Transfusió de sang

Tractament de medicina tradicional

La transfusió de sang és el procés de transferir sang o productes derivats de la sang, des d'una persona al sistema circulatori d'una altra persona.[1] Les transfusions de sang poden salvar la vida del pacient en diverses situacions crítiques,[2] com poden ser el xoc hipovolèmic resultant de l'hemorràgia massiva causada per un traumatisme[3] o reemplaçar la sang perduda durant una intervenció quirúrgica.[4] També en casos d'anèmia palúdica greu,[5] d'anèmia de Diamond-Blackfan,[6] d'anèmia aplàstica adquirida,[7] d'anèmia fetal per malaltia mitocondrial,[8] de malaltia de Glanzmann,[9] de síndrome de Bernard-Soulier,[10] de telangièctasi hemorràgica hereditària,[11] d'hemorràgia digestiva alta[12] o baixa[13] important, d'afibrinogenèmia congènita,[14] de leucèmia limfoide aguda infantil[15] i de trombocitopènia[16] es fan servir les transfusions. Els individus que pateixen hemofília,[17] beta-talassèmia[18] o crisis d'anèmia de cèl·lules falciformes[19] poden necessitar transfusions freqüents de sang i/o dels seus derivats.[20] Les primeres transfusions eren de sang completa, però en la moderna pràctica mèdica normalment es fan amb els components de la sang (hematies, plaquetes,[21] plasma,[22] albúmina,[23] fibrinogen[24] i altres factors de coagulació,[25] granulòcits) que millor convinguin a les prioritats clíniques del cas.

Concentrat d'eritròcits.

Història modifica

 
Vidre utilitzat en el mètode antic de transfusió de sang.

La primera transfusió de sang documentada va ser administrada pel doctor Jean-Baptiste Denys, qui el 15 de juny de 1667 va descriure el cas d'un malalt de sífilis que morí després d'haver rebut tres transfusions de sang de xai.[26] Tingué el mateix final la primera transfusió de sang humana, feta pel metge londinenc James Blundell l'any 1818 per tractar una hematèmesi.[27]

Durant la primera dècada del segle XX es van identificar els diferents tipus de sang i que la incompatibilitat entre la sang del donador i del receptor podia causar la mort. Karl Landsteiner va descobrir que les persones tenien diferent tipus de sang i que les transfusions no eren compatibles entre persones de diferent tipus.[28] El 1901 va descriure el sistema de AB0 i en 1940 el factor Rh.[29] Ludwik Hirszfeld va demostrar l'existència dels subgrups A1 i A2 del grup sanguini A, posant també de manifest per primera vegada en un estudi a gran escala publicat en la revista The Lancet l'any 1919, que la freqüència dels grups sanguinis difereix entre les poblacions humanes.[30]

 
Luis Agote (2n des de la dreta) supervisant una de les primeres transfusions efectives i segures en 1914.

El mètode de conservació de sang humana per al seu ús diferit en transfusions, mitjançant l'addició de citrat de sodi, va ser desenvolupat pel metge argentí Luis Agote en 1914.[31]

 
El doctor Norman Bethune, pioner en l'ús d'unitats mòbils de transfusió sanguínia, fent una transfusió durant la Guerra Civil Espanyola.

El metge Frederic Duran i Jordà, juntament amb Manuel Miserachs i Rigalt, va organitzar durant la Guerra Civil Espanyola un banc de sang a Barcelona amb un servei de transfusions a distància.[32] El metge canadenc Norman Bethune va desenvolupar el primer servei mòbil de transfusions de sang que arribava fins al front de batalla.[33]

 
Charles Drew

Des de 1941, quan els Estats Units van entrar en la Segona Guerra Mundial, es van llançar programes de recerca per a millorar la conservació de la sang i facilitar-ne el transport per a curar els soldats ferits.[34] La investigació del metge nord-americà Charles Richard Drew va portar al descobriment que la sang podia ser separada en plasma sanguini i cèl·lules vermelles, i que el plasma podia ser congelat separadament.[35] La sang emmagatzemada d'aquest manera durava més temps i era menys propensa a contaminar-se. Les primeres investigacions sobre la liofilització del plasma es remunten a la dècada de 1930, però aquest mètode de conservació plasmàtica no va ser emprat de manera generalitzada pels EUA i el Regne Unit fins ben entrada la guerra.[36] L'any 1943, els britànics van desenvolupar la solució de citrat disòdic-glucosa, la qual augmentava la vida mitjana de les hematies fins als 21 dies.[37]

