El suletí (en basc Zuberera) és un dialecte basc particular que es parla a Zuberoa (la província històrica basca més petita, situada al nord-est d'Euskal Herria). Té diverses particularitats lingüístiques i fonètiques que el fan singular. La seva pronunciació és diferent a la dels altres dialectes. Per exemple, la e es pronuncia i i la o, u quan precedeixen una vocal i, sobretot, té la ü (accentuada) que normalment es pronuncia com la u de l'occità i el francès, però que es pot pronunciar i si és precedida o seguida d'una vocal. Aquesta ü és característica de la fonètica suletina on la seva freqüència és molt més gran que la de la u basca estàndard i no existeix pas en cap altre dialecte.

 • Àrea lingüística del suletí
 • Els dialectes de l'euskera, amb els seus noms en basc

  El suletí també té particularitats lèxiques i de declinació.

  Algunes particularitats lingüístiques suletines
  Català Euskera batua Basc suletí
  Adverbi : mai inoiz ez, sekula ez sekülan
  sovint maiz, sarri üsü
  Adjectiu : ongi, ondo hunki, ontsa
  bonic polit, eder eijer
  Verbs : ocórrer gertatu agitü
  haver ukan üken
  acabar bukatu ürrentü
  venir etorri jin
  Noms : cuina sukalde sükalte
  flor lore lili
  lloc alde, leku atze, lekü
  muntanya mendi bortü, borthü
  pluja euri ebi
  poeta bertsolari koblakari
  sol eguzki eki, ekhi
  sortida irteera, atera elki
  Zuberoa Zuberoa Xiberoa

  Actualment, més del 60% dels 16 000 suletins són bascòfons, però la disminució del nombre de parlants entre els joves i la manca de llocs de treball poden ser a llarg termini un risc per al manteniment del suletí. Tanmateix, la feina feta per les associacions culturals en les quals molts joves estan implicats permet que el dialecte es mantingui a pesar de l'estandardització de la llengua amb el batua, que no sembla que influeixi en la desaparició del suletí.