Triumviri capitales

Triumviri capitales foren magistrats regulars romans.

Van ser nomenats després del 292 aC a proposta de Luci Papiri, tribú de la plebs o pretor segons les fonts (Luci Papiri Cursor fou pretor el 292 aC i podria ser aquest Papiri el que ho va proposar) elegits pels comicisl amb la llei Papiria de triumviris capitalibus, i que van substituir als quaestores parricidii en la major part de les seves funcions: tenien l'encàrrec d'investigar tots els crims capitals, rebre informacions i en el seu cas detenir al culpable i tancar a la presó a tots els criminals que pogués descobrir i detenir. Li corresponia la vigilància de les presons i de les execucions. Van estar supeditats al pretor urbà

Junt amb els edils havia de conservar la pau publica i prevenir reunions il·legals o delictives; també imposava els pagaments a l'estat de les multes a les que havien estat condemnats alguns ciutadans; tenien al seu càrrec les presons i portaven a efecte les sentencies contra els criminals, podent imposar la pena capital a esclaus i persones de baix rang.

La seva cort es creu que era propera a la columna Maenia.[cal citació]