Transpiració vegetal

La transpiració vegetal és l'evaporació d'aigua a les parts aèries de les plantes, especialment fulles, però també a les tiges, flors i arrels. Les superfícies de les fulles estan proveïdes amb obertures que estan envoltades per cèl·lules. Col·lectivament, aquestes estructures que són uns porus, concretament s'anomenen estomes. La transpiració passa a través dels estomes, i es pot considerar com una "despesa" associada amb molts processos com l'obertura del pistil, i permet la difusió del diòxid de carboni des de l'aire per a la fotosíntesi. La transpiració també refresca les plantes i permet el flux de nutrients minerals i aigua des de les arrels fins als brots.

A les fulles, arriba gran quantitat d'aigua absorbida per les arrels: d'aquesta, només una petita part s'utilitza en la fotosíntesi. La resta passa a l'exterior en forma de vapor d'aigua.

La transpiració de les plantes és un dels components de l'evapotranspiració.

Algunes plantes, com els cactus, han canviat la forma de les fulles per agulles, per a reduir al màxim la transpiració i poder sobreviure amb molt poca aigua.