Subsecretaria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

La Subsecretaria d'Agricultura, Pesca i Alimentació és un òrgan de gestió espanyol del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, successora en 2018 de la Subsecretaria d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.[1][2]

Infotaula d'organitzacióSubsecretaria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Logotipo de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación.png
000410 - Madrid (2863711896).jpg
Modifica el valor a Wikidata
Dades
TipusSubsecretaria
Història
Creació1981
2018
Governança corporativa
Seu
Depèn deMinisteri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Lloc webhttp://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/default.aspx

FuncionsModifica

D'acord amb el Reial decret 904/2018, li correspon a la Subsecretaria:[3]

 • Les funcions enumerades en l'article 63 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i la direcció, impuls i supervisió dels organismes públics que li estiguin adscrits.
 • Assistir al Ministre en les funcions de control de l'activitat del Departament, realitzant aquelles que permetin avaluar el funcionament, l'eficàcia i el rendiment del personal i dels serveis del Ministeri, així com el seguiment de la contractació d'obra pública de competència del Departament en els seus aspectes tècnic, funcional i administratiu. Tot això, sense perjudici de les competències de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
 • Assistir al Ministre en la preparació de les conferencies sectorials relacionades amb les competències pròpies del Departament.
 • Mantenir les relacions institucionals amb les organitzacions professionals i altres entitats representatives d'interès en els sectors agrari, alimentari i pesquer, sense perjudici de les competències de les Secretaries Generals, així com presidir la comissió liquidadora de l'extinta Confederació Nacional de Cambres Agràries.
 • La coordinació, seguiment i informe dels assumptes que se sotmetin a la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics i restants Comissions Delegades del Govern.
 • La coordinació i anàlisi per a la implantació de mesures davant situacions excepcionals en els sectors agroalimentaris, que impliquin la necessitat d'establir actuacions de caràcter financer, laboral o fiscal.
 • L'elaboració d'informes d'anàlisis i seguiment d'aquelles mesures fiscals amb repercussió en els àmbits competencials del Departament, i l'elaboració de la proposta anual de redacció dels índexs de rendiment net de les activitats agràries en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per a la seva remissió al Ministeri d'Hisenda.
 • La direcció de la Comissió Permanent d'Adversitats Climàtiques i Mediambientals (COPAC), d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre AAA/2272/2013, de 29 d'octubre, per la qual es crea la Comissió permanent per a situacions d'adversitat climàtica o mediambiental; així com la interlocució amb altres Ministeris i especialment la Direcció general de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior davant adversitats climàtiques que puguin afectar al sector agroalimentari.
 • El seguiment, anàlisi i prospectiva dels aspectes socials, econòmics i ambientals vinculats amb les diferents àrees estratègiques del Departament, incloent la creació i difusió d'informació relacionada amb les mateixes.
 • La definició dels eixos directrius plurianuals que orienten els estudis del Departament, d'acord amb les línies d'estratègia política, així com coordinar el Programa d'Estudis del Departament, segons estableix l'Ordre ARM/3064/2010, de 26 de novembre, per la qual es regula la realització d'estudis i es crea el Comitè Assessor del Pla d'Estudis, a més de contribuir a la difusió dels mateixos.
 • La coordinació de les àrees i dependències funcionals del Departament integrades en les Delegacions del Govern, sense perjudici de la dependència funcional prevista respectivament en els articles 2.7 i 7.5 d'aquest decret.
 • La realització i coordinació, si escau, de les operacions estadístiques dels plans sectorials i les que li siguin assignades al Departament en el Pla Estadístic Nacional.
 • L'elaboració i l'anàlisi de la informació estadística continguda en les bases de dades departamentals.
 • La programació i elaboració de les estadístiques generals que descriguin l'activitat del Departament, així com la coordinació de les fonts estadístiques del Departament.
 • L'assistència als restants òrgans del Ministeri en la preparació dels Consells de Ministres de la Unió Europea; el control dels procediments relacionats amb l'aplicació de la normativa de la Unió Europea, així com el seguiment de la seva transposició al dret intern, en col·laboració amb les unitats responsables de l'elaboració normativa i competents per raó de matèria.
 • L'assistència als restants òrgans del Ministeri en matèria de relacions internacionals i acció exterior; la coordinació, participació i seguiment, segons els casos, de la presència i iniciatives del Departament i els seus organismes autònoms en els organismes i convenis internacionals en les matèries de competència del Departament; la representació del Departament en les comissions o òrgans de caràcter interministerial, en matèria de relacions internacionals, quan tal representació no hagi estat atribuïda a un altre òrgan del Departament; i la coordinació de les actuacions dels òrgans del Ministeri a l'exterior.
 • La coordinació, programació i seguiment de les iniciatives en matèria de cooperació al desenvolupament, així com l'elaboració, tramitació i seguiment dels acords bilaterals amb altres Estats o organitzacions internacionals, en l'àmbit de les competències del Departament i els seus organismes autònoms.
 • El seguiment dels acords subscrits per la Unió Europea amb tercers països o organitzacions internacionals que incloguin matèries agroalimentàries i pesqueres, en col·laboració amb les unitats competents del Ministeri i amb altres Departaments ministerials.
 • La coordinació de les polítiques del Ministeri que incloguin dos o més competències de les Secretaries Generals
 • La tutela funcional de les societats TRAGSA S.A., S.M.E., M.P. i SAECA S.A., S.M.E, M.P. i la coordinació de les relacions institucionals i l'actuació del Departament en relació amb les mateixes mentre que Ministeri que té atribuïdes les funcions tutelars de les mateixes.
 • La coordinació de les activitats vinculades amb les avaluacions de les polítiques públiques de competència del Departament en suport del l'Institut per a l'Avaluació de Polítiques Públiques del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, d'acord amb el pla d'avaluacions de polítiques públiques que aprovi el Consell de Ministres.

