Obre el menú principal

Tautologia (retòrica)

La tautologia és una figura de dicció que consisteix en l'ús de diferents paraules per expressar un idèntic significat. Així, la tautologia és assimilable a la redundància lingüística i al pleonasme. La tautologia es considera sovint un defecte estilístic o bé una mostra de poca habilitat lingüística (en expressions com per exemple: entrar cap a dins, el cadàver del difunt, un parell de bessons). Però també es fa servir per donar èmfasi o reforçar les expressions (per exemple: Ho vaig veure amb els meus propis ulls; Estava envoltat per tot arreu.