Tal·lòfit

Els tal·lòfits són un tipus de vida vegetal caracteritzada per gèneres pluricel·lulars que no tenen una diferenciació cel·lular en arrels, fulles ni soca, sinó un cos vegetatiu poc diferenciat anomenat tal·lus. De tal·lòfits en són les algues, fongs, líquens i els briofitins.