Testimoni

pàgina de desambiguació de Wikimedia

«Testimoni» té aquests significats:

  • Testimoni (atletisme), tub llis, cilíndric i lleuger, fet d'un material rígid, d'una sola peça, emprat en les curses atlètiques de relleus
  • Testimoni (dret processal), persona que ha estat present en un esdeveniment i que declara davant del tribunal sobre fets que són rellevants per a la resolució de l'assumpte sotmès a la seva decisió
  • Testimoni de gel, mostra de l'acumulació de neu i gel al llarg de molts anys que s'ha recristal·litzat i ha atrapat
  • Testimoni de Jehovà, membre d'una organització religiosa cristiana internacional mil·lenarista i fonamentalista fundada als Estats Units
  • Testimonis del Llibre de Mormó, grup de contemporanis a Joseph Smith (fill), que van dir que van veure les planxes d'or des de les quals Smith diu que va traduir el Llibre de Mormó
  • Provetes testimoni, mètode utilitzat en la detecció i control de la corrosió en una instal·lació
  • Turó testimoni, elevació prominent i aïllada que sorgeix abruptament en una plana