sant Francesc Seràfic Congregatio Fratrum Pauperum Sancti Francisci Seraphici
C.F.S. Congregació de la Fraternitat Sacerdotal Congregatio a Fraternitate Sacerdotali
C.F.S.F. Filles de Sant Francesco d'Assís Franciscanes d'Esztergom Congregatio Filiarum Sancti Francisci Assisiensis
C.F.S.G. Filles de Sant Josep de Rivalba
C.F.X. Germans de Sant Francesc Xavier Xaverians Congregatio Fratrum a S. Francisco Xaverio
C.G.S. Congregació de Jesús Sacerdot Venturins Congregatio Iesu Sacerdotis
C.H.F. Germanes de la Santa Fe
C.I. Josefins de Bèlgica Josefins de Bèlgica Institutum Iosephitarum Gerardimontensium
C.I.C. Congregació de la Mare de Déu de la Immaculada Concepció de Castres Monges Blaves, Germanes de Castres
C.I.C.M. Congregació del Cor Immaculat de Maria Missioners de Scheut Congregatio Immaculati Cordis Mariae
C.I.I.C. Germanetes de la Immaculada Concepció
C.I.M. Congregació de Jesús i Maria Eudistes Congregatio Iesu et Mariae (Eudistarum)
C.J. Institut de Santa Maria Verge o Congregació de Jesús Dames Irlandeses Congregatio Jesu
C.M. Germanes Carmelites Missioneres Carmelites Missioneres
C.M. Congregació de la Missió Paüls, llatzaristes, Missioners Paüls, vicentins Congregatio Missionis
C.M.B.B. Filles de la Santa Maria Verge dels Dolors Seràfiques Congregatio Sororum Beatissimae Mariae Virginis Addoloratae
C.M.C. Germanes de Nostra Senyora de la Consolació Germanes de la Consolació
C.M.D.P. Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor Monges de la Divina Pastora, Caputxines de la Divina Pastora
C.M.F. Missioners Fills del Cor Immaculat de Maria Claretians, cordimarians, Fills del Cor de Maria Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis B.M.V.
C.M.F. Missioneres del Cor de Maria
C.M.I. Carmelites de la Santa Verge Maria Immaculada Congregatio Fratrum Carmelitarum B.V. Mariae Immaculatae
C.M.L. Congregació dels Missioners Libanesos Kreimistes
C.M.M. Missioners de Mariannhill Congregatio Missionariorum de Mariannhill
C.M.S.F. Germans Missioners de Sant Francesc d'Assís Congregatio Missionaria Sancti Francisci Assisiensis
C.M.S.Sp.S. Missioneres Serventes de l'Esperit Sant Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti
C.M.T. Germanes Carmelites Missioneres Teresianes Carmelites Missioneres Teresianes, Carmelites Descalces de Tarragona
C.M.V. Congregació de Viena de l'Orde Mequitarista Mequitaristes de Viena Ordo Mechitaristarum, Monachorum Armenorum sub Regula S. Benedicti
C.N.D.-C.S.A. Congregació de la Mare de Déu de Canongesses de Sant Agustí Germanes de la Mare de Déu Congregatio Beatae Mariae Virginis
C.O. Confederació de l'Oratori de Sant Felip Neri Oratorians, Felipons Confoederatio Oratorii Sancti Philippi Nerii
C.O.N.F.H.I.C. Germanes Franciscanes Hospitaleres de la Immaculada Concepció
Cong. Subl. O.S.B. Congregació Benedictina de Subiaco Congregatio Sublacensis Ordinis S. Benedicti
C.Op. Congregació dels Obrers Cristians de Sant Josep de Calassanç Calassancis Congregatio pro Operariis Christianis a Sancto Iosepho Calasanzio
C.P. Congregació de la Passió de Jesucrist Passionistes Congregatio Passionis Iesu Christi
C.P. Religioses de la Passió de Jesucrist Passionistes Claustrals, Monges Passionistes Religiosae Passionis Iesu Christi
C.P. Germanes de la Santa Creu i Passió de Nostre Senyor Jesucrist Passionistes
C.P. Germanes Passionistes de Sant Pau de la Creu Passionistes Congregatio Sororum Sancti Pauli a Cruce
C.P.C.R. Cooperadors Parroquials de Crist Rei Cooperadors Parroquials Congregatio Cooperatorum Paroecialium Christi Regis
C.P.M. Preveres de la Misericòrdia Congregatio Presbyterorum a Misericordia
C.PP.S. Missioners de la Preciosíssima Sang Bufalins Congregatio Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis
C.P.S. Germanes Missioneres de la Preciosíssima Sang Missioneres de Mariannhill Congregatio Pretiosi Sanguinis
C.R. Clergues Regulars Teatins Teatins Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum
C.R. Congregació de la Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist Resurreccionistes Congregatio a Resurrectione D.N.I.Chr.
C.R. Germanes de la Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist Resurreccionistes Congregatio Sororum a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi
C.R.A. Canonges Regulars de la Congregació Suïssa de Sant Maurici d'Agaunum Congregatio Helvetica o Sancto Mauritio Agaunensis
C.R.B. Canonges Regulars de la Congregació Hospitalera del Gran Sant Bernat Canonges de Sant Bernat Congregatio Sanctorum Nicolai et Bernardi Montis Iovis
C.R.C.S. Clergues Regulars de Somasca Somascos Clerici Regulares Congregationis Somaschae
C.R.I.C. Canonges Regulars de la Immaculada Concepció Congregatio Canonicorum Regolarium Immaculatae Conceptionis
C.R.L. Canonges Regulars de la Congregació del Santíssim Salvador Lateranenc Lateranencs Congregatio Ss.mi Salvatoris Lateranensis
C.R.M. Clergues Regulars Menors Caracciolins, Pares d'Adorno Ordo Clericorum Regularium Minorum
C.R.S. Clergues Regulars de Somasca Somascs Ordo Clericorum Regularium a Somascha
C.R.S.A. Canonges Regulars de Sant Agustí Confederats Sacer et Apostolicus Ordo Canonicorum Regularium S. Augustini
C.R.S.Ant. Canonges Regulars de Sant Antoni Hospitalers de Sant Antoni Canonici Regulares Sancti Agustini Ordinis Sancti Antonii Abbatis
C.R.S.B. Canonges Regulars de la Congregació Hospitalera del Gran Sant Bernat Canonges de Sant Bernat Congregatio Sanctorum Nicolai et Bernardi Montis Iovis
C.R.S.D. Germanes Dominiques de la Congregació Romana de Sant Domènec Dominiques
C.R.S.V. Canonges Regulars de la Congregació de Sant Víctor Victorins Congregatio Victorina
C.R.V. Canonges Regulars de Sant Agustí de la Congregació de Windesheim Congregatio Vindesemensis
C.R.V.C. Canonges Regulars de la Congregació dels Germans de la Vida Comú Germans de la Vida Comú Congregatio Fratrum a Vita Communi
C.S. Missioners de sant Carles Scalabrinians Congregatio Missionariorum a S. Carolo
C.S. Germanes de la Caritat Social Caritas Socialis
C.S.A. Germans de Sant Lluís Gonzaga Germans d'Oudenbosch Congregatio Fratrum a Sancto Aloysio Gonzaga
C.S.B. Preveres de Sant Basili Congregatio a Sancto Basilio
C.S.C. Congregació de la Santa Creu Congregatio a S. Cruce
C.S.C. Germanes de la Santa Creu (Notre Dame)
C.S.C. Germanes de la Santa Creu i dels Set Dolors
C.S.C. Germanes de Santa Caterina Verge i Màrtir Congregatio Sororum S. Catharinae V. et M.
C.S.Ch. Congregació de les Escoles de la Caritat Institut Cavanis Congregatio Scholarum Charitatis
C.S.D.G. Germanes de Sant Domènec de Granada Dominiques de Granada
C.S.D.P. Germanes del Diví Pastor de la Providència Divina Congregatio Sororum Divini Pastoris a Providentia Divina
C.S.F. Congregació de la Sagrada Família de Bergamo Congregatio a Sacra Famiglia
C.S.F. Congregació de les Germanes Col·legines de la Sagrada Família Col·legines
C.S.F.N. Germanes de la Sagrada Família de Natzaret Congregatio Sanctae Familiae de Nazareth
C.S.G. Germanes de Sant Josep de Chambéry
C.S.I. Congregació de Sant Josep Josefins del Murialdo Congregatio Sancti Joseph
C.S.I.B.P. Congregació de Sant Joan Baptista Precursor Congregatio Sacti Iohannis Baptistae Praecursoris
C.S.I.C. Germanes de la Immaculada Concepció de Santa Maria Verge Congregatio Sororum Immaculatae Conceptionis Beatae Virginis Mariae
C.S.J. Germanes de Sant Josep de Carondelet
C.S.J. Germanes de Sant Josep de Lió
C.S.M. Germanes Compassionistes Serventes de Maria Compassionistes
C.S.M. Germanes de la Caritat de Miyazaki
C.S.M.A. Congregació de Sant Miquel Arcàngel Micaelites Congregatio Sancti Michaëlis Archangeli
C.S.P. Societat dels Sacerdots Missioners de Sant Pau Apòstol Paulistes Societas Sacerdotum Missionariorum a S. Paulo Apostolo
C.S.R. Congregació del Santíssim Rosari Rosarians Congregatio Sanctissimi Rosarii
C.S.R. Germanes del Redemptor
C.S.S. Congregació dels Sagrats Estigmes de Nostre Senyor Jesucrist Estigmatins Congregatio a Ss. Stigmatibus D.N.I.C.
C.S.S.E. Germanes de Santa Elisabet Congregatio Sororum Ravarum a Sancta Elisabetha
C.S.S.F. Germanes de Sant Fèlix de Cantalice Felicianes Congregatio Sororum S. Felicis de Cantalice III Ordinis Regularis Sancti Francisci Seraphici
C.S.S.G.B. Germanes de Sant Joan Baptista Baptistines
C.S.S.J.E. Congregació de Canonges Seculars de Sant Joan Evangelista Canonges Blaus, Lóios, Bons Homes de Vilar, Canonges de Vilar de Frades Congregatio Canonicorum Saeculorum Sancti Joannis Evangelistae
C.S.S.M. Germanes de Santa Marta
C.S.Sp. Congregació de l'Esperit Sant i del Sagrat Cor de Maria Espiritans Congregatio Sancti Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae
C.S.Sp. Germanes Missioneres de l'Esperit Sant Espiritanes
C.S.T. Congregació de Santa Teresa de l'Infant Jesús Congregatio Sanctae Theresiae a Iesu Infante
C.S.T.F. Germanes Carmelites de Santa Teresa
C.S.V. Clergues de Sant Viator Viatorians, viators Congregatio Clericorum Parochialium seu Catechistarum S. Viatoris
C.SS.R. Congregació del Santíssim Redemptor Redemptoristes, liguorins Congregatio Sanctissimi Redemptoris
C.T.S.J. Carmelites Tereses de Sant Josep
C.V. Congregació Vicenciana Malabar Congregatio Vincentiana
Carm. Orde dels Frares de Santa Maria Verge del Mont Carmel Carmelites, Orde del Carmel, Orde del Carme Ordo Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo
Carm. Orde dels Frares Descalços de Santa Maria Verge del Mont Carmel Carmelites Descalços Ordo Fratrum Discalceatorum B. Mariae V. de Monte Carmelo
Carm.D. Orde dels Carmelites Descalços Carmelites Descalços Ordo Carmelitarum Discalceatorum
Carm.D. Monges de l'Orde de les Carmelites Descalces Carmelites Descalces Moniales Ordinis Carmelitarum Discalceatarum
Cart. Orde Cartoixà Cartoixans Ordo Cartusiensis

DModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
D.A. Religioses Dominiques de l'Anunciata Dominiques de l'Anunciata Congregatio Incarnationis Dominicae Sororum Tertii Ordinis S. Dominici
D.C. Pares de la Doctrina Cristiana Doctrinaris Congregatio Patrum Doctrinae Christianae
D.C. Germanes de la Doctrina Cristiana
D.D.L. Filles del Diví Amor
D.E.I.C. Germanes Dominiques de l'Ensenyament de la Immaculada Concepció Dominiques
D.G.E. Germanes Deixebles de Jesús Eucarístic
D.M.J. Filles de Maria i Josep Dames de Maria
d.O. Confederació de l'Oratori de Sant Felip Neri Felipons, Oratorians Confoederatio Oratorii Sancti Philippi Nerii

EModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
E.C.M.C. Eremites Camaldulesos de Monte Corona Montcoronesos, coronesos Congregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae
E.F. Filles de l'Església
E.M.I. Esclaves de Maria Immaculada Protectores de les Obreres, Esclaves de Maria
E.P. Societat Clerical Virgo Flos Carmeli Societas Clericalis "Virgo Flos Carmeli"
Eud. Congregació de Jesús i Maria Eudistes Congregatio Iesu et Mariae (Eudistarum)

FModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
F.A.M. Fills de l'Amor Misericordiós Congregatio Filiorum Amoris Misericordis
F.B.C. Franciscanes de la Mare de Déu del Bon Consell Franciscanes del Bon Consell
F.B.F. Orde Hospitaler de Sant Joan de Déu Germans de Sant Joan de Déu Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis de Deo
F.B.M.V.A. Franciscanes de Santa Maria dels Àngels Franciscanes de Waldbreitbach Sorores Franciscanae Beatae Mariae Virginis Angelorum
F.C. Fills de la Caritat (Fils de la Charité) Filii Charitatis
F.C. Fills de la Creu
F.C. Germans de la Caritat de Gant Fratres a Caritate
F.C.I.M. Germanes Franciscanes Missioneres del Cor Immaculat de Maria Franciscanes d'Egipte Sororum Franciscanae Missionariae a Corde Immaculatae Beatae Mariae Virginis
F.C.J. Fidels Companyes de Jesús
F.C.J. Filles del Cor de Jesús
F.C.J.M. Germanes Franciscanes Filles dels Sagrats Cors de Jesús i Maria Franciscanes de Salzkotten
F.C.L. Franciscanes de la Creu del Líban
F.C.M. Germanes Filles del Cor Puríssim de Maria
F.C.PP.S. Filles de la Caritat de la Preciosíssima Sang
F.C.S.C.J. Filles de la Caritat del Sagrat Cor de Jesús
F.d.C. Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül Dames de la Caritat, Germanes de Sant Vicenç de Paül, Germanes de la Caritat, Germanetes de la Caritat, Paüles, Vicentines, Serves dels Pobres Malalts Sorores Caritatis Sancti Vincentii a Paul
F.d.C.C. Filles de la Caritat (Canossianes) Canossianes Congregatio Filiorum a Caritate
F.D.C. Filles de la Divina Caritat
F.d.G. Filles de Jesús (Verona)
F.d.L.S. Filles de la Saviesa Monfortines Institutum Filiarum a Sapientia
F.D.M. Filles de Maria de Saint-Denis
F.D.M. Germans de Nostra Senyora de la Misericòrdia Institutum Fratrum B.M.V. a Misericordia
F.D.N.S.C. Filles de Nostra Senyora del Sagrat Cor
F.d.O. Filles de l'Oratori
F.D.P. Petita Obra de la Divina Providència (Fills de la Divina Providència) Orionins, orionites, orionistes Parvum opus Divinae Providentiae
F.D.Z. Filles del Diví Zel
F.F.S.C. Germans Franciscans de la Santa Creu Institutum Fratrum Franciscalium a Santa Cruce loci Waldbreitbach
F.G.C. Filles de Sant Josep del Caburlotto
F.H.M. Congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia Monges Blaves, Franciscanes de Pina
F.I. Filles de Jesús (Jesuïtines) Jesuïtines, Filles de Jesús de Salamanca Filie Iesu
F.I. Frares Franciscans de la Immaculada Congregatio Fratrum Immaculatae
F.I. Germanes Franciscanes de la Immaculada
F.I.C. Germans de la Immaculada Concepció de Maastricht Congregatio Fratrum Immaculatae Conceptionis B.M.V.
F.I.C.P. Germans de la Instrucció Cristiana de Ploërmel Institutum Fratrum instructionis christianae de Ploërmel
F.J. Filles de Jesús (Kermaria)
F.J. Germans Josefins de Ruanda Bayozefites Institutum Fratrum Filiorum Sancti Ioseph, vulgo Bayozefiti
F.M.A. Filles de Maria Auxiliadora Salesianes de Don Bosco Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis
F.M.C. Filles de la Misericòrdia i de la Creu
F.M.D. Filipines Filles de Maria Dolorosa Filipines de la Dolorosa
F.M.D.A. Filles de la Mare de Déu del Diví Amor
F.M.D.D. Fills de la Mare de Déu Dolorosa Doloristes Filii Matris Dei Dolorosae
F.M.E. Filipenses Missioneres de l'Ensenyament Germanes de Sant Felip Neri, Religioses Filipenses
F.M.G.B. Germanes Franciscanes Missioneres de Jesús Infant Congregatio Sororum Franciscalium a Puero Iesu
F.M.H. Filles de Maria Santíssima de l'Hort Gianellines Congregatio Filiarum Mariae Sanctissimae ab Horto
F.M.I. Fills de la Santa Verge Immaculada de França Pares de Chavagnes Congregatio Filiorum B. M. V. Immaculatae
F.M.I. Fills de Maria Immaculada Pavonians Congregatio Filiorum Mariae Immaculatae
F.M.I. Filles de Maria Immaculada de Reggio Calabria Immaculadines Institutm Filiarum Mariae Immaculatae
F.M.I. Filles de Maria Immaculada d'Agen Marianistes
F.M.I. Germanes Humils Filles de Maria Immaculada
F.M.I. Germanes Franciscanes de Maria Immaculada Caputxines de Túquerres
F.M.M. Germanes Franciscanes Missioneres de Maria Congregatio Franciscalium Missionariarum a Maria
F.M.M. Germans de la Misericòrdia Fratres de Misericordia
F.M.N. Germanes Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora Darderes
F.M.M.A. Germans de la Misericòrdia de Maria Auxiliadora Fratres Misericordiae Mariae Auxiliatricis
F.M.M.D.P. Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor Franciscanes de la Divina Pastora
F.M.M.E. Filles de Maria Mare de l'Església
F.M.S. Germans Maristes de les Escoles Maristes, Germanets de Maria Institutum Fratrum Maristarum a Scholis
F.M.S.C. Germanes Franciscanes Missioneres del Sagrat Cor
F.N. Congregació de la Sagrada Família de Natzaret Piamartins Congregatio Sacrae Familiae a Nazareth
F.N.D.L. Germans de Nostra Senyora de Lorda Fratres N.D. Lurdensis
F.N.S.M.C. Filles de Nostra Senyora dels Mont Calvari
F.P.M. Germans de la Presentació Fratres Piae Congregationis a Presentatione
F.P.S.G.C. Filles Pobres de Sant Josep de Calassanç Calassancianes
F.R.A. Filles de la Reina dels Apòstols
F.S.A. Filles de Santa Anna
F.S.C. Filles de Sant Camil Camiles Congregatio Filiarum Sancti Camilli
F.S.C. Germans de les Escoles Cristianes Lasal·lians, Germans de La Salle Institutum Fratrum Scholarum Christianarum
F.S.C.B. Fraternitat Sacerdotal dels Missioners de Sant Carles Borromeo Sacerdotalis Fraternitas Missionariorum a Sancto Carolo Borromeo
F.S.C.G. Filles del Sagrat Cor de Jesús de la Verzeri
F.S.C.J. Fills del Sagrat Cor de Jesús Congregatio Filiorum S. Cordis Jesu
F.S.E. Filles de l'Esperit Sant Germanes Blanques de Bretanya
F.S.F. Germans de la Sagrada Família de Belley Institutum Fratrum a Sancta Familia de Bellicio
F.S.F.S. Filles de Sant Francesc de Sales
F.S.G. Filles de Sant Josep de Genoni Josefines de Genoni
F.S.G.C. Germans de Sant Josep Benet Cottolengo Germans del Cottolengo Congregatio Fratrum a Sancto Iosepho Benedicto Cottolengo
F.S.G.M. Franciscanes de Sant Jordi Mârtir Franciscanes de Thuine
F.S.J. Filles de Sant Josep Josefines, Butinyanes
F.S.M.I. Fills de Santa Maria Immaculada Congregatio Filiorum Sanctae Mariae Immaculatae
F.S.M.P. Filles de Santa Maria de la Divina Providència Guanellianes
F.S.O. Família Espiritual l'Obra Familia Spiritualis Opus
F.S.P. Pia Societatà Filles de Sant Pau Paulines Congregatio Filiarum a Sancti Pauli
F.S.P. Germans de Sant Patrici Congregatio Fratrum a Sancto Patricio
F.S.S.P. Fraternitat Sacerdotal de Sant Pere Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri
F.SS.R. Fills del Santíssim Redemptor Redemptoristes transalpins Filii Sanctissimi Redemptoris

GModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
G.C.S.J. Germanes Carmelites de Sant Josep
G.H.M. Missioners Domèstics d'Amèrica Glenmary Societas Missionariorum Domesticorum Americae

HModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
H.A.D. Germanetes dels Ancians Desemparats Congregatio Parvarum Sororum Senium Derelictorum
H.C.C. Germanes de la Companyia de la Creu de Sevilla Germanetes de la Creu
H.C.M.C. Germanes Carmelites de la Mare Candelera
H.C.R. Filles de Crist Rei Congregatio Filiarum Christi Regis
H.C.S.A. Germanes de la Caritat de Santa Anna
H.C.S.J. Germanes Carmelites de Sant Josep
H.F.I.C. Germanes Franciscanes de la Immaculada Concepció
H.F.S.C. Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors
H.G.M. Heralds de la Bona Nova Societas Praeconum Bonae Notitiae
H.J. Germanes Josefines Josefines de Mèxic
H.J.C. Germanes Josefines de la Caritat Josefines de Vic, Josefines de la Caritat, Noies de la Xicra
H.J.N. Germanes Hospitalàries Franciscanes de Jesús Natzarè Hospitaleres de Jesús Natzarè
HH.MM.SS.CC. Germanes Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i Maria Missioneres dels Sagrats Cors de Mallorca
HH.SS.CC. Filles dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria (Bogotà)
H.M. Germanes de la Humilitat de Maria Germans Camils
H.M.E.P. Germans Missioners dels Malalts Pobres
H.M.I.G. Filles de Maria Immaculada de Guadalupe
H.M.S.S. Mercedàries del Santíssim Sagrament
H.S.C. Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Hospitalàries del Sagrat Cor
H.S.C.J. Filles del Sagrat Cor de Jesús
H.T.C.F.S. Germanes Terciàries Caputxines de la Sagrada Família Amigonianes
H.T.M.F. Germanes Missioneres Franciscanes

IModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
I.B.M.V. Institut de la Santa Verge Maria Dames Angleses, Dames Irlandeses Institutum Beatae Mariae Virginis
I.C. Institut de la Caritat Rosminians Institutum Charitatis
I.C.H.D.P. Institut Calassanci de Filles de la Divina Pastora Filles de la Divina Pastora, Calassàncies
I.C.M. Germanes del Cor Immaculat de Maria Congregatio Sororum Immaculati Cordis Mariae
I.C.N. Institut Camí Nou Institutum Novum Iter
I.C.P. Servents de Crist Sacerdot Institutum saecularis Servorum Christi Sacerdotis
I.C.P.B. Institut del Clergat Patriarcal de Bzommar
I.E.M.E. Institut Espanyol de Sant Francesc Xavier per a les Missions Exteriors Xaverians Institutum Hispanicum Sancti Francisci Xaverii pro Missionibus Exteris
I.F.N.S.V. Germanes Franciscanes de Nostra Senyora de les Victòries
I.H.M. Germanes Esclaves del Cor Immaculat de Maria
I.J.M.J. Germanes de l'Institut de Jesús, Maria i Josep
I.J.S. Religioses de l'Infant Jesús Dames de Saint-Maur, Germanes de l'Infant Jesús de Nicolas Barré Infant Jesus Sisters
I.M. Germanes de Santa Marcel·lina Marcel·lines
I.M.C. Institut de Missions de la Consolació Institutum Missionum a Consolata
I.M.E.Y. Institut per a les Missions Exteriors de Yarumal Institutum Yarumalense pro Missionibus ad Exteras Gentes
I.M.S. Societat dels Missioners Indis Societas Missionariorum Indiae Orientalis
I.S.C. Germanes del Sagrat Cor de Jesús (Ragusa)
I.S.D.C. Germanes de Santa Dorotea de Cemmo Dorotees de Cemmo
I.S.F. Germanes de la Sagrada Família de Savigliano Congregatio Sororum a Sancta Familia a Savigliano
I.S.M. Germanes de la Misericòrdia Walking Nuns (Germanes Caminants)
I.S.M.A. Institut de les Germanes de la Misericòrdia d'Austràlia
I.S.M.C. Germanes Missioneres de la Consolació
I.S.P.X. Institut Secular Pius X Institutom seculare Pius X
Ist. del Prado Institut del Prado
I.S.Z. Germanes Celadores del Sagrat Cor
I.V.E. Família Religiosa del Verb Encarnat
I.T. Institució Teresiana Institutio Teresiana Giennii

LModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
L.C. Legionaris de Crist Congregatio Legionariorum Christi
L.C.M. Petita Companyia de Maria

MModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
M.A. Germanes de Maria Auxiliadora
M.Afr. Missioners d'Àfrica Pares Blancs Missionarii Africae (Patres Albi)
M.C. Missioneres de la Caritat Germanes de la Mare Teresa Congregatio Sororum Missionarium Caritatis
M.C. Germanes de la Caritat de la Mare de Déu de la Mercè Mercedàries de la Caritat Congregatio Sororum a Caritate B.M.V. de Mercede
M.C.B.S. Congregació Missionera del Santíssim Sagrament Congregatio Missionalis a Sanctissimo Sacramento
M.C.C.I. Missioners Combonians del Cor de Jesús Combonians Missionarii Comboniani Cordis Iesu
M.C.D.P. Germanes de la Divina Providència (Saint-Jean-de-Bassel)
M.C.I. Missioneres Croades de l'Església
M.C.P. Missioneres Catequistes dels Pobres
M.D. Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya Institutum Sororum Matrum Derelictorum
M.d.I. Missioneres de la Immaculada
M.D.P. Missioners de La Plaine
M.D.R. Missioners de la Divina Redempció Congregatio Missionariorum a Divina Redemptione
M.D.R. Germanes Missioneres Dominiques del Rosari
M.d.S. Unió de Santa Caterina de Siena de les Missioneres de l'Escola Missioneres de l'Escola
M.E.I.C.M. Missioneres Esclaves de l'Immaculat Cor de Maria
M.E.N. Germanes Missioneres Eucarístiques de Natzaret Maries Natzarenes
M.E.P. Societat per a les Missions Exteriors de París Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes
M.G. Institut de Santa Maria de Guadalupe per a les Missions Exteriors Institutum a Sancta Maria de Guadalupe pro Exteris Missionibus
M.H.C.M. Missioneres Filles del Cor de Maria Congregatio Missionariae Filiae Cordis Mariae
M.H.M. Societat Missionera de Sant Josep de Mill Hill Societas Missionariorum S. Ioseph de Mill Hill
M.H.S.F.N. Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret Missioneres de Natzaret, Filles de la Sagrada Família
M.I. Clergues Regulars Ministres dels Malalts Camils, Pares Agonitzants Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis
M.I.C. Congregació dels Clergues Marians Marians Congregatio Clericorum Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Bmae Virginis
M.I.C. Missioneres de la Immaculada Concepció Germanes Concepcionistes
M.I.C. Missioners de la Immaculada Concepció Pares de Garaison o de Lorda Congregatio Missionariorum Immaculatae Conceptionis B. M. V.
M.Id. Institut Id de Crist Redemptor Idents
M.J. Missioners de Sant Josep de Mèxic Societas Missionariorum a S. Joseph
M.J.C. Milícia de la Fe de Jesucrist Milita [Fidei] Jesu Christi
M.M. Societat per a les Missions Exteriors dels Estats Units Maryknoll Societas de Maryknoll pro missionibus exteris
M.M. Germanes Dominiques de Maryknoll
M.M.B. Germanes Mercedàries Missioneres Mercedàries de Bérriz
M.M.L. Germanes Missioneres de Maria Immaculada i de Santa Caterina de Siena Missioneres de la Mare Laura
M.M.S. Germanes Mèdico-Missioneres
M.N.M. Missioners de la Nativitat de Maria Congregatio Missionariorum Nativitatis Mariae
M.O. Missioners dels Obrers Institutum Missionariorum Opificum
M.P. Germanes Mares Pies de Nostra Senyora Seu de la Saviesa Franzonianes
M.P.d.A. Mestres Pies de la Dolorosa Congregatio Magistrarum Piarum a Beata Maria Virgine Perdolente
M.P.F. Mestres Pies Filippini Pontificium Institutum Magistrarum Piarum Filippin
M.P.V. Mestres Pies Venerini
M.R. Societat de Maria Reparadora Institutum a Maria Reparatrice
M.S. Missioners de Nostra Senyora de la Salette Salettians Missionarii Dominae Nostrae a La Salette
M.S.A. Societat Clerical de Missioners dels Sants Apòstols Societas Clericalis Sanctorum Apostolorum pro Missionibus
M.S.C. Mínimes Germanes del Sagrat Cor
M.S.C. Missioneres del Sagrat Cor de Jesús Institutum Missionalium Virginum a Sacro Corde Jesu
M.S.C. Missioners del Sagrat Cor de Jesús Missionarii Sacratissimi Cordis Iesu
M.S.C. Missioners del Sagrat Cor i Santa Maria de Guadalupe Missionarii Sacri Cuori et Sanctae Mariae de Guadalupe
M.S.C. Germanes Marianites de la Santa Creu
M.S.C.S. Germanes Missioneres de Sant Carles Borromeo Scalabrinianes per als Emigrants
M.S.F. Missioners de la Sagrada Família Congregatio Missionariorum a S. Familia
M.S.F. Germanes Missioneres de la Sagrada Família Congregatio Sororum Missionariorum a Sacra Familia
M.S.F.S. Missioners de Sant Francesc de Sales d'Annecy Fransalians Missionarii S. Francisci Salesii de Annecio
M.S.M.H.C. Germanes Missioneres de Maria Ajuda dels Cristians Ferrandines
M.S.P. Missioners Servents de la Paraula Congregatio Missionariorum Verbi Dei Servorum
M.S.P. Societat Missionera de les Filipines
M.S.P. Societat Missionera de Sant Pau de Nigèria Missioners de Sant Pau
M.SS.CC. Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria (Nàpols) Missioners dels Sagrats Cors de Nàpols Congregatio Missionariorum a Sacris Cordibus Iesu et Mariae
M.SS.CC. Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria de Randa Missioners de Mallorca, Missioners de Randa Congregatio Missionariorum Sacrorum Cordium Iesu et Mariae
M.S.S.P. Societat Missionera de Sant Pau Missionalis Societas Sancti Pauli
M.S.SS.T. Missioners Servent de la Santíssima Trinitat Congregatio Missionariorum Servorum Sanctissimae Trinitatis
M.S.T. Societat Missionera de Sant Tomàs Apòstol
M.S.U. Monjos Estudites Ucraïnesos Estudites Monachi e Regula Studitarum
M.Sp.S. Missioners de l'Esperit Sant Missionarii a Spiritu Sancto
M.X.Y. Institut per a les Missions Exteriors de Yarumal Institutum Yarumalense pro Missionibus ad Exteras Gentes
Min.Inf. Clergues Regulars Ministres dels Malalts Camils, Pares Agonitzants Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis

NModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
N.D.C. Germanes de Nostra Senyora del Calvari Congregatio Sororum Dominae Nostrae a Calvario
N.D.F. Congregació de la Mare de Déu de la Fidelitat Germanes de la Caritat de les Orfanetes
N.D.P.S. Germanes de Nostra Senyora del Perpetu Socors
N.D.S. Religioses de Nostra Senyora de Sió
N.S.A. Germanes Missioneres de Nostra Senyora dels Apòstols
N.S.C. Germanes de Nostra Senyora de la Consolació Germanes de la Consolació
N.S.R.M.C. Germanes de Nostra Senyora del Refugi al Mont Calvari

OModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
O.A. Oblates de l'Assumpció Religioses Missioneres Oblates Missioneres de l'Assumpció
O.A.D. Orde dels Agustins Descalços Agustins Descalços Ordo Augustiniensium Discalceatorum
O.A.M. Orde Antonià Maronita Antonians Ordo Antonianorum Maronitarum
O.A.O.C. Orde Antonià de Sant Hormisdes dels Caldeus Antonians Ordo Antonianus Sanctae Hormisdae Chaldaeorum
O.A.R. Orde dels Agustins Recol·lectes Agustins Recol·lectes Ordo Augustinianorum Recollectorum
O.A.R. Monges de l'Orde dels Agustins Recol·lectes Agustines Recol·lectes Moniales Ordinis Augustinianorum Recollectorum
O.Ann.M. Orde de l'Anunciació de Santa Maria Verge Anunciates Ordo de Annuntiatione Beatae Mariae Virginis
O.B.G. Germanes Oblates del Sant Infant Jesús
O.C. Orde dels Frares de Santa Maria Verge del Mont Carmel Carmelites, Orde del Carmel, Orde del Carme Ordo Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo
O.C.D. Orde dels Frares Descalços de Santa Maria Verge del Mont Carmel Carmelites Descalços Ordo Fratrum Discalceatorum B. Mariae V. de Monte Carmelo
O.C.D. Monges de l'Orde de les Carmelites Descalces Carmelites Descalces Moniales Ordinis Carmelitarum Discalceatarum
O.C.J. Oblates del Cor de Jesús
O.C.S.O. Orde Cistercenc de l'Estricta Observança Trapencs Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae
O.C.S.O. Monges Cistercenques de l'Estricta Observança Trapenques Ordo Monialium Cisterciensium Strictioris Observantiae
O.Carm. Orde dels Frares de Santa Maria Verge del Mont Carmel Carmelites, Carmelitans, Carmelites Calçats, Carmelites d'Antiga Observança, Carmelites Observants Ordo Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo
O.Carm. Monges de l'Orde de les Carmelites Carmelites, Carmelites Calçades, Carmelites d'Antiga Observança, Carmelites Observants Moniales Ordinis Carmelitarum
O.Carm.Disc. Orde dels Frares Descalços de Santa Maria Verge del Mont Carmel Carmelites Descalços Ordo Fratrum Discalceatorum B. Mariae V. de Monte Carmelo
O.Carm.Disc. Monges de l'Orde de les Carmelites Descalces Carmelites Descalces Moniales Ordinis Carmelitarum Discalceatarum
O.Cart. Orde Cartoixà Cartoixans Ordo Carthusianus
O.Cist. Orde Cistercenc Cistercencs, bernadins, monjos blancs Ordo Cisterciensis
O.Cist. (Ful.) Congregació de Feuillant de l'Orde Cistercenc Fuliencs, Cistercencs de Feuillant Congregatio Beatae Mariae Fuliensis Ordinis Cisterciensis
O.Cr. Canonges Regulars de la Santíssima Creu de l'Estrella Roja Crucífers de l'Estrella Roja, Cavallers de la Creu de l'Estrella Roja, Crucífers de Bohèmia Canonici Regulares Sanctissimae Crucis a Stella Rubea
O. de M. Orde de la Mare de Déu de la Mercè Mercedaris Ordo B. Mariae Virginis de Mercede
O.D.N. Orde de la Companyia de Maria Nostra Senyora Monges de Lestonnac, Companyia de Maria Ordo Societatis Mariae Dominae Nostrae
O.D.S.A. Orde dels Agustins Descalços Agustins Descalços Ordo Discalceatorum Sancti Augustini
O.E.D.S.A. Orde dels Agustins Descalços Agustins Descalços Ordo Fratrum Eremitarum Discalceatorum Sancti Augustini
O.E.S.A. Orde de Sant Agustí Agustins, agustinians, eremites agustins Ordo Eremitarum S. Augustini
O.E.S.S.H. Orde del Sant Sepulcre de Jerusalem Cavallers sepulcristes, Sepulturistes, Guardians del Sant Sepulcre Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitan
O.F.B. Orde dels Germans de Betlem Betlemites de les Índies Occidentales, Hospitalers Betlemites Ordo Fratrum Bethlemitarum
O.F.M. Orde dels Frares Menors Franciscans, Framenors Ordo Fratrum Minorum
O.F.M. Alc. Orde dels Frares Menors Descalços de l'Estricta Observança Franciscans Descalços, Alcantarins Ordo Fratrum Minorum Strictoris Observantiæ Discalceatorum
O.F.M. Cap. Orde dels Frares Menors Caputxins Caputxins Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum
O.F.M. Conv. Orde dels Frares Menors Conventuals Franciscans Conventuals Ordo Fratrum Minorum Conventualium
O.F.M. Disc. Orde dels Frares Menors Descalços de l'Estricta Observança Franciscans Descalços, Alcantarins Ordo Fratrum Minorum Strictoris Observantiæ Discalceatorum
O.F.M.I. Germanes Ursulines Filles de Maria Immaculada Ursulines de Verona
O.F.M. Obs. Orde dels Frares Menors de la Regular Observança Franciscans Observants, Menors Observants Ordo Fratrum Minorum Regularis Observantiae
O.F.M. Rec. Orde dels Frares Menors Recol·lectes Franciscans Recol·lectes Ordo Fratrum Minorum Recollectorum
O.F.M. Ref. Orde dels Frares Menors Reformats de l'Estricta Observança Franciscans Reformats, Frares Menors Reformats, Riformella Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiæ Reformatorum
O.F.M. Reg. Obs. Orde dels Frares Menors de la Regular Observança Franciscans Observants, Menors Observants Ordo Fratrum Minorum Regularis Observantiae
O.F.S. Orde Franciscà Seglar Franciscans laics, terciaris de Sant Francesc Ordo Franciscanus Saecularis
O.H. Orde Hospitaler de Sant Joan de Déu Germans de Sant Joan de Déu Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis de Deo
O.Hum. Orde dels Humiliats Umiliati Ordo Humiliatorum
O.I.C. Orde de la Immaculada Concepció Concepcionistes Ordo Immaculatae Conceptionis
O.I.C. Congregació de la Imitació de Crist Congregació de Betània Congregatio de Imitatione Christi
O.L.M. Orde Libanès Maronita Antonians Baladites Ordo Libanensis Maronitarum
O.M. Orde dels Mínims Mínims Ordo Minimorum
O.M.D. Clergues Regulars de la Mare de Déu Leonardins, Clergues de la Mare de Déu de Lucca Ordo Clericorum Regularium Matris Dei
O.M.D. Orde dels Pares Descalços de Nostra Senyora de la Mercè Mercedaris Descalços Ordo PP. Excalceatorum B. M. V. de Mercede
O.M.I. Missioners Oblats de Maria Immaculada Oblats Congregatio Missionariorum Oblatorum B.M.V. Immaculatae
O.M.I. Germanes Ursulines de Maria Immaculada Ursulines de Piacenza
O.M.J.M. Obra Missionera de Jesús i Maria
O.M.M. Orde Maronita Marianita Antonians Alepins Ordo Maronita Beatae Mariae Virginis
O.M.S.C. Germanes Ursulines Missioneres del Sagrat Cor de Jesús Ursulines de Parma
O.M.V. Oblats de Maria Verge Congregatio Oblatorum Beatae Mariae Virginia
O.M.V.I. Germanes Ursulines de Maria Verge Immaculada Ursulines de Gandino
O.P. Orde dels Frares Predicadors Dominicans, Dominics, Predicadors Ordo Fratrum Praedicatorum
O.P. Monges de l'Orde dels Predicadors Dominiques Moniales Ordinis Predicatorum
O.P. Germanes de la Caritat Dominiques de la Presentació de la Santa Verge Dominiques de la Presentació Institutum Sorores Dom. Caritatis a Praesentatione Beatae Mariae Virginis
O.P. Germanes Dominiques de la Congregació del Sant Rosari Dominiques d'Adrian
O.P. Germanes Dominiques de Betània
O.P. Germanes Dominiques de Santa Maria de l'Arc
O.P. Germanes Missioneres de Sant Domènec Dominiques Missioneres
Op.S.D.N. Germanes Obreres de la Santa Casa de Nazaret Congregatio Sororum Operariarum a S. Domo Nazaretana
O.Poen. Frares Penitents de Jesús Natzarè Scalzetti, Natzarens Ordo Poenitentium a Iesu Nazareno
O.Praem. Canonges Regulars Premonstratencs Premonstratencs, Norbertins, Canonges Blancs Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis
O.R.C. Canonges Regulars de la Santa Creu Germans de la Creu, Crucífers de Portugal, Croats de Portugal Ordo Canonicorum Regularium Sanctae Crucis
O.R.C. Obrers del Regne de Crist
O.R.S.A. Orde dels Agustins Recol·lectes Agustins Recol·lectes Ordo Augustinianorum Recollectorum
O.S.A. Orde de Sant Agustí Agustins, agustinians, eremites agustins Ordo Fratrum S. Augustini
O.S.A. Monges de l'Orde de Sant Agustí Agustines Moniales Ordinis Sancti Augustini
O.S.A.-A.S.O.L.C. Germanes Agustines de la Mare de Déu de la Consolació Agustines d'Ultramar
O.S.B. Adoratrius del Sagrat Cor de Jesús de Montmartre Benedictines de Montmartre Congregatio Adoratricum Sanctissimi Cordis Iesu de Monte Martyrum
O.S.B. Orde de Sant Benet Benedictins, Benets Ordo Sancti Benedicti
O.S.B. Germanes Benedictines de la Caritat
O.S.B. Germanes Benedictines Missioneres de Tutzing Benedictines de Tutzing Congregatio Sororum Benedictinarum Missionarum de Tutzing
O.S.B. Cam. Congregació Camaldulesa de l'Orde de Sant Benet Camaldulesos, Orde de Sant Romuald Congregatio Camaldulensis Ordinis S. Benedicti
O.S.B. Cel. Congregació Celestina de l'Orde de Sant Benet Celestins, Germans de l'Esperit Sant, Eremites Pobres de Sant Celestí, Moronites, Eremites de Morrone Pauperes Eremite Domini Celestini
O.S.B.I. Orde Basilià Italià de Grottaferrata Basilians italians Ordo Basilianus Italiae, seu Cryptoferratensis
O.S.B.M. Orde Basilià de Sant Josafat Basilians Rutens Ordo Basilianus S. Iosaphat
O.S.B.M. Germanes de l'Orde de Sant Basili el Gran Basilianes
O.S.B. Oliv. Congregació Olivetana de l'Orde de Sant Benet Olivetans Congregatio Sanctae Mariae Montis Oliveti
O.S.B. Silv. Congregació Silvestrina de l'Orde de Sant Benet] Silvestrins Congregatio Silvestrina
O.S.B. Vall. Congregació de Vallombrosa de l'Orde de Sant Benet] Vallombrosins Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis S. Benedicti
O.S.B. Virg. Congregació de Montevergine de l'Orde de Sant Benet] Guillemins, Verginians, Virginians Congregatio Montis Virginis Ordinis Sancti Benedicti
O.S.C. Orde de Santa Clara Clarisses Ordo Sanctae Clarae
O.S.C. Canonges Regulars de l'Orde de la Santa Creu Orde de la Santa Creu, Crucífers dels Països Baixos, Croats dels Països Baixos Canonici Regulares Ordinis S. Crucis
O.S.C. Germanes Ursulines de Sant Carles Ursulines
O.S.C. Germanes Oblates del Sagrat Cor de Jesús
O.S.C.Cap. Orde de les Caputxines de Santa Clara Clarisses Caputxines, Caputxines Ordo Sanctae Clarae Capuccinarum
O.S.C.Col. Orde de Santa Clara reformat per Coleta o Clarisses Coletines Clarisses Descalces, Coletines Ordo Sanctae Clarae reformationis ab Coleta
O.S.C.M. Germanes Ursulines del Sagrat Cor de Maria Ursulines de Breganze
O.S.C.Urb. Orde de Santa Clara de la Regla d'Urbà IV o Clarisses Urbanistes Urbanistes Ordo Sanctae Clarae regulae Urbani IV
O.S.F. Germanes Franciscanes de la Penitència i la Caritat Cristiana Franciscanes de Heythuizen
O.S.F. Germans del Tercer Orde Regular de Sant Francesc d'Assís de Brooklyn Congregatio Fratrum Tertiariorium Franciscalium
O.S.F. Germanes Franciscanes Missioneres de Maria Auxiliadora
O.S.F. Germanes Franciscanes de la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep Franciscanes de Dubuque
O.S.F. Germanes Escolàstiques de Sant Francesc
O.S.F.C. Orde dels Frares Menors Caputxins Caputxins Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum
O.S.F.S. Oblats de Sant Francesc de Sales Institutum Oblatorum S. Francisci Salesii
O.S.F.S. Germanes Oblates de Sant Francesc de Sales Sœurs Oblates de Saint-François de Sales
O.S.H. Orde de Sant Jeroni Jerònims Ordo Sancti Hieronymi
O.S.I. Oblats de Sant Josep Josefins d'Asti Congregatio Oblatorum S. Ioseph, Astae Pompejae
O.S.L. Germanes Oblates de Sant Lluís Gonzaga Lluisines
O.S.M. Servents de Maria Servites Ordo Servorum Mariae
O.S.M. Serventes de Maria Monges Servites Ordo Servarum Beatae Virginis Mariae
O.S.P. Germanes Oblates de la Providència
O.S.P.P.E. Orde de Sant Pau Primer Eremita Paulins Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae
O.S.R. Germanes Oblates del Santíssim Redemptor
O.S.S. Opus Spiritus Sancti Opus Spiritus Sancti
O.S.S. Germanes Oblates de l'Esperit Sant Institut de Santa Zita
O.S.S.A. Orde de la Santíssima Anunciació Anunciates Turqueses, Celests Ordo SS. Annuntiationis
O.SS.A.C. Congregació dels Oblats dels Sants Ambròs i Carles Ambrosians, Pares Oblats Congregatio Oblatorum Sanctorum Ambrosii et Caroli
O.SS.G.C.N. Oblats dels Sants Gaudenci i Carles Preveres de Sant Gaudenci Congregatio Oblatorum Sanctorum Gaudentii et Caroli Novariae
O.SS.R. Orde del Santíssim Redemptor Monges Redemptoristes Ordo Sanctissimi Redemptoris
O.SS.S. Orde del Santíssim Salvador de Santa Brígida Brigidines Ordo Sanctissimi Salvatoris Sanctae Brigittae
O.SS.S. Orde del Santíssim Salvador (Branca Espanyola) Brigidines Recol·lectes Ordo Sanctissimi Salvatoris Sanctae Brigittae
O.SS.T. Orde de la Santíssima Trinitat Trinitaris Ordo Sanctissimae Trinitatis
O.SS.T. Trinitàries Contemplatives Monges Trinitàries Ordo Sanctissimae Trinitatis
O.SS.T.D. Orde dels Descalços de la Santíssima Trinitat Trinitaris Descalços Ordo Descalceatorum Sanctissimae Trinitatis
O.S.U. Orde de Santa Úrsula Ordo Sanctae Ursulae Ursulines
O.S.U. Ursulines de la Unió Canadenca Ursulines de Québec
O.S.U. Ursulines de la Unió Romana Usrulines Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
O.S.U. Ursulines de Tildonk
O.T. Orde dels Germans Teutònics de l'Hospital de Santa Maria de Jerusalem Orde Teutònic Ordo Fratrum Domus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem
O.T. Germanes de la Caritat de l'Orde Teutònic Teutòniques

PModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
P. de Schönstatt Pares de Schönstatt Schönstatt Patres
P.A.S.C. Petites Esclaves del Sagrat Cor
P.B.V.M. Unió de les Germanes de la Presentació de Santa Maria Verge
P.D.D.M. Pies Deixebles del Diví Mestre Piae Discipulae Divini Magistri
P.F.J. Germanets de Jesús Germans de Charles de Foucauld Institutum Parvolorum Fratrum Iesu
P.F.M. Germanets de Maria Germans Maristes Parvulorum Fratrum Mariae
P.F.S.G. Filletes de Sant Josep
P.F.S.G. Pobres Filles de Sant Gaietà
P.F.S.S. Pobres Filles dels Sagrats Estigmes de Sant Francesc d'Assís Estigmatines
P.I.J. Germanes del Pobre Infant Jesús
P.I.M.E. Pontifici Institut per a les Missions Exteriors Pontificium Institutum pro Missionibus Exteris
P.M. Germanes de la Presentació de Maria
P.M.E. Societat per a les Missions Exteriors de la Província de Québec Societas pro missionibus exteris Provinciae Quebecensis
P.O.C.R. Pius Obrers Catequistes Rurals Ardorins Congregatio Piorum Operariorum Catechistarum Ruralium
PP.FF. Filletes dels Sagrats Cors de Jesús i Maria
P.S.A. Germanetes de l'Assumpció
P.S.D.P. Pobres Servents de la Divina Providència Obra Don Calabria Congregatio Pauperum Servorum Divinae Providentiae
P.S.D.P. Germanetes dels Pobres Petites Soeurs des Pauvres
P.S.D.P. Germanetes de la Divina Providència Germanes de l'Institut Michel
P.S.J. Societat dels Sacerdots de Sant Jaume Societas Presbyterorum Sancti Iacobi
P.S.M. Sacerdots de Santa Maria de Tinchebray Congregatio Presbyterorum a Sancta Maria de Tinchebray
P.S.M.C. Germanetes Missioneres de la Caritat Orionines
P.S.S. Companyia dels Sacerdots de Sant Sulpici Sulpicians Societas Presbyterorum a S. Sulpitio
P.S.S.C. Petites Serventes del Sagrat Cor de Jesús per als Malalts Pobres
P.S.S.F. Germanetes de la Sagrada Família (Sherbrooke)
P.S.S.F. Germanetes de la Sagrada Família (Verona) Institutum Parvarum Sororum a Sacra Familia
P.S.S.G. Pia Societat de Sant Gaietà Societas Sancti Caietani

RModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
R.A. Religioses de l'Assumpció Sorores ab Assumptione in Coelum Beatae Mariae Virginis
R.A. Germanes del Sagrat Cor de Jesús i dels Sants Àngels Angèliques del Sagrat Cor
R.A.C. Germanes dels Sants Àngels Custodis Institutum Sororum Angelorum Custodum
R.A.D. Germanes de l'Amor de Déu
R.B.P. Germanes de Nostra Senyora de la Caritat del Bon Pastor
R.C. Germanes de Nostra Senyora del Retir al Cenàcul Sorores Dominae Nostrae a Recessu Caenaculi
R.C.I. Rogacionistes del Cor de Jesús Rogacionistes Congregatio Rogationistarum a Corde Iesu
R.C.M. Religioses Concepcionistes Missioneres de l'Ensenyament Concepcionistes de l'Ensenyament
R.D.A. Religioses Dominiques de l'Anunciata Dominiques de l'Anunciata Congregatio Incarnationis Dominicae Sororum Tertii Ordinis S. Dominici
R.E. Religioses de l'Eucaristia
R.F. Filipenses Missioneres de l'Ensenyament Germanes de Sant Felip Neri, Religioses Filipenses
R.H.S.J. Religioses Hospitaleres de Sant Josep
R.J.M. Religioses de Jesús-Maria
R.M. Institut de Santa Marianna de Jesús Marianites Institutum Sororum a Santa Maria Anna de Iesus
R.M. Germanes Franciscanes de la Família de Maria Congregatio Sororum Franciscalium Familiae Mariae
R.M.I. Religioses de Maria Immaculada Missioneres Claretianes Claretianes
R.M.I. Religioses de Maria Immaculada (Servei Domèstic) Monges del Servei Domèstic
R.M.M. Religioses de Nostra Senyora de la Mercè Mercedàries Missioneres de Sant Gervasi
R.N. Religioses de Natzaret Dames de Natzaret
R.N.D.M. Filles de Nostra Senyora de les Missions
R.P.M. Religioses de la Puresa de Maria Albertianes Religiosae Puritatis Mariae
R.R.T.T. Germanes Teatines de la Immaculada Concepció de Maria Verge Teatines
R.S.C. Germanes Reparadores del Sagrat Cor Reparadores
R.S.C.J. Societat del Sagrat Cor de Jesús Dames del Sagrat Cor Societas Sacratissimi Cordis Jesu
R.S.C.M. Religioses del Sagrat Cor de Maria Verge Immaculada Marymount
R.S.J. Germanes de Sant Josep del Sagrat Cor de Jesús
R.S.J.G. Religioses de Sant Josep de Girona Vetlladores, Germanes de Sant Josep
R.S.M. Germanes de la Misericòrdia Walking Nuns (Germanes Caminants) Religious Sisters of Mercy
R.S.R. Germanes de Nostra Senyora del Sant Rosari
R.S.S. Religioses del Santíssim Sagrament Religioses de Valença
R.S.V. Religiosos de Sant Vicenç de Paül Vicencians Congregatio Religiosorum S. Vincentii a Paulo

SModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
S.A. Frares Franciscans de l'Atonement Congregatio Fratrum Adunationis Tertii Regularis Ordinis Sancti Francisci
S.A. Auxiliadores de les Ànimes del Purgatori Congregatio Sororum Auxiliatricum Animarum Purgatorii
S.A.C. Societat de l'Apostolat Catòlic Pallottins Societas Apostolatus Catholici
S.A.C. Germanes Missioneres de l'Apostolat Catòlic Pallottines Congregatio Sororum Missionariarum Apostolatus Catholici
S.A.I. Esclaves de la Immaculada (Capua)
S.A.M.I. Esclaves de la Santa Verge Maria Immaculada
S.A.P.U. Germanes Albertines Serventes dels Pobres Albertines Congregatio Sororum Albertinorum Pauperibus Inservientium
S.B.P. Germanes Benedictines de la Providència
S.B.P.S. Germanes de la Caritat de Nostra Senyora del Bon i Perpetu Socors
S.B.S. Germanes del Santíssim Sagrament per als Indis i la Gent de Color Germanes del Santíssim Sagrament Institutum Sororum a Sanctissimo Sacramento pro Indianis Gentibusque Coloratis
S.C. Germans del Sagrat Cor de Jesús Fratres a Sacratissimo Corde Jesu
S.C. Servents de la Caritat Obra Don Guanella Congregatio Servorum a Charitate
S.C. Germanes de la Caritat de Sant Josep i les seves congregacions de Cincinnati, Nova York, Seton Hill, Halifax, etc. Sisters of Charity of Saint Joseph
S.C.A. Germanes de la Caritat de l'Assumpcio
S.C.C. Germanes de la Caritat Cristiana Filles de la Verge Maria de la Immaculada Concepció Congregatio Sororum Christianae Caritatis Filiarum Immaculatae Conceptionis
S.C.C. Germanes Cistercenques de la Caritat
S.C.C. Germanes de la Creu de Chavenod Germanes de Chavenod
S.C.C.G. Germanes de la Caritat de les Santes Bartomeua Capitanio i Vicença Gerosa Germanes de Maria Nena
S.C.I. Sacerdots del Sagrat Cor de Jesús Dehonians Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu
S.C.I. di Béth. Preveres del Sagrat Cor de Jesús de Bétharram Betharramites Societas Presbyterorum Sanctissimi Cordis Iesu de Bétharram
S.C.I.C. Germanes de la Caritat de la Immaculada Concepció Germanes d'Ivrea
S.C.J. Serventes del Sagrat Cor de Jesús Germanes de les Obreres, Mínimes del Sagrat Cor
S.C.J. Congregació del Sagrat Cor de Jesús Pares de Timon David Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu
S.C.J.M. Germanes de la Caritat de Jesús i Maria
S.C.M.M. Germanes de la Caritat de Nostra Senyora, Mare de la Misericòrdia Germanes de Tilburg Sorores Caritatis Matris Misericordeae
S.C.M.R. Germanes Caputxines de la Mare Rubatto Caputxines de Loano
S.C.M.S.T.B.G. Germanes Carmelites Missioneres de Santa Teresa de l'Infant Jesús
S.C.O. Germanes de la Caritat d'Ottawa Germanes Grises de la Creu
S.C.S. Societat de Crist Senyor
S.C.S.C. Germanes Catequistes del Sagrat Cor Congregatio Sororum Doctrinae Christianae Institutricum a Ss. Corde Iesu
S.C.S.C. Germanes de la Caritat de la Santa Creu Germanes d'Ingenbohl Congregatio Sororum Caritatis Sanctae Crucis
S.C.V. Sodalici de Vida Cristiana Sodalites Sodalitium Christianae Vitae
S.D.B. Societat Salesiana Salesians, Salesians de Don Bosco Societas Sancti Francisci Salesii
S.D.B.I. Germanes Dominiques de la Beata Imelda Imeldines
S.d.C. Servents de la Caritat Obra Don Guanella Congregatio Servorum a Charitate
S.D.C. Germanes de la Caritat de Santa Joana Antida Thouret
S.D.C. Societat de la Doctrina Cristiana MUSEUM Societas Doctrinæ Christianæ
S.d.J. Serventes de Jesús de la Caritat Serventes de Jesús
S.D.J. Servidores de Jesús del Cottolengo del Pare Alegre
S.de M. Serventes de Maria Ministres dels Malalts Vetlladores dels Malalts, Serventes de Maria Servae Mariae Infirmis Ministrantes
S.d.P. Missioneres Serventes dels Pobres Boccone del Povero Congregatio Missionariorum Servorum Pauperum
S.d.P. Germanes dels Pobres de Santa Caterina de Siena
S.d.P. Germanes de la Providència de Sant Gaietà de Thiene
S.d.P.I.P. Germanes de les Pobretes de l'Institut Palazzolo
S.D.P.R. Germanes de la Divina Providència (Ribeauvillé) Germanes de Ribeauvillé
S.D.S. Societat del Diví Salvador Salvadorians Societas Divini Salvatoris
S.D.S. Germanes del Diví Salvador Salvadorianes Sorores Divini Salvatoris
S.D.V. Societat de les Divines Vocacions Vocacionistes Societas Divinarum Vocationum
S.D.V. Germanes de la Divina Voluntat Congregatio Sororum a Divina Voluntate
S.D.VI. Germanes Mestres de Santa Dorotea, Filles dels Sagrats Cors Dorotees de Vicenza
S.E.J. Germanes del Nen Jesús Germanes de l'Infant Jesús d'Ana Maria Calvet Soeurs de l'Enfant Jésus
S.F. Fills de la Sagrada Família Filii Sacrae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph
S.F. Germanes de la Sagrada Família de Villefranche
S.F.A. Germanes Franciscanes Angelines
S.F.Alc. Germanes Franciscanes Alcantarines Alcantarines
S.F.B. Germanes de la Sagrada Família de Bordeus Congregatio Sororum a S. Familia Burdigalen
S.F.C. Germanes del Famulat Cristià
S.F.C.C. Germanes Franciscanes de la Caritat Cristiana Germanes de Via Hartmann Congregatio Sororum Tertio Ordinis Sancti Francisci a Caritate Christiana
S.F.C.M. Societat de les Filles del Cor de Maria
S.F.C.R. Germanes Franciscanes de Crist Rei
S.F.E.B. Germanes Franciscanes Elisabetines
S.F.M. Societat per a les Missions Exteriors de Scarboro Societas Scarborensis pro Missionibus ad Exteras Gentes
S.F.P.C. Germanes de Sant Felip Neri i la Puríssima Concepció Saits
S.F.U. Germanes de la Sagrada Família d'Urgell
S.F.X. Societat Missionera de la Mare de Déu del Pilar Missioners de Sant Francesc Xavier
S.J.B.P. Germanes de Jesús Bon Pastor Sorores a Iesu Bono Pastore
S.G. Germans de la Instrucció Cristiana de Sant Gabriel Gabrielistes Institutum Fratrum instructionis christianae a S. Gabriele
S.G.B.M Germanes de Sant Joan Baptista i de Santa Caterina de Siena
S.G.M. Germanes de la Caritat de Mont-real Germanes Grises
S.G.S. Germanes del Bon Samarità de l'Orde de Sant Benet Congregatio Boni Samaritani
S.H.C.J. Societat del Sant Nen Jesús
S.H.J. Germans del Sagrat Cor de Jesús Congregatio Fratrum a Sacratissimo Corde Jesu
S.H.M. Societat de les Auxiliadores de Maria
S.I. Companyia de Jesús Jesuïtes Societas Iesu
S.I.M. Servents de Jesús i Maria Congregatio Servorum Iesu et Maria
S.J.A. Germanes de Sant Josep de l'Aparició
S.J.C. Germanes de Sant Josep de Cluny
S.J.M.J. Societat de Jesús, Maria i Josep Germanes de Santa Maria Verge
S.L. Germanes de Loreto al Peu de la Creu
SŁ.N.S.J. Esclaves del Sagrat Cor de Jesús (Cracòvia)
S.M. Companyia de Maria per a l'Educació dels Sordmuts Societas Mariae pro Educatione Surdorum et Mutorum
S.M. Societat de Maria (Marianistes) Marianistes Societas Mariae
S.M. Societat de Maria (pares maristes) Pares Maristes Societas Mariae
S.M. Germanes de la Congregació de Maria Maristes
S.M. Serventes de Maria Ministres dels Malalts Vetlladores dels Malalts, Serventes de Maria Servae Mariae Infirmis Ministrantes
S.M.A. Societat de les Missions Africanes Societas Missionum ad Afros
S.M.B. Societat de les Missions Exteriors de Betlem a Suïssa Societas Missionum Exterarum de Bethlehem in Helvetia
S.M.B.N. Societat Portuguesa per a les Missions Missioners de Boa Nova Societas Lusitana pro Missionibus
S.M.C. Germanes Missioneres Pies Mares de la Negritud Missioneres Combonianes
S.M.C.B. Germanes de la Caritat de Sant Carles Borromees Congregatio Sororum Misericordiae Sancti Caroli Borromaei
S.M.G. Germanes Serventes de Maria de Galeazza Congregatio Sororum Servarum Mariae de Galeatia
S.M.I. Germanes Ministres dels Malalts de Sant Camil Camiles Sororum Infirmis Ministrantium
S.M.I.R.P. Germanes Missioneres de la Immaculada Reina de la Pau Pianzolines
S.M.M. Companyia de Maria Montfortiana Pares Montfortians, Mulotins, Missioners Montfortian Societas Mariae Montfortana
S.M.M.I. Germanes Salesianes Missioneres de Maria Immaculada
S.M.M.P. Germanes de Santa Maria Magdalena Postel Sorores Mariae Magdalenae Postel
S.M.N.D.A. Germanes Missioneres de Nostra Senyora d'Àfrica
S.M.O.M. Sobirà Orde Militar i Hospitaler de Sant Joan de Jerusalem, de Rodes i de Malta Orde de Malta, Cavallers Hospitalers, Cavallers de Malta
S.M.P. Societat Portuguesa per a les Missions Missioners de Boa Nova Societas Lusitana pro Missionibus
S.M.R. Germanes Serventes de Maria Reparadora
S.M.S.D. Germanes Mestres de Santa Dorotea Dorotees de Venècia
S.M.S.P. Societat dels Missioners de Sant Pau Paulistes Societas Missionarium Sancti Pauli
S.N.D. Missioners de Nostra Senyora del Santíssim Sagrament Missioners Sagramentins de la Mare de Déu
S.N.D. Germanes de Nostra Senyora
S.N.D. de N. Germanes de Nostra Senyora de Namur
S.N.J.M. Germanes dels Sants Noms de Jesús i Maria Congregatio Sororum a SS. Nominibus Iesu et Mariae
S.N.S.C. Germanes de Nostra Senyora del Carmel
S.O.D. Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans Sodalitas Sacerdotum Operariorum Dioecesanorum Sacro Corde Iesu
S.O.M. Germanes Hospitaleres de la Misericòrdia Congregatio Sororum a Misericordia pro Infirmis
S.O.S. Germanes Ursulines de Sant Jeroni Ursulines Jerònimes
S.O.S.C. Salesianes Oblates del Sagrat Cor de Jesús
S.O.S.M.V. Germanes Ursulines del Sagrat Mont de Varallo
S.P. Clergues Regulars Pobres de la Mare de Déu de les Escoles Pies Escolapis, piaristes, Escoles Pies Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum
S.P. Filles de Maria Escolàpies Escolàpies, Filles de Maria Religiosae Matris Dei Scholarum Piarum
S.P. Servents del Paràclit Servi Sancti Paracliti
S.P. Serventes de la Passió
S.P. Germanes de la Providència (Saint Mary-of-the-Woods) Congregatio Sororum a Providentia
S.P. Germanes de la Providència (Mont-real)
S.P. ad V. Congregació de San Pietro in Vincoli Congregatio a Sancto Petro in Vinculis
S.P.C. Germanes Hospitaleres de Sant Pau Filles de Sant Pau Congregatio Sororum Carnutensium a S. Paulo
S.P.G. Germanes de la Providència (Portieux) Germanes de Gap
S.P.I.C. Germanes de la Providència i de la Immaculada Concepció Germanes de Champion
S.P.P. Germanes de la Providència (Portieux) Germanes de Portieux
S.P.S. Societat de Sant Patrici per a les Missions Exteriors Pares de Kiltegan Societas Sancti Patritii pro Missionibus ad Exteros
S.P.S. Germanes de la Preciosíssima Sang Preciosines
S.P.S.F. Germanes dels Pobres de Sant Francesc
S.R.A. Germanes Missioneres de la Reina dels Apòstols
S.S.A. Germanes de Santa Anna
S.S.A. Germanes de Santa Anna de Lachine
S.S.C. Societat dels Sacerdots de Sant Josep Benet Cottolengo Societas Presbyterorum Sancti Iosephi Benedicti Cottolengo
SS.CC. Congregació dels Sagrats Cors Picpusians Congregatio Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis perpetuae Ss. Sacramenti altaris
SS.CC. Germanes dels Sagrats Cors de Jesús i Maria Germanes de Mormaison
SS.CC. Germanes dels Sagrats Cors i de l'Adoració Perpètua del Santíssim Sagrament Picpusianes
S.S.CH. Filles de la Santa Infantesa de Jesús i de Maria Germanes de Santa Cristiana
S.S.C.J. Germanes Salesianes del Sagrat Cor de Jesús Salesianes del Sagrat Cor
S.S.C.J.P. Serventes del Sagrat Cor de Jesús i dels Pobres
S.S.C.M.E. Societat de Sant Columbà per a les Missions Exteriors Societas S. Columbani pro missionibus ad Exteros
S.S.D. Germanes de Santa Dorotea de Frassinetti Dorotees de la Frassinetti
S.S.E. Societat de Sant Edmund Edmundites Societas Patrum S. Edmundi Oblatorum S. Cordis Iesu et Immaculati Cordis Mariae
S.S.F.A. Germanes de Sant Francesc d'Assís
S.S.F.C.R. Germanes Escolàstiques Franciscanes de Crist Rei
S.S.G.C. Germanes de Sant Josep Benet Cottolengo
S.S.I. Missioners de Sant Josep de Mèxic Societas Missionariorum a Sancto Joseph
S.S.J. Societat de Sant Josep del Sagrat Cor Josefites Societas Sodalium Sancti Joseph a Sacra Corde
S.S.J. Serventes de Sant Josep Congregatio Sororum Servarum a S. Ioseph
S.S.J. Germanes de Sant Josep de Filadèlfia
S.S.M.M.P. Esclaves de Santa Margarida Maria i dels Pobres
S.S.N.D. Germanes Escolàstiques de Nostra Senyora Congregatio Pauperum Sororum Scholarum Nostrae Dominae
S.S.P. Societat de Sant Pau Paulins Societas a Sancto Paulo Apostolo
S.S.P.C. Societat de Sant Pere Claver per a les Missions Africanes Germanes Missioneres de Sant Pere Claver Sodalitas Sancti Petri Claver pro Missionibus Africanis
S.Sp.S.A.P. Germanes Serventes de l'Esperit Sant de l'Adoració Perpètua Congregatio Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua
S.S.S. Congregació del Santíssim Sagrament Sagramentins, eucaristins Congregatio Presbyterorum a Sanctissimo Sacramento, Societas Sanctissimi Sacramenti
S.S.S. Serventes del Santíssim Sagrament o Esclaves del Santíssim Sagrament Sagramentines Servantes du Très-Saint-Sacrement
SS.T.PP. Serventes de la Santíssima Trinitat i dels Pobres Congregatio Ancillarum a SS. Trinitate et a Pauperibus
S.S.V. Germanes de la Santa Faç
S.T. Missioners Servents de la Santíssima Trinitat Congregatio Missionariorum Servorum Sanctissimae Trinitatis
S.T.F.E. Germanes Terciàries Franciscanes Elisabetines
S.T.J. Companyia de Santa Teresa de Jesús Teresianes
S.T.F.R. Germanes Franciscanes Regulars d'Ognissanti
S.T.V. Germanes de Sant Tomàs de Villanueva
S.U.S.C. Germanes de la Santa Unió dels Sagrats Cors
S.V.D. Societat del Verb Diví Verbites Societas Verbi Divini
S.V.E.G.S. Germanes Víctimes Expiatòries de Jesús Sagramentat Sacramentines Congregatio Victimarum Expiatricum a Sacramentatio Iesu
S.V.V.S. Germanes Veròniques de la Santa Faç Veròniques
S.X. Pia Societat de Sant Francesc Xavier per a les Missions Exteriors Xaverians Pia Societas S. Francisci Xaverii pro exteris missionibus
Sch.P. Clergues Regulars Pobres de la Mare de Déu de les Escoles Pies Escolapis, piaristes, Escoles Pies Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum
Sch.P. Filles de Maria Escolàpies O Religioses de les Escoles Pies Escolàpies, Filles de Maria Religiosae Matris Dei Scholarum Piarum
S.Chr. Societat de Crist per als Emigrats de Polònia Societas Christi pro Emigrantibus Polonis

TModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
T.C. Terciaris Caputxins de la Mare de Déu dels Dolors Amigonians Fratres Tertii Ordinis Sancti Francisci Capulatorum a Beata Virgine Perdolente
T.Chr. Societat de Crist per als Emigrats de Polònia Societas Christi pro Emigrantibus Polonis
T.D. Congregació del Sagrat Cor de Jesús Pares de Timon David Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu
T.F.B.A. Germanes Franciscanes de la Beata Angelina
T.O.C. Tercer Orde del Carmel Carmelites Laics, Carmelites Seglars, Terciaris del Carme Ordo Tertius Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo
T.O.F. Orde Franciscà Seglar Franciscans laics, terciaris de Sant Francesc Tertius Ordo Saecularis Sancti Francisci
T.O.R. Tercer Orde Regular de Sant Francesc Terciaris Regulars Franciscans Tertius Ordo Regularis S. Francisci
T.O.S. Orde Franciscà Seglar Franciscans laics, terciaris de Sant Francesc Tertius Ordo Saecularis Sancti Francisci

UModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
U.J.D. Ursulines de Jesús Ursulines de Chavagnes
U.N.D.C. Unió de la Mare de Déu de la Caritat Congregació de la Mare de Déu de la Caritat del Refugi
U.S.K.J. Germanes Ursulines del Sagrat Cor de Jesús Agonitzant Ursulines Grises Congregatio Sororum Ursulinarum a Sacro Corde Iesu Agonizantis

VModifica

Sigles Nom oficial Nom popular Nom llatí
V.D.B. Voluntàries de Dom Bosco Albertines
V.M.I. Germanes Vicencianes de Maria Immaculada Albertines
V.S.M. Orde de la Visitació de Santa Maria Visitandines, Saleses Ordo Visitationis Beatissimae Mariae Virginis

BibliografiaModifica

  • Annuario Pontificio per l'anno 2007. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2007, p. 1429-1743. ISBN 978-88-209-7908-9.

Enllaços externsModifica