El 1950 es va descobrir el grup Duffy, el qual rep el nom d'un pacient amb hemofília sotmès a múltiples transfusions de sang i primer productor conegut d'anti-Fy. L'antigen Fy és una glicoproteïna eritrocitària de superfície que actua com a mediador clau per l'accés del paràsit Plasmodium vivax a l'interior de les hematies. Els anticossos contra aquesta proteïna estan implicats en algunes reaccions adverses transfusionals i també en certs casos d'hemòlisi neonatal.[38]

El sistema antigènic sanguini MNS es va identificar uns anys més tard i té una importància clínicament significativa en medicina transfusional,[39] ja que genera anticossos IgM, un fet que comporta el risc de una potencial reacció hemolítica posterior a la transfusió.[40]

Donació de sang modifica

Es fa principalment per part de voluntaris o familiars dels pacients. Sovint es controlen en un centre especialitzat (banc de sang).[41]

La sang s'extreu amb una punció al braç i és tractada per a impedir-ne la coagulació,[42] i després se separa en els seus components principals, plasma, plaquetes i eritròcits (glòbuls vermells). La sang dels donants que compleixen els requisits determinats per la normativa sanitària corresponent[43] és posteriorment analitzada,[44] passant un control exhaustiu i costós[45] que inclou nombroses determinacions per detectar els principals virus que pot contenir la sang, com ara: proves per a la detecció d'anticossos irregulars,[46] proves de serologia infecciosa,[47] proves per mesurar el nivell de transaminases i probes de biologia molecular per identificar àcids nucleics.[48] Avui dia, hi ha estudis bioquímics que tenen com a objectiu la conversió enzimàtica de la sang obtinguda de donants amb tipus sanguini A o B en sang de tipus O.[49]

Compatibilitat del sistema ABO i Rh per a la transfusió de glòbuls vermells (eritròcits) modifica

Aquest gràfic mostra possibles coincidències en transfusió de sang entre donant i receptor mitjançant el sistema ABO i Rh.[50]

Donant
O- O+ B- B+ A- A+ AB- AB+
Receptor AB+                
AB-        
A+        
A-    
B+        
B-    
O+    
O-  

Crítiques modifica

Una part de les crítiques tenen a veure amb el negoci que n'hi ha al voltant,[51] fet que afavoreix les campanyes de demanda de donadors. A Espanya, per exemple, la Creu Roja rep diners d'algunes comunitats autònomes per cada bossa de sang donada. Aquestes donacions s'envien al banc de sang de cada comunitat que se n'encarrega de la seva conservació i distribució. D'aquests bancs de sang, bona part n'és enviada a Grifols per a ser tractada i comercialitzada per a tractaments específics que els hi genera molts guanys. Només una petita part de la sang es fa servir en hospitals.[52] En altres països del món les donacions de sang mouen un negoci milionari que ha generat molta polèmica.[53]

Per altra banda, tot i els controls en laboratori que es fan per a garantir que la sang no tingui virus ni bacteris, el període finestra fa impossible assegurar que tota la sang sigui neta.[54] L'any 2015, a Espanya el preu unitari d'una transfusió d'hematies era de 371,05 euros, mentre que el cost total de les reaccions adverses d'origen transfusional va ser de 6.134.443 euros.[55] El 2022, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va revelar que un 40 per cent dels cent divuit milions i mig de donacions de sang fetes a tot el món es recullen en països desenvolupats amb ingresos alts, on viu el 16 per cent de la població mundial.[56] El 2010, l'OMS va reconèixer que les transfusions de sang al·logènica (d'una altra persona) són un recurs limitat, car i no exempt de riscs i efectes adversos,[57] raó per la qual va instar a les autoritats sanitàries de tots els països que adoptessin de forma generalitzada els programes de "Patient Blood Management" (PBM), gestió de la sang del propi pacient.[58] A més, la cirurgia sense sang[59] cada vegada té més adeptes i molts hospitals públics i privats la recomanen mitjançant departaments específics d'aquesta especialitat de la medicina moderna.[60] Les raons són l'ús de noves tècniques hemostàtiques,[61] un millor resultat de les intervencions quirúrgiques de tota mena i un bon període postoperatori, fins i tot de les més complexes com les cardíaques[62] i les hepàtiques.[63] El marc de acció 2020-2023 de l'OMS pels productes sanguinis proposa fer un esforç mundial en la implementació i millora dels programes que regulen la donació de sang i l'accés universal a transfusions de sang i components hemàtics de qualitat, així com als medicaments derivats del plasma.[64]

