Transposició

pàgina de desambiguació de Wikimedia

«Transposició» té aquests significats:

  • Transposició, operació matemàtica de crear una matriu transposada AT d'una matriu A, intercanviant files per columnes
  • Transposició (música), tècnica consistent a disposar una melodia perquè soni a una altura diferent
  • Transposició (escacs), seqüència de moviments que dona com a resultat una posició que s'hauria pogut assolir a través d'una altra (més habitual) seqüència.
  • Química orgànica:
    • Transposició de Curtius, reacció orgànica de síntesi d'isocianats a partir d'una acilazida
    • Transposició de Fries, reacció orgànica de reorganització d'un èster de fenil a una cetona hidroxil-arílica, catalitzada per un àcid de Lewis
Vegeu també: Transposicionals i transposó