En enginyeria elèctrica un sistema bifàsic és un sistema de producció i distribució d'energia elèctrica basat en dues tensions elèctriques alternes desfasades en la seva freqüència 90°. En un generador bifàsic, el sistema està equilibrat i simètric quan la suma vectorial de les tensions és nul·la (punt neutre ) que passa quan les tensions són iguals i perfectament desfasades 90°.[1]

Diagrama simplificat d'un alternador bifàsic

Per tant, designant amb U a la tensió entre fases i amb E a la tensió entre fase i neutre, és vàlida la fórmula:

De la mateixa manera, designant amb I a la intensitat de corrent del conductor de fase i amb I 0 a la del neutre, és vàlida la relació:

En una línia bifàsica es necessiten quatre conductors: dos per cadascuna de les fases, depenent de la capacitat de corrent dels conductors, o un per fase, un per al neutre i un per al terra.

Actualment el sistema bifàsic està en desús per considerar-se més perillós que l'actual sistema monofàsic a 230 V, a part de ser més costós en necessitar més conductors.

Vegeu també

modifica
  1. Thomas J. Blalock "The first polyphase system: a look back at two-phase power for AC distribution", in IEEE Power and Energy Magazine, March–April 2004, ISSN 1540-7977 p. 63

Referències

modifica
  • Donald G. Fink and H. Wayne Beaty, Standard Handbook for Electrical Engineers, Eleventh Edition, McGraw-Hill, New York, 1978, ISBN 0-07-020974-X
  • Edwin J. Houston and Arthur Kennelly, Recent Types of Dynamo-Electric Machinery, copyright American Technical Book Company 1897, published by P. F. Collier and Sons New York, 1902