Supergrup de l'apatita

grup de minerals

El supergrup de l'apatita és un grup de minerals que inclou espècies amb una fórmula química genèrica IXM1₂VIIM2₃(IVTO₄)₃X (Z = 2). Un gran nombre d'ions poden ocupar els llocs clau de l'estructura i, per tant, el nombre possible de minerals diferents és gran.[2] Els membres del supergrup de l'apatita mostren característicament una àmplia gamma de solucions sòlides substitutives. La nomenclatura d'aquest supergrup va ser aprovada per l'Associació Mineralògica Internacional el 2010.

Infotaula de mineralSupergrup de l'apatita
Grup de minerals

Modifica el valor a Wikidata
Classificació
CategoriaMineral
Propietats
Més informació
Referències[1]

Aquest supergrup és més ampli i inclou més minerals que el tradicional grup de l'apatita, utilitzat històricament, i no s'ha de confondre aquest subgrup amb el supergrup. En aquest supergrup s'inclouen minerals de la classe dels fosfats, silicats i sulfats. Basant-se tant en criteris tant cristal·logràfics com químics, el supergrup de l'apatita es divideix en cinc grups: grup de l'apatita, grup de l'hedifana, grup de la belovita, grup de la britholita i grup de l'el·lestadita.

Grup de l'apatita

modifica

El grup de l'apatita és un grup del supergrup de l'apatita que inclou fosfats, arsenats i vanadats hexagonals i pseudohexagonals, que contenen el mateix catió que defineix les espècies tant als llocs M1 com M2, i que cristal·litzen en el sistema hexagonal. El grup està format per catorze espècies minerals: alforsita, apatita, clorapatita, fluoralforsita, fluorapatita, fluorpiromorfita, hidroxilapatita, hidroxilpiromorfita, johnbaumita, mimetita, pieczkaïta, piromorfita, estronadelfita, svabita, turneaureïta i vanadinita.

Espècie Fórmula
Alforsita Ba₅(PO₄)₃Cl
Apatita Ca₅(PO₄)₃(Cl/F/OH)
Clorapatita Ca₅(PO₄)₃Cl
Fluoralforsita Ba₅(PO₄)₃F
Fluorapatita Ca₅(PO₄)₃F
Fluorpiromorfita Pb₅(PO₄)₃F
Hidroxilapatita Ca₅(PO₄)₃(OH)
Hidroxilpiromorfita Pb₅(PO₄)₃(OH)
Espècie Fórmula
Johnbaumita Ca₅(AsO₄)₃(OH)
Mimetita Pb₅(AsO₄)₃Cl
Pieczkaïta Mn₅(PO₄)₃Cl
Piromorfita Pb₅(PO₄)₃Cl
Estronadelfita Sr₅(PO₄)₃F
Svabita Ca₅(AsO₄)₃F
Turneaureïta Ca₅(AsO₄)₃Cl
Vanadinita Pb₅(VO₄)₃Cl

Grup de l'hedifana

modifica

El grup de l'hedifana és un grup que inclou fosfats, arsenats i sulfats hexagonals i pseudohexagonals que contenen diferents cations que defineixen les espècies tant als llocs M1 com M2. El grup l'integren deu espècies: aiolosita, caracolita, cesanita, fluorfosfohedifana, fluorsigaiïta, hedifana, hidroxilhedifana, miyahisaïta, morelandita i fosfohedifana. Tots els membres d'aquest grup cristal·litzen en el sistema hexagonal excepte la caracolita, que es monoclínica, i la hidroxilhedifana, que cristal·litza en el trigonal.

Espècie Fórmula
Aiolosita Na₄Bi(SO₄)₃Cl
Caracolita Na₄Pb₂(SO₄)₃Cl
Cesanita Na₃Ca₂(SO₄)₃(OH)
Fluorfosfohedifana Ca₂Pb₃(PO₄)₃F
Fluorsigaiïta Ca₂Sr₃(PO₄)₃F
Espècie Fórmula
Hedifana Ca₂Pb₃(AsO₄)₃Cl
Hidroxilhedifana Ca₂Pb₃(AsO₄)₃(OH)
Miyahisaïta (Sr,Ca)₂Ba₃(PO₄)₃F
Morelandita Ca₂Ba₃(AsO₄)₃Cl
Fosfohedifana Ca₂Pb₃(PO₄)₃Cl

Grup de la belovita

modifica

El grup de la belovita inclou fosfats hexagonals i trigonals amb el lloc M1 dividit en llocs M1 i M1o que contenen diferents cations que defineixen espècies. El grup inclou set espècies: belovita-(Ce), belovita-(La) , carlgieseckeïta-(Nd), deloneïta, fluorcafita, fluorstrofita i kuannersuïta-(Ce). Tots els membres d'aquest grup cristal·litzen en el sistema trigonal excepte la fluorcafita i la fluorstrofita que ho fan a l'hexagonal.

