Usuària:Tiputini/proves

Viquiprojecte:Viquiconcurs LGBTIQ+ 2022

IX Viquimarató de la llengua catalana

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Wikiherramientas

Viquiprojecte:MNAC/Viquimarató 2022

Dones ub: https://www.ub.edu/web/portal/ca/ciencia-dona Josepa Bastard, Maria Vila Clé; Carmina Virgili

Laura Farré Rozada [3] Nad Spiro Millorar: Gretel Hammann, Lola Iturbe,

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:MNAC/Viquimarat%C3%B3_2021

L'article perfecte de la Viquipèdia…:

 • comença amb una definició i una descripció clara del tema; hi conté una secció introductòria al principi que explica el tema i la seua importància de forma clara i acurada, sense entrar-hi gaire en detalls.
 • és entenedor; prou clar per ser entès, descrivint-ho amb els detalls suficients; amb explicacions que a poc a poc s'endinsen en el tema de manera que pot ser entès tant per a experts com per a neòfits.
 • és prou auto-suficient; inclou i explica els termes necessaris per a l'article, de manera que el lector pot comprendre amb facilitat el tema sense haver de recórrer a la lectura d'altres articles relacionats.
 • es diversifica; hi conté viqui-enllaços i referències cap a altres articles i material extern que poden explicar altres significats o punts de vista sobre el tema, o també afegir important informació relacionada, així que els lectors puguen entendre més fàcilment cap a on haurien de buscar més detalls o més informació.
 • aborda i explora tots els aspectes del tema; cobreix tots els aspectes del tema d'una forma enciclopèdica.
 • és completament neutral i imparcial; presenta d'una manera ordenada, equitativa, i ponderada les opinions oposades que puguen haver sobre un tema controvertit, intentant no donar més autoritat a cap d'aquestes. La ponderació significa que s'hi destaquen els punts de vista que estiguen reforçats amb referències autoritatives i fets provables, mentre que els punts de vista dèbils o minoritaris podrien tenir una prioritat menor, al mateix temps que es dóna prou informació i referències perquè el lector puga buscar-ne més sobre qualsevol punt de vista particular.
 • és d'una llargària raonable; l'extensió de l'article és prou llarg com per a proveir suficient informació, aprofundiment, i anàlisi del seu tema, sense haver d'incloure-hi detalls o informació que anirien millor en articles subtemàtics, relacionats, o en projectes germans.
 • reflecteix el coneixement expert; s'hi recullen fets i raonaments sobre bases assolides d'erudició i lògica;
 • és concís i explícit; sense generalitats imprecises i mitges veritats que poden fer malbé l'article en donar una comprensió ambigua o imperfecta del tema.
 • té una bona documentació; s'hi fan servir fonts de bona reputació, especialment aquells que són fàcilment accessibles i se'n troben al dia.
 • és molt clar; la redacció evita l'ambigüitat i els malentesos. Comença amb una definició, i segueix una estructura lògica i coherent; fa servir una redacció transparent de les oracions, la gramàtica, i el vocabulari específic.
 • inclou imatges descriptives i rellevants, cadascuna d'aquestes amb un text descriptiu i, per descomptat, de llicència d'ús lliure. Podria incloure, com ara, mapes, retrats, fotografies, o obres d'art; s'hi afegeixen les imatges que són d'interès o per a facilitar la comprensió del text, però en un nombre suficient de manera que no hi distreu la lectura de l'article.
 • és atractiu; fa servir frases de diferents llargàries i estils; la redacció és descriptiva i engrescadora, mantenint sempre el to enciclopèdic, però.
 • és correcte quant a gramàtica, redacció, i ortografia; segueix les normes establertes per al català segons l'IEC o l'AVL; si l'article és d'una temàtica amb una relació geogràficament específica d'una part de l'àmbit lingüístic català, empra les formes dialectals del mateix àmbit geogràfic; en canvi, si és un tema que no té cap àmbit geogràfic, s'hi fa la màxima neutralització dialectal possible, és a dir, formes compartides com a mínim per 2 grans varietats dialectals.
 • no pot existir. Tot i així no vos hauríeu de gastar massa temps amoïnant-vos sobre com fer un article prefecte. Generalment, la perfecció és una utopia, és a dir, un ideal inabastable. El plaer d'escriure i modificar a la Viquipèdia ve precisament què la perfecció no depèn d'una sola persona.

