Teorema de convolució

En matemàtica, el teorema de convolució estableix que en determinades circumstàncies, la Transformada de Fourier d'una convolució és el producte punt a punt de les transformades de Fourier.[1] En altres paraules, la convolució en un domini (per exemple el domini temporal) és equivalent al producte punt a punt en l'altre domini (és a dir domini espectral).[2]

Siguin f i g dues funcions la convolució s'expressa amb . (Nota: l'asterisc en aquest context, indica convolució i no multiplicació, de vegades s'utilitza també el símbol ). Sigui l'operador de la transformada de Fourier, de manera que i són les transformades de Fourier de f i g , respectivament.

Llavors

on "·" indica producte punt. També es pot afirmar que:


Aplicant la transformada inversa de Fourier , podem escriure:

Demostració modifica

La demostració funciona per normalitzacions unitàries i no unitàries de la transformada de Fourier, però en la versió unitària té factors extres de   que aquí, són inconvenients. Siguin  

Siguin   la transformada de Fourier de   i   la transformada de Fourier de  :

 
 .

Sigui   la convolució de   i  

 

Nota:

 

Pel teorema de Fubini tenim que  , així que la seva transformada de Fourier està definida.

Sigui   la transformada de Fourier de  :

 

Tenint en compte que   i gràcies a l'argument d'abans podem aplicar novament el teorema de Fubini:

 

Substituint  ; tenim  , i per tant:

 
 
 


Aquestes dues integrals són les definicions de   i  , així que:

 

Que és el que volíem demostrar.

Referències modifica

  1. O'Shea, Donald C.; Suleski, Thomas J.; Kathman, Alan D.; Prather, Dennis W. Diffractive Optics: Design, Fabrication, and Test (en anglès). SPIE Press, 2004. ISBN 9780819451712 [Consulta: 26 desembre 2021]. «The convolution theorem states that the Fourier transform of the convolution of two functions is equal to the product of the Fourier transform of the individual functions.» 
  2. Norton, Robert L. Cam Design and Manufacturing Handbook (en anglès). Industrial Press Inc., 2009. ISBN 9780831133672 [Consulta: 26 desembre 2021]. «The significance of this relationship is that a complicated mathematical operation (convolution) in the time domain can be accomplished by first Fourier transforming the functions to the frequency domain and then performing a simple operation: multiplication.»