Espècie Fórmula
Belovita-(Ce) NaCeSr₃(PO₄)₃F
Belovita-(La) NaLaSr₃(PO₄)₃F
Carlgieseckeïta-(Nd) NaNdCa₃(PO₄)₃F
Deloneïta (Na0,5REE0,25Ca0,25)(Ca0,75REE0,25)Sr1,5(CaNa0,25REE0,25)(PO₄)3F0,5(OH)0,5
Fluorcafita SrCaCa₃(PO₄)₃F
Fluorstrofita SrCaSr₃(PO₄)₃F
Kuannersuïta-(Ce) NaCeBa₃(PO₄)₃F0,5Cl0,5

Grup de la britholita

modifica

El grup de la britholita és un grup que inclou silicats hexagonals i pseudohexagonals amb cations M1 i M2 parcialment ordenats. Són silicats que contenen fòsfor amb estructura de tipus apatita i que mostren complexitat tant química com estructural. Els minerals d’aquest grup es troben entre els minerals més importants i abundants pel que fa a l'aportació de terres rares. El grup l'integren deu espècies: britholita-(Ce), britholita-(La), britholita-(Y), calciobritholita, fluorbritholita-(Ce), fluorbritholita-(Y), fluorcalciobritholita, tritomita-(Ce) i tritomita-(Y).

Espècie Fórmula
Britholita-(Ce) (Ce,Ca)₅(SiO₄)₃OH
Britholita-(La) Ca₂(La,Ce,Ca)₃(SiO₄,PO₄)₃(OH,F)
Britholita-(Y) (Y,Ca)₅(SiO₄)₃OH
Calciobritholita (Ca,Y)₅(SiO₄,PO₄)₃(OH)
Fluorbritholita-(Ce) (Ce,Ca)₅(SiO₄)₃F
Espècie Fórmula
Fluorbritholita-(Nd) Ca₂Nd₃(SiO₄)₃F
Fluorbritholita-(Y) (Y,Ca)₅(SiO₄)₃F
Fluorcalciobritholita (Ca,REE)₅(SiO₄,PO₄)₃F
Tritomita-(Ce) Ce₅(SiO₄,BO₄)₃(OH,O)
Tritomita-(Y) Y₅(SiO₄,BO₄)₃(O,OH,F)

Grup de l'el·lestadita

modifica

El grup de l'el·lestadita inclou sulfato-silicats hexagonals i pseudohexagonals amb la proporció ideal (SiO₄)4-:(SO₄)2- = 1:1. Està format per quatre espècies que cristal·litzen en el sistema hexagonal: clorel·lestadita, fluorel·lestadita, hidroxilel·lestadita i mattheddleïta.

Espècie Fórmula
Clorel·lestadita Ca₅(SiO₄)1,5(SO₄)1,5Cl
Fluorel·lestadita Ca₅(SiO₄)1,5(SO₄)1,5F
Hidroxilel·lestadita Ca₅(SiO₄)1,5(SO₄)1,5(OH)
Mattheddleïta Pb₅(SiO₄)1,5(SO₄)1,5(Cl,OH)

Minerals no agrupats

modifica

Dins el supergrup de l'apatita hi ha tres espècies que no es troben englobades a cap dels grups que hi pertanyen. Aquestes espècies són la parafiniukita, la pliniusita i la vanackerita. Les dues primeres, la parafiniukita i la pliniusita, cristal·litzen en el sistema hexagonal mentre que la vanackerita ho fa en el trigonal.

Espècie Fórmula
Parafiniukita Ca₂Mn₃(PO₄)₃Cl
Pliniusita Ca₅(VO₄)₃F
Vanackerita Pb₄Cd(AsO₄)₃Cl

Referències

modifica
  1. «Apatite Supergroup» (en anglès). Mindat. [Consulta: 16 abril 2021].
  2. Pasero, Marco; Kampf, Anthony R.; Ferraris, Cristiano; Pekov, Igor V.; Rakovan, John; White, Timothy J. «Nomenclature of the apatite supergroup minerals» (en anglès). European Journal of Mineralogy, 13-04-2010, pàg. 163–179. DOI: 10.1127/0935-1221/2010/0022-2022 [Consulta: 16 abril 2021].