Vegeu tambéModifica


L'article perfecte de la Viquipèdia…:

 • comença amb una definició i una descripció clara del tema; hi conté una secció introductòria al principi que explica el tema i la seua importància de forma clara i acurada, sense entrar-hi gaire en detalls.
 • és entenedor; prou clar per ser entès, descrivint-ho amb els detalls suficients; amb explicacions que a poc a poc s'endinsen en el tema de manera que pot ser entès tant per a experts com per a neòfits.
 • és prou auto-suficient; inclou i explica els termes necessaris per a l'article, de manera que el lector pot comprendre amb facilitat el tema sense haver de recórrer a la lectura d'altres articles relacionats.
 • es diversifica; hi conté viqui-enllaços i referències cap a altres articles i material extern que poden explicar altres significats o punts de vista sobre el tema, o també afegir important informació relacionada, així que els lectors puguen entendre més fàcilment cap a on haurien de buscar més detalls o més informació.
 • aborda i explora tots els aspectes del tema; cobreix tots els aspectes del tema d'una forma enciclopèdica.
 • és completament neutral i imparcial; presenta d'una manera ordenada, equitativa, i ponderada les opinions oposades que puguen haver sobre un tema controvertit, intentant no donar més autoritat a cap d'aquestes. La ponderació significa que s'hi destaquen els punts de vista que estiguen reforçats amb referències autoritatives i fets provables, mentre que els punts de vista dèbils o minoritaris podrien tenir una prioritat menor, al mateix temps que es dóna prou informació i referències perquè el lector puga buscar-ne més sobre qualsevol punt de vista particular.
 • és d'una llargària raonable; l'extensió de l'article és prou llarg com per a proveir suficient informació, aprofundiment, i anàlisi del seu tema, sense haver d'incloure-hi detalls o informació que anirien millor en articles subtemàtics, relacionats, o en projectes germans.
 • reflecteix el coneixement expert; s'hi recullen fets i raonaments sobre bases assolides d'erudició i lògica;
 • és concís i explícit; sense generalitats imprecises i mitges veritats que poden fer malbé l'article en donar una comprensió ambigua o imperfecta del tema.
 • té una bona documentació; s'hi fan servir fonts de bona reputació, especialment aquells que són fàcilment accessibles i se'n troben al dia.
 • és molt clar; la redacció evita l'ambigüitat i els malentesos. Comença amb una definició, i segueix una estructura lògica i coherent; fa servir una redacció transparent de les oracions, la gramàtica, i el vocabulari específic.
 • inclou imatges descriptives i rellevants, cadascuna d'aquestes amb un text descriptiu i, per descomptat, de llicència d'ús lliure. Podria incloure, com ara, mapes, retrats, fotografies, o obres d'art; s'hi afegeixen les imatges que són d'interès o per a facilitar la comprensió del text, però en un nombre suficient de manera que no hi distreu la lectura de l'article.
 • és atractiu; fa servir frases de diferents llargàries i estils; la redacció és descriptiva i engrescadora, mantenint sempre el to enciclopèdic, però.
 • és correcte quant a gramàtica, redacció, i ortografia; segueix les normes establertes per al català segons l'IEC o l'AVL; si l'article és d'una temàtica amb una relació geogràficament específica d'una part de l'àmbit lingüístic català, empra les formes dialectals del mateix àmbit geogràfic; en canvi, si és un tema que no té cap àmbit geogràfic, s'hi fa la màxima neutralització dialectal possible, és a dir, formes compartides com a mínim per 2 grans varietats dialectals.
 • no pot existir. Tot i així no vos hauríeu de gastar massa temps amoïnant-vos sobre com fer un article prefecte. Generalment, la perfecció és una utopia, és a dir, un ideal inabastable. El plaer d'escriure i modificar a la Viquipèdia ve precisament què la perfecció no depèn d'una sola persona.