Referències modifica

 1. Lotterman, S; Sharma, S «Blood Transfusion» (en anglès). StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing LLC, 2022 Jun 25; NBK499824 (rev), pàgs: 10. PMID: 29762999 [Consulta: 23 març 2023].
 2. McCrossan, L; Masterson, G «Blood transfusion in critical illness» (en anglès). Br J Anaesth, 2002 Gen; 88 (1), pp: 6-9. DOI: 10.1093/bja/88.1.6. ISSN: 1471-6771. PMID: 11881885 [Consulta: 16 juliol 2023].
 3. Jones, AR; Miller, JL; Jansen, JO; Wang, HE «Whole Blood for Resuscitation of Traumatic Hemorrhagic Shock in Adults» (en anglès). Adv Emerg Nurs J, 2021 Oct-Des; 43 (4), pp: 344-354. DOI: 10.1097/TME.0000000000000376. PMC: 8555430. PMID: 34699424 [Consulta: 23 març 2023].
 4. Baker, L; Park, L; Gilbert, R; Ahn, H; Martel, A; Lenet, T; Davis, A; McIsaac, DI; et al «Intraoperative Red Blood Cell Transfusion Decision-making: A Systematic Review of Guidelines» (en anglès). Ann Surg, 2021 Jul 1; 274 (1), pp: 86-96. DOI: 10.1097/SLA.0000000000004710. ISSN: 1528-1140. PMID: 33630462 [Consulta: 23 març 2023].
 5. White, NJ «Anaemia and malaria» (en anglès). Malar J, 2018 Oct 19; 17 (1), pp: 371. DOI: 10.1186/s12936-018-2509-9. PMC: 6194647. PMID: 30340592 [Consulta: 23 març 2023].
 6. Sieff, C «Diamond-Blackfan Anemia» (en anglès). A: GeneReviews® [Internet]. (Adam MP, Ghayda M, Pagon RA, Wallace SE, et al; Eds.) NCBI, US National Library of Medicine, 2023 Mar 23; NBK7047 (rev), pàgs: 26. PMID: 20301769 [Consulta: 30 març 2023].
 7. Bacigalupo, A «How I treat acquired aplastic anemia» (en anglès). Blood, 2017 Mar 16; 129 (11), pp: 1428-1436. DOI: 10.1182/blood-2016-08-693481. ISSN: 1528-0020. PMID: 28096088 [Consulta: 23 març 2023].
 8. Chung, J; Lee, MY; Chung, JH; Won, HS «Extremely Rare Case of Fetal Anemia Due to Mitochondrial Disease Managed with Intrauterine Transfusion» (en anglès). Medicina (Kaunas), 2022 Feb 22; 58 (3), pp: 328. DOI: 10.3390/medicina58030328. PMC: 8954106. PMID: 35334505 [Consulta: 1r agost 2023].
 9. Krause, KA; Graham, BC «Glanzmann Thrombasthenia» (en anglès). StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing LLC, 2022 Ag 29; NBK538270 (rev), pàgs: 6. PMID: 30855858 [Consulta: 21 abril 2023].
 10. Pham, A; Wang, J «Bernard-Soulier syndrome: an inherited platelet disorder» (en anglès). Arch Pathol Lab Med, 2007 Des; 131 (12), pp: 1834-1836. DOI: 10.5858/2007-131-1834-BSAIPD. ISSN: 1543-2165. PMID: 18081445 [Consulta: 21 abril 2023].
 11. Jan, W; Ud Din, AT; Chaudhary, FMD; Tameez-Ud-Din, A; Nawaz, F «Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia: A Rare Cause of Anemia» (en anglès). Cureus, 2019 Ag 8; 11 (8), pp: e5349. DOI: 10.7759/cureus.5349. PMC: 6779147. PMID: 31602353 [Consulta: 20 maig 2023].
 12. Villanueva, C; Colomo, A; Bosch, A; Concepción, M; Hernandez-Gea, V; Aracil, C; Graupera, I; et al «Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding» (en anglès). New Eng J Med, 2013 Gen 3; 368 (1), pp: 11-21. DOI: 10.1056/NEJMoa1211801. ISSN: 1533-4406. PMID: 23281973 [Consulta: 21 juliol 2023].
 13. Rodríguez Rodríguez, R «Resultados de tratamiento transfusional restrictivo o liberal en hemorragia gastrointestinal baja» (en castellà). MPG Journal, 2019 Abr 4; 2 (43), pp: 1-2. ISSN: 2171-9020 [Consulta: 21 juliol 2023].
 14. Czajkowska, S; Rupa-Matysek, J; Brzezińska, J; Surdacka, A; Gil, L «Transfusion of fibrinogen concentrate before dental extractions in patients with afibrinogenemia: a narrative review supported by a case report with a proposed treatment protocol» (en anglès). Blood Transfus, 2023 Mar; 21 (2), pp: 168-175. DOI: 10.2450/2022.0037-22. PMC: 10072993. PMID: 35969135 [Consulta: 16 juliol 2023].
 15. Wang, D; Zhou, G; Mao, ST; Chen, J; Liu, YF «Allogeneic blood transfusion in 163 children with acute lymphocytic leukemia (a STROBE-compliant article)» (en anglès). Medicine (Baltimore), 2019 Feb; 98 (7), pp: e14518. DOI: 10.1097/MD.0000000000014518. PMC: 6408013. PMID: 30762790 [Consulta: 23 març 2023].
 16. Squires, JE «Indications for platelet transfusion in patients with thrombocytopenia» (en anglès). Blood Transfus, 2015 Abr; 13 (2), pp: 221-226. DOI: 10.2450/2014.0105-14. PMC: 4385069. PMID: 25369586 [Consulta: 23 març 2023].
 17. Matino, D; Makris, M; Dwan, K; D'Amico, R; Iorio, A «Recombinant factor VIIa concentrate versus plasma-derived concentrates for treating acute bleeding episodes in people with haemophilia and inhibitors (Review)» (en anglès). Cochrane Database Syst Rev, 2015 Des 16; 2015 (12), pp: CD004449. DOI: 10.1002/14651858.CD004449.pub4. PMC: 7137678. PMID: 26677005 [Consulta: 23 març 2023].
 18. Shah, FT; Sayani, F; Trompeter, S; Drasar, E; Piga, A «Challenges of blood transfusions in β-thalassemia» (en anglès). Blood Rev, 2019 Set; 37, pp: 100588. DOI: 10.1016/j.blre.2019.100588. ISSN: 1532-1681. PMID: 31324412 [Consulta: 20 maig 2023].
 19. Nouraie, M; Gordeuk, VR «Blood transfusion and 30-day readmission rate in adult patients hospitalized with sickle cell disease crisis» (en anglès). Transfusion, 2015 Oct; 55 (10), pp: 2331-2338. DOI: 10.1111/trf.13155. PMC: 4605844. PMID: 26126756 [Consulta: 23 març 2023].
 20. Marik, PE «Transfusion of Blood and Blood Products» (en anglès). A: Evidence-Based Critical Care, 3rd Edition. Springer International Publishing, 2014 Ag 19; Chap. 38, pp: 585–619. ISBN 978-3-319-11020-2. DOI: 10.1007/978-3-319-11020-2_38. PMC: 7124112 [Consulta: 21 juliol 2023].
 21. Khan, AI; Anwer, F «Platelet Transfusion» (en anglès). StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing LLC, 2023 Gen 4; NBK560632 (rev), pàgs: 9. PMID: 32809467 [Consulta: 21 abril 2023].
 22. Roback, JD; Caldwell, S; Carson, J; Davenport, R; Drew, MJ; Eder, A; Fung, M; Hamilton, M; Hess, JR; Luban, N; et al «Evidence-based practice guidelines for plasma transfusion» (en anglès). Transfusion, 2010 Jun; 50 (6), pp: 1227-1239. DOI: 10.1111/j.1537-2995.2010.02632.x. ISSN: 1537-2995. PMID: 20345562 [Consulta: 11 maig 2023].
 23. Hanley, C; Callum, J; Karkouti, K; Bartoszko, J «Albumin in adult cardiac surgery: a narrative review» (en anglès). Can J Anaesth, 2021 Ag; 68 (8), pp: 1197-1213. DOI: 10.1007/s12630-021-01991-7. ISSN: 1496-8975. PMID: 33884561 [Consulta: 30 març 2023].
 24. Itagaki, Y; Hayakawa, M; Takahashi, Y; Hirano, S; Yamakawa, K «Emergency administration of fibrinogen concentrate for haemorrhage: systematic review and meta-analysis» (en anglès). World J Emerg Surg, 2023 Mar 30; 18 (1), pp: 27. DOI: 10.1186/s13017-023-00497-5. PMC: 10061696. PMID: 36998084 [Consulta: 6 abril 2023].
 25. Ise, H; Ushioda, R; Kanda, H; Kimura, F; Saijo, Y; et al «Recombinant Activated Factor VII in Aortic Surgery for Patients Under Hypothermic Circulatory Arrest» (en anglès). Ther Clin Risk Manag, 2022 Abr 5; 18, pp: 337-348. DOI: 10.2147/TCRM.S352609. PMC: 8994620. PMID: 35411145 [Consulta: 13 abril 2023].
 26. Hillyer, CD. Blood Banking and Transfusion Medicine: Basic Principles & Practice (en anglès). Elsevier Health Sciences, 2007, p. 13. ISBN 0443069816. 
 27. Sturgis, CC «The History of Blood Transfusion» (en anglès). Bull Med Libr Assoc, 1942 Gen; 30 (2), pp: 105-112. ISSN: 0025-7338. PMC: 193993. PMID: 16016531 [Consulta: 23 març 2023].
 28. Suddock, JT; Crookston, KP «Transfusion Reactions» (en anglès). StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing LLC, 2022 Jun 25; NBK482202 (rev), pàgs: 6. PMID: 29489247 [Consulta: 23 març 2023].
 29. Landsteiner, K; Wiener, AS «Studies on an agglutinogen (Rh) in human blood reacting with anti-rhesus sera and with human isoantibodies» (en anglès). J Exp Med, 1941 Set 30; 74 (4), pp: 309–320. DOI: 10.1084/jem.74.4.309. PMC: 2135190. PMID: 19871137 [Consulta: 23 març 2023].
 30. Czerwinski, M; Kaczmarek, R; Glensk, U «Ludwik Hirszfeld: A pioneer of transfusion and immunology during the world wars and beyond» (en anglès). Vox Sang, 2022 Abr; 117 (4), pp: 467-475. DOI: 10.1111/vox.13214. PMC: 9297968. PMID: 34743351 [Consulta: 19 juny 2023].
 31. Agüero, AL; Damian, A «Luis Agote y su aporte a la ciencia universal» (en castellà). Rev Argent Salud Pública, 2019 Mar; 10 (38), pp: 43-46. ISSN: 1853-810X [Consulta: 22 març 2023].
 32. Baños, JE «Reivindicación de Duran Jordà» (en castellà). El País [Madrid], 11-02-2006. ISSN: 1134-6582.
 33. Franco, A; Cortes, J; Alvarez, J; Diz, JC «The development of blood transfusion: the contributions of Norman Bethune in the Spanish Civil War (1936-1939)» (en angles). Can J Anaesth, 1996 Oct; 43 (10), pp: 1076-1078. DOI: 10.1007/BF03011914. ISSN: 1496-8975. PMID: 8896864 [Consulta: 23 març 2023].
 34. Kendrick, DB; Heaton, LD «Blood program in World War II» (en anglès). Medical Department, United States Army. Office of the Surgeon General, Dept. of the Army (Washington DC), 1964, pàgs: 922 [Consulta: 23 març 2023].
 35. Wilson, BA; O'Connor, WG; Willis, MS «The legacy of Charles R. Drew, MD, CM, MDSc» (en anglès). Immunohematology, 2011; 27 (3), pp: 94-100. ISSN: 1930-3955. PMID: 22356548 [Consulta: 22 març 2023].
 36. Schmidt, PJ «The plasma wars: a history» (en anglès). Transfusion, 2012 Maig; 52 (Supl 1), pp: 2S-4S. DOI: 10.1111/j.1537-2995.2012.03689.x. ISSN: 1537-2995. PMID: 22578368 [Consulta: 12 juliol 2023].
 37. Loutit, JF; Mollison, PL «Disodium-Citrate—Glucose Mixture as a Blood Preservative» (en anglès). Br Med J, 1943 Des 11; 2 (4327), pp: 744-745. DOI: 10.1136/bmj.2.4327.744. PMC: 2285557. PMID: 20785169 [Consulta: 23 març 2023].
 38. Maheshwari, A; Killeen, RB «Duffy Blood Group System» (en anglès). StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing LLC, 2023 Maig 8; NBK580473 (rev), pàgs: 11. PMID: 35593798 [Consulta: 28 juny 2023].
 39. Heymann, GA; Salama, A «Sequence-specific primers for MNS blood group genotyping» (en anglès). Blood Transfus, 2010 Jul; 8 (3), pp: 159-162. DOI: 10.2450/2009.0111-09. PMC: 2906194. PMID: 20671875 [Consulta: 2 juliol 2023].
 40. Páez, M; Jiménez, M; Corredor, A «Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido por aloanticuerpos contra el antígeno M» (en castellà). Biomedica, 2021 Des 15; 41 (4), pp: 643-650. DOI: 10.7705/biomedica.5930. PMC: 8740393. PMID: 34936250 [Consulta: 2 juliol 2023].
 41. Green, L Allard, S; Cardigan, R «Modern banking, collection, compatibility testing and storage of blood and blood components» (en anglès). Anaesthesia, 2015 Gen; 70 (Supl 1), pp: 3-9, e2. DOI: 10.1111/anae.12912. ISSN: 1365-2044. PMID: 25440389 [Consulta: 23 març 2023].
 42. Myers, DJ; Collins, RA «Blood Donation» (en anglès). StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing LLC, 2023 Gen 29; NBK525967 (rev), pàgs: 8. PMID: 30247842 [Consulta: 1r juny 2023].
 43. De Kort, W; Mayr, W; Jungbauer, C; Vuk, T; Kullaste, R; et al «Blood donor selection in European Union directives: room for improvement» (en anglès). Blood Transfus, 2016 Mar; 14 (2), pp: 101-108. DOI: 10.2450/2015.0148-15. PMC: 4781776. PMID: 26509824 [Consulta: 10 juny 2023].
 44. Harris, JC; Crookston, KP «Blood Product Safety» (en anglès). StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing LLC, 2023 Mar 27; NBK539826 (rev), pàgs: 11. PMID: 30969648 [Consulta: 10 juny 2023].
 45. Murphy, WG «Of mad cows and bolted horses: the economics of blood safety» (en anglès). Transfusion, 2012 Nov; 52 (11), pp: 2278-2281. DOI: 10.1111/j.1537-2995.2012.03931.x. ISSN: 1537-2995. PMID: 23140426 [Consulta: 10 juny 2023].
 46. Nunhofer, V; Weidner, L; Hoeggerl, AD; Zimmermann, G; Badstuber, N; Grabmer, C; Jungbauer, C; et al «Persistence of Naturally Acquired and Functional SARS-CoV-2 Antibodies in Blood Donors One Year after Infection» (en anglès). Viruses, 2022 Mar 18; 14 (3), pp: 637. DOI: 10.3390/v14030637. PMC: 8953712. PMID: 35337044 [Consulta: 6 abril 2023].
 47. Eren, C «An analysis on HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV½ and VDRL test results in blood donors according to gender, age range and years» (en anglès). PLoS One, 2019 Set 19; 14 (9), pp: e0219709. DOI: 10.1371/journal.pone.0219709. PMC: 6752833. PMID: 31536507 [Consulta: 6 abril 2023].
 48. Del Rey-Pineda, G «Aplicación de nuevas técnicas de biología molecular a la virología. Detección de tamizaje en bancos de sangre» (en castellà). Gac Méd Méx, 2004; 140 (Supl 3), pp: S73-S75. ISSN: 2696-1288 [Consulta: 22 març 2023].
 49. Rahfeld, P; Withers, SG «Toward universal donor blood: Enzymatic conversion of A and B to O type» (en anglès). J Biol Chem, 2020 Gen 10; 295 (2), pp: 325-334. DOI: 10.1074/jbc.REV119.008164. PMC: 6956546. PMID: 31792054 [Consulta: 14 agost 2023].
 50. Ortiz, P; Mingo, A; Lozano, M; Vesga, MA; et al «Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos» (en castellà). Med Clin (Barc), 2005 Set 24; 125 (10), pp: 389-396. DOI: 10.1157/13079172. ISSN: 1578-8989. PMID: 16185550 [Consulta: 19 juny 2023].
 51. Farrugia, A; Del Bò, C «Some reflections on the Code of Ethics of the International Society of Blood Transfusion» (en anglès). Blood Transfus, 2015 Oct; 13 (4), pp: 551-558. DOI: 10.2450/2015.0266-14. PMC: 4624529. PMID: 26057482 [Consulta: 30 març 2023].
 52. Sabaté, J. «¿De dónde sacan la sangre los hospitales privados?» (en castellà). Eldiario.es, 23-03-2018. [Consulta: 23 març 2023].
