Teorema de Kennelly

El teorema de Kennelly (o transformació estrella-triangle, de vegades escrit Y-Δ), anomenat així en homenatge a Arthur Edwin Kennelly, permet simplificar un circuit elèctric ja estiga en forma d'estrella o de triangle.

(No confondre la transformació estrella-triangle amb un transformador estrella-triangle que és un dispositiu que transfoma corrent trifàsic sense neutre en corrent trifàsic amb neutre. Normalment s'utilitzen tres transformadors independents per a tal efecte).

Transformació d'estrella a triangleModifica

Coneixent les admitanciesModifica

Producte de les admitàncies adjacents dividit per la suma total de les admitàncies.

 
 
 

Coneixent les impedanciesModifica

Suma dels productes de les resistències dividit per la resistència oposta.

 
 
 

Transformació de triangle a estrellaModifica

Coneixent les admitanciesModifica

Suma dels productes de les admitancies dividit per l'admitància oposta.

 
 
 

Coneixent les impedanciesModifica

Producte de les impedàncies adjacents dividit per la suma total d'impedàncies.