Vegeu tambéModifica


Wiki gap suècia pàgina de model: https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiGap/2021/Global_kickoff

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:No_eren_bruixes,_eren_dones https://ca.wikipedia.org/wiki/Tema:W63e5pvp5umuv9fn

Usuari:Tiputini/proves22

Usuari:Alzinous/proves/anecd

Usuari:Paucabot/Apòstrofs

ORTOGRAFIA


Taverna Tema:W63e5pvp5umuv9fn

Viquipèdia:Bots/Sol·licituds

AAAAAA [n. 1]

BBBBBBB [n. 2]

CCCCCC[n. 3]

DDDD [n. 4]

NotesModifica


Plantilla:Short description

Fitxer:SourceoftheOrinocoRiver.jpg
Remedios Varo, Exploration of the Source of the Orinoco River, 1959.

Women Surrealists are women artists, photographers, filmmakers and authors connected with the Surrealism movement, which began in the early 1920s.

PaintersModifica

 • Gertrude Abercrombie (1909–1977), Chicago artist inspired by the Surrealists, who became prominent in the 1930s and 1940s. She was also involved with the jazz music scene and was friends with musicians such as Dizzy Gillespie, Charlie Parker, and Sarah Vaughan.[1][2]
 • Marion Adnams (1898–1995), English painter, printmaker, and draughtswoman, notable for her surrealist paintings.
 • Eileen Forrester Agar (1899–1991), born in Argentina and moved to Britain in childhood. She was prominent among British surrealists; Agar made intricate collages and paintings of abstract organic shapes.[3]
 • Rachel Baes (1912–1983), Belgian painter, who from 1929 onwards was a member of the Surrealist group around René Magritte.
 • Fanny Brennan (1921–2001), painter; grew up in the world of art spending time with Gerald and Sara Murphy and Pablo Picasso. She was featured in two shows in 1941 in the Wakefield Bookshop gallery. As well as she had three solo exhibits in 1973 and a book published of her work in 1990.[4]
 • Emmy Bridgwater (1906–1999), English artist and poet associated with the Surrealist movement.[5]
 • Leonora Carrington (1917–2011), British-born Mexican Surrealist painter. She met the Surrealist Max Ernst in 1937, and had a painful and complicated relationship with him. Much of her work is autobiographical.[6]
 • Ithell Colquhoun (1906–1988), British Surrealist painter and author.
 • Leonor Fini (1907–1996), born in Buenos Aires and raised in Trieste, met the Surrealists in 1936 but never officially joined. She paints startling images, often with sphinxes or apparitions.[6]
 • Jane Graverol (1905–1985), Belgian surrealist painter.
 • Valentine Hugo (1887–1968), illustrator and married to Jean Hugo, she participated in the Surrealist movement between 1930 and 1936.
 • Frida Kahlo (1907–1954), Mexican painter claimed by Breton as surrealist, though Kahlo herself rejected the label.[7]
 • Rita Kernn-Larsen (1904–1998), Danish painter.
 • Greta Knutson (1899–1983), Swedish artist and writer who pursued surrealism while married to Tristan Tzara in the 1930s.
 • Jacqueline Lamba (1910–1993), French painter, married (1934–1943) to André Breton.
 • Maruja Mallo (1902–1995), Spanish painter whose painting in the 1930s was influenced by Surrealism.
 • Margaret Modlin (1927–1998), American surrealist painter, sculptor and photographer who spent most of her adult life in Spain.
 • Grace Pailthorpe (1883–1971), British surrealist painter, surgeon, and psychology researcher.[8]
 • Alice Rahon (1904–1987), French/Mexican poet and artist. Her work contributed to the beginning of Abstract Expressionism in Mexico.
 • Edith Rimmington (1902–1986), British artist and photographer
 • Penelope Rosemont (born 1942), writer and painter joined the surrealist group in Paris, 1965 and met Andre Breton. In Chicago she and her friends organized an active surrealist group linked with the Breton group. Her painting was shown in the 1986 Venice Biennale.
 • Kay Sage (1898–1963), began painting surrealist landscapes in the late 1930s, met and married fellow surrealist Yves Tanguy in 1940.[6]
 • Eva Švankmajerová (1940–2005), Czech painter, ceramicist and writer. She collaborated with her husband Jan Švankmajer on films such as Alice, Faust and Conspirators of Pleasure.
 • Dorothea Tanning (1910–2012), American painter, sculptor, printmaker, writer, and poet, whose early work was influenced by Surrealism. She became part of the circle of Surrealists in New York in the 1940s, and was married to fellow Surrealist Max Ernst for 30 years.[9]
 • Alina Szapocznikow (1926–1973), Polish sculptor and Holocaust survivor, who spent time in Paris in the late 1940s and was exposed to the work of Jean Arp and Alberto Giacometti, among other artists connected to Surrealism. Her sculptures evidenced an interest in the Surrealist distortion of the human body.
 • Bridget Bate Tichenor (1917–1990), born in Paris and of British descent, she later embraced Mexico as her home. Surrealist painter of fantastic art in the school of magic realism and a fashion editor.
 • Toyen (1902–1980), Czech painter, draftsperson and illustrator and a member of the Surrealist movement.
 • Remedios Varo (1908–1963), Spaniard who moved to Mexico, was known for her dreamlike paintings of scientific apparatus. She was married to the Surrealist poet Benjamin Peret.[6][10]

