Teorema del valor mitjà de Cauchy

En càlcul diferencial, el teorema del valor mitjà de Cauchy és una generalització del teorema del valor mitjà (de Lagrange). A partir d'aquest es pot demostrar la regla de l'Hôpital, molt útil per resoldre indeterminacions del tipus i .

TeoremaModifica

El teorema diu el següent:

Siguin   i   dues funcions contínues a   i derivables a  . Si   i   no s'anul·len simultàniament, llavors existeix   tal que:

 


Com s'ha dit anteriorment, aquest teorema és una generalització del teorema del valor mitjà de Lagrange, ja que aquest ocorre quan  .

DemostracióModifica

Tenim dues funcions   i   continues a   i derivables a  . A partir d'aquestes podem definir una nova funció com:

 

Aquesta funció compleix el teorema de Rolle, ja que:

 

Per tant,  . Calculant la derivada de  :

 

I introduint-hi el valor de  , veiem que

 

Que és equivalent al que volíem demostrar.

 

A més a més, si   i  , l'equació anterior es pot escriure com: