Translació (física)

En física, la translació és un moviment mitjançant el qual es modifica la posició d'un objecte, en contraposició a una rotació. Una translació és l'operació que modifica les posicions de tots els cossos segons la següent expressió:

On és un vector constant. Aquesta operació pot ser generalitzada a altres coordenades.