SculptorsModifica

 • Elisa Breton (1906–2000), Chilean-born French artist and writer. The third wife of André Breton, she made surrealist boxes.
 • Méret Oppenheim (1913–1985), German-Swiss sculptor and photographer, also famous as one of Man Ray's models. Her most famous sculpture is Object (Breakfast in Fur), a teacup, saucer and spoon completely encased in soft brown fur.[6]
 • Mimi Parent (1924–2005), Canadian artist described by Breton as one of the "vital forces" of Surrealism. Her 'picture objects' were hybrids between painting and sculpture.

PhotographersModifica

 • Claude Cahun (1894–1954), French photographer and writer, associated with the surrealist movement.
 • Nusch Éluard (1906–1946), French photographer, performer and model.
 • Henriette Grindat (1923–1986), one of the few Swiss women to develop an interest in artistic photography, associating with André Breton and later collaborating with Albert Camus.
 • Ida Kar (1908–1974), Russian-born photographer who lived and worked in Paris, Cairo and London.
 • Dora Maar (1907–1997), Croatian-born French photographer who had a nine-year relationship with Pablo Picasso.
 • Emila Medková (1928–1985), Czech photographer who began producing surrealistic works in 1947, above all remarkable documentary images of the urban environment.
 • Lee Miller (1907–1977), American photographer, photojournalist and model.
 • Francesca Woodman (1958–1981), American photographer who explored the relationship between the body and its surroundings.
 • Kati Horna (19 May 1912–19 October 2000), born Kati Deutsch, Hungarian-born Mexican photojournalist, surrealist photographer and teacher.

FilmmakersModifica

Fashion designersModifica

WritersModifica

OthersModifica

See alsoModifica

BibliographyModifica

 • Allmer, Patricia (ed.) (2009) Angels of Anarchy: Women Artists and Surrealism, London and Manchester: Prestel and Manchester Art Gallery.
 • Allmer, Patricia (ed.) (2016) Intersections: Women Artists/Surrealism/Modernism, Manchester: Manchester University Press.
 • Allmer, Patricia (2016) ‘Revising the Canon: Feminist Interventions’, in Blackwell Companion to Dada and Surrealism, ed. David Hopkins, London: Blackwell.
 • Rosemont, Penelope, edited and introduced. (1998) “Surrealist Women: An International Anthology”, Austin: University of Texas Press.