EstructuraModifica

De la Subsecretaria depenen els següents òrgans:[3]

Organismes adscritsModifica

 • L'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries, O. A. (ENESA).

Llista de subsecretarisModifica

Nom Cos de funcionaris Any de naixement Data de nomenament
Jaime Lamo de Espinosa Michels de Champourcin Professor Universitari 1941 16 de juliol de 1976
José María Álvarez del Manzano Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat 1937 11 de juliol de 1977
José María Martín Oviedo Cos d'Enginyers Agrònoms 1940 3 de març de 1978
Luis Mardones Sevilla Cos Nacional Veterinari 1938 27 d'abril de 1979
José Luis García Ferrero Cos Nacional Veterinari 1929 3 d'octubre de 1980
Antonio Botella García Cos d'Advocats de l'Estat 1947 3 de setembre de 1982
José Francisco Peña Díez Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1946 7 de desembre de 1982
Julián Arévalo Arias Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1943 27 de febrer de 1987
Juan Antonio Blanco-Magadán y Amutio Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1947 12 d'abril de 1991
Mariano Casado González Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Estat 1948 23 de juliol de 1993
Santos Castro Fernández Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1949 27 de maig de 1994
Nicolás López de Coca Fernández-Valencia Cos d'Enginyers Agrònoms 1943 17 de maig de 1996
Manuel Lamela Fernández Cos d'Advocats de l'Estat 1962 26 de maig de 1997
Manuel Esteban Pacheco Manchado Cos d'Advocats de l'Estat 1960 10 de gener de 2003
Santiago Menéndez de Luarca y Navia-Osorio Cos Tècnic Facultatiu Superior d'Organismes Autònoms del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació 1948 19 d'abril de 2004
María Felicidad Montero Pleite Cos d'Arquitectes de l'Ajuntament de Motril 1949 29 d'octubre de 2010
Jaime Haddad Sánchez-Cueto[4] Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1968 30 de desembre de 2011
María Dolores Ocaña Madrid[5] Cos d'Advocats de l'Estat 15 de juny de 2018

ReferènciesModifica

Enllaços externsModifica