 53. Belton, P. «¿Cobrarías por donar sangre?. La millonaria industria del plasma sanguíneo y la controversia que genera» (en castellà). Mundo, BBC News, 20-11-2018. [Consulta: 23 març 2023].
 54. Rivero Jiménez, RA «Transmisión de infecciones virales por la transfusión de sangre» (en castellà). Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter, 2006 Maig-Ag; 22 (2), pp: 1-14. ISSN: 1561-2996 [Consulta: 23 març 2023].
 55. Ribed-Sánchez, B; González-Gaya, C; Varea-Díaz, S; Corbacho-Fabregat, C; et al «Analysis of economic and social costs of adverse events associated with blood transfusions in Spain» (en anglès). Gac Sanit, 2018 Maig-Jun; 32 (3), pp: 269-274. DOI: 10.1016/j.gaceta.2017.10.021. ISSN: 1578-1283. PMID: 29459107 [Consulta: 2 maig 2023].
 56. OMS. «Disponibilidad y seguridad de la sangre» (en castellà). Centro de prensa: Notas descriptivas, 01-06-2022. [Consulta: 23 març 2023].
 57. Suddock, JT; Crookston, KP «Transfusion Reactions» (en anglès). StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing LLC, 2022 Set 11; NBK482202 (rev), pàgs: 6. PMID: 29489247 [Consulta: 1r juny 2023].
 58. Garcia-Casanovas, A; Bisbe, E; Colomina, MJ; Arbona, C; Varela, J «Estrategias de gestión y política sanitaria para el desarrollo del Patient Blood Management en los sistemas de salud en España» (en castellà). J Healthc Qual Res, 2020 Set-Oct; 35 (5), pp: 319-327. DOI: 10.1016/j.jhqr.2020.06.005. PMC: 7505576. PMID: 32972901 [Consulta: 23 març 2023].
 59. Usoro, NI «Bloodless Medicine and Surgery» (en anglès). A: Blood Transfusion in Clinical Practice, Chapter 11. (Kochhar, PK; Ed.) InTechOpen, 2012; Mar 16, pp: 191-203. ISBN 978-953-51-0343-1. DOI: 10.5772/32285 [Consulta: 13 abril 2023].
 60. Scharman, CD; Burger, D; Shatzel, JJ; Kim, E; DeLoughery, TG «Treatment of individuals who cannot receive blood products for religious or other reasons» (en anglès). Am J Hematol, 2017 Des; 92 (12), pp: 1370-1381. DOI: 10.1002/ajh.24889. ISSN: 1096-8652. PMID: 28815690 [Consulta: 23 març 2023].
 61. Park, J; Koh, JW «Era of Bloodless Surgery: Spotlights on Hemostasic Materials and Techniques» (en anglès). Hanyang Med Rev, 2018 Mar; 38 (1), pp: 3-15. DOI: 10.7599/hmr.2018.38.1.3. ISSN: 2234-4446 [Consulta: 6 abril 2023].
 62. Plancher, G; Datt, B; Nguyen, M; Munro, H; et al «Bloodless Heart Surgery for an 11-kg Infant of the Jehovah's Witness Faith Undergoing Second Repair for Complete Atrioventricular Canal» (en anglès). J Extra Corpor Technol, 2018 Set; 50 (3), pp: 184-186. ISSN: 0022-1058. PMC: 6146276. PMID: 30250346 [Consulta: 23 març 2023].
 63. Delis, SG; Madariaga, J; Bakoyiannis, A; Dervenis, C «Current role of bloodless liver resection» (en anglès). World J Gastroenterol, 2007 Feb 14; 13 (6), pp: 826-829. DOI: 10.3748/wjg.v13.i6.826. PMC: 4065915. PMID: 17352009 [Consulta: 23 març 2023].
 64. WHO «Action framework to advance universal access to safe, effective and quality-assured blood products 2020–2023» (en anglès). Blood and other Products of Human Origin, Health Product Policy and Standards, 2020; Feb 19, pp: 1-38. ISBN 978-92-4-000038-4 [Consulta: 28 setembre 2023].

Bibliografia modifica

Vegeu també modifica

Enllaços externs modifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Transfusió de sang