ReferencesModifica

 1. Richard Vine, "Where the Wild Things Were", Art in America, May 1997, pp. 98–111
 2. Warren, Lynn, Art in Chicago 1945–1995, Thames & Hudson, 1996 ISBN 978-0-500-23728-1
 3. Colvile, Georgiana, Scandaleusement d'elles: trente-quatre femmes surréalistes, Jean-Michel Place, Paris, 1999 ISBN 978-2-85893-496-6
 4. Holland Cotter. «Fanny Brennan, Surrealist, 80; Lived in Paris». The New York Times.
 5. Freeman, Laura «British Surrealism review, Dulwich Picture Gallery: what a lot of waffle» (en anglès). The Telegraph, 26-02-2020.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Heller, Nancy G., Women Artists: An Illustrated History, Abbeville Press, Publishers, New York 1987 ISBN 0-89659-748-2
 7. «The inconvenient spectacle of Frida Kahlo» (en anglès). Culture, 04-01-2019. [Consulta: 3 abril 2020].
 8. correspondent, Mark Brown Arts «Surrealist exhibition celebrates creators of 'goofiest paintings' in London» (en anglès). The Guardian, 19-08-2018.
 9. Feigel, Lara «Dangerous appetites: the weird, wild world of Dorothea Tanning» (en anglès). The Guardian, 08-02-2019.
 10. Kaplan, Janet A. Unexpected Journeys: The Art and Life of Remedios Varo, Abbeville Press, New York 1988 ISBN 0-89659-797-0
 11. [1] Arxivat 29 May 2008 a Wayback Machine., Philadelphia Museum of Art, The Art and Fashion of Elsa Schiaparelli, (2003)
 12. Fiona Joy Mackintosh. Childhood in the Works of Silvina Ocampo and Alejandra Pizarnik. Tamesis Books, 2003, p. 130–1. ISBN 978-1-85566-095-3. 
 13. Melanie Nicholson. Surrealism in Latin American Literature: Searching for Breton's Ghost. Palgrave Macmillan, 2013, p. 100–1. ISBN 978-1-137-31761-2. 
 14. Franklin Rosemont. Black, Brown, & Beige: Surrealist Writings from Africa and the Diaspora. University of Texas Press, 2009, p. 141. ISBN 978-0-292-71997-2. 
 15. Penelope Rosemont. Surrealist Women, An International Anthology. USA: The University of Texas Press, 1 December 2000, p. 88–90. ISBN 9780567171283. 

Plantilla:SurrealismPlantilla:Short description

Fitxer:SourceoftheOrinocoRiver.jpg
Remedios Varo, Exploration of the Source of the Orinoco River, 1959.

Women Surrealists are women artists, photographers, filmmakers and authors connected with the Surrealism movement, which began in the early 1920s.

PaintersModifica

 • Gertrude Abercrombie (1909–1977), Chicago artist inspired by the Surrealists, who became prominent in the 1930s and 1940s. She was also involved with the jazz music scene and was friends with musicians such as Dizzy Gillespie, Charlie Parker, and Sarah Vaughan.[1][2]
 • Marion Adnams (1898–1995), English painter, printmaker, and draughtswoman, notable for her surrealist paintings.
 • Eileen Forrester Agar (1899–1991), born in Argentina and moved to Britain in childhood. She was prominent among British surrealists; Agar made intricate collages and paintings of abstract organic shapes.[3]
 • Rachel Baes (1912–1983), Belgian painter, who from 1929 onwards was a member of the Surrealist group around René Magritte.
 • Fanny Brennan (1921–2001), painter; grew up in the world of art spending time with Gerald and Sara Murphy and Pablo Picasso. She was featured in two shows in 1941 in the Wakefield Bookshop gallery. As well as she had three solo exhibits in 1973 and a book published of her work in 1990.[4]
 • Emmy Bridgwater (1906–1999), English artist and poet associated with the Surrealist movement.[5]
 • Leonora Carrington (1917–2011), British-born Mexican Surrealist painter. She met the Surrealist Max Ernst in 1937, and had a painful and complicated relationship with him. Much of her work is autobiographical.[6]
 • Ithell Colquhoun (1906–1988), British Surrealist painter and author.
 • Leonor Fini (1907–1996), born in Buenos Aires and raised in Trieste, met the Surrealists in 1936 but never officially joined. She paints startling images, often with sphinxes or apparitions.[6]
 • Jane Graverol (1905–1985), Belgian surrealist painter.
 • Valentine Hugo (1887–1968), illustrator and married to Jean Hugo, she participated in the Surrealist movement between 1930 and 1936.
 • Frida Kahlo (1907–1954), Mexican painter claimed by Breton as surrealist, though Kahlo herself rejected the label.[7]
 • Rita Kernn-Larsen (1904–1998), Danish painter.
 • Greta Knutson (1899–1983), Swedish artist and writer who pursued surrealism while married to Tristan Tzara in the 1930s.
 • Jacqueline Lamba (1910–1993), French painter, married (1934–1943) to André Breton.
 • Maruja Mallo (1902–1995), Spanish painter whose painting in the 1930s was influenced by Surrealism.
 • Margaret Modlin (1927–1998), American surrealist painter, sculptor and photographer who spent most of her adult life in Spain.
 • Grace Pailthorpe (1883–1971), British surrealist painter, surgeon, and psychology researcher.[8]
 • Alice Rahon (1904–1987), French/Mexican poet and artist. Her work contributed to the beginning of Abstract Expressionism in Mexico.
 • Edith Rimmington (1902–1986), British artist and photographer
 • Penelope Rosemont (born 1942), writer and painter joined the surrealist group in Paris, 1965 and met Andre Breton. In Chicago she and her friends organized an active surrealist group linked with the Breton group. Her painting was shown in the 1986 Venice Biennale.
 • Kay Sage (1898–1963), began painting surrealist landscapes in the late 1930s, met and married fellow surrealist Yves Tanguy in 1940.[6]
 • Eva Švankmajerová (1940–2005), Czech painter, ceramicist and writer. She collaborated with her husband Jan Švankmajer on films such as Alice, Faust and Conspirators of Pleasure.
 • Dorothea Tanning (1910–2012), American painter, sculptor, printmaker, writer, and poet, whose early work was influenced by Surrealism. She became part of the circle of Surrealists in New York in the 1940s, and was married to fellow Surrealist Max Ernst for 30 years.[9]
 • Alina Szapocznikow (1926–1973), Polish sculptor and Holocaust survivor, who spent time in Paris in the late 1940s and was exposed to the work of Jean Arp and Alberto Giacometti, among other artists connected to Surrealism. Her sculptures evidenced an interest in the Surrealist distortion of the human body.
 • Bridget Bate Tichenor (1917–1990), born in Paris and of British descent, she later embraced Mexico as her home. Surrealist painter of fantastic art in the school of magic realism and a fashion editor.
 • Toyen (1902–1980), Czech painter, draftsperson and illustrator and a member of the Surrealist movement.
 • Remedios Varo (1908–1963), Spaniard who moved to Mexico, was known for her dreamlike paintings of scientific apparatus. She was married to the Surrealist poet Benjamin Peret.[6][10]

SculptorsModifica

 • Elisa Breton (1906–2000), Chilean-born French artist and writer. The third wife of André Breton, she made surrealist boxes.
 • Méret Oppenheim (1913–1985), German-Swiss sculptor and photographer, also famous as one of Man Ray's models. Her most famous sculpture is Object (Breakfast in Fur), a teacup, saucer and spoon completely encased in soft brown fur.[6]
 • Mimi Parent (1924–2005), Canadian artist described by Breton as one of the "vital forces" of Surrealism. Her 'picture objects' were hybrids between painting and sculpture.

PhotographersModifica

 • Claude Cahun (1894–1954), French photographer and writer, associated with the surrealist movement.
 • Nusch Éluard (1906–1946), French photographer, performer and model.
 • Henriette Grindat (1923–1986), one of the few Swiss women to develop an interest in artistic photography, associating with André Breton and later collaborating with Albert Camus.
 • Ida Kar (1908–1974), Russian-born photographer who lived and worked in Paris, Cairo and London.
 • Dora Maar (1907–1997), Croatian-born French photographer who had a nine-year relationship with Pablo Picasso.
 • Emila Medková (1928–1985), Czech photographer who began producing surrealistic works in 1947, above all remarkable documentary images of the urban environment.
 • Lee Miller (1907–1977), American photographer, photojournalist and model.
 • Francesca Woodman (1958–1981), American photographer who explored the relationship between the body and its surroundings.
 • Kati Horna (19 May 1912–19 October 2000), born Kati Deutsch, Hungarian-born Mexican photojournalist, surrealist photographer and teacher.

FilmmakersModifica

Fashion designersModifica

WritersModifica

OthersModifica

See alsoModifica

BibliographyModifica

 • Allmer, Patricia (ed.) (2009) Angels of Anarchy: Women Artists and Surrealism, London and Manchester: Prestel and Manchester Art Gallery.
 • Allmer, Patricia (ed.) (2016) Intersections: Women Artists/Surrealism/Modernism, Manchester: Manchester University Press.
 • Allmer, Patricia (2016) ‘Revising the Canon: Feminist Interventions’, in Blackwell Companion to Dada and Surrealism, ed. David Hopkins, London: Blackwell.
 • Rosemont, Penelope, edited and introduced. (1998) “Surrealist Women: An International Anthology”, Austin: University of Texas Press.

Plantilla:Ficha de festival de cine

Editatona de Wikimujeres sobre el IV Festival de Cine por mujeres

Editatona convocada por Wikimujeres para crear o mejorar las biografías de las participantes del IV festival de Cine por mujeres

Fecha: del 27 de octubre al 7 de noviembre de 2021

Invitadas al IV Festival de Cine por mujeresModifica

Alemania y HolandaModifica

ArgeliaModifica

ArgentinaModifica

BélgicaModifica

ChinaModifica

Corea del SurModifica

Costa RicaModifica

CubaModifica

EgiptoModifica

EspañaModifica

Estados UnidosModifica

FranciaModifica

Hungría y RumaníaModifica

Irlanda y CanadáModifica

MéxicoModifica

PortugalModifica

RumaníaModifica

Reino UnidoModifica

SueciaModifica

Suiza y AustriaModifica

Películas presentadasModifica

Otros artículos relacionadosModifica

ReferencesModifica

 1. Richard Vine, "Where the Wild Things Were", Art in America, May 1997, pp. 98–111
 2. Warren, Lynn, Art in Chicago 1945–1995, Thames & Hudson, 1996 ISBN 978-0-500-23728-1
 3. Colvile, Georgiana, Scandaleusement d'elles: trente-quatre femmes surréalistes, Jean-Michel Place, Paris, 1999 ISBN 978-2-85893-496-6
 4. Holland Cotter. «Fanny Brennan, Surrealist, 80; Lived in Paris». The New York Times.
 5. Freeman, Laura «British Surrealism review, Dulwich Picture Gallery: what a lot of waffle» (en anglès). The Telegraph, 26-02-2020.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Heller, Nancy G., Women Artists: An Illustrated History, Abbeville Press, Publishers, New York 1987 ISBN 0-89659-748-2
 7. «The inconvenient spectacle of Frida Kahlo» (en anglès). Culture, 04-01-2019. [Consulta: 3 abril 2020].
 8. correspondent, Mark Brown Arts «Surrealist exhibition celebrates creators of 'goofiest paintings' in London» (en anglès). The Guardian, 19-08-2018.
 9. Feigel, Lara «Dangerous appetites: the weird, wild world of Dorothea Tanning» (en anglès). The Guardian, 08-02-2019.
 10. Kaplan, Janet A. Unexpected Journeys: The Art and Life of Remedios Varo, Abbeville Press, New York 1988 ISBN 0-89659-797-0
 11. [2] Arxivat 29 May 2008 a Wayback Machine., Philadelphia Museum of Art, The Art and Fashion of Elsa Schiaparelli, (2003)
 12. Fiona Joy Mackintosh. Childhood in the Works of Silvina Ocampo and Alejandra Pizarnik. Tamesis Books, 2003, p. 130–1. ISBN 978-1-85566-095-3. 
 13. Melanie Nicholson. Surrealism in Latin American Literature: Searching for Breton's Ghost. Palgrave Macmillan, 2013, p. 100–1. ISBN 978-1-137-31761-2. 
 14. Franklin Rosemont. Black, Brown, & Beige: Surrealist Writings from Africa and the Diaspora. University of Texas Press, 2009, p. 141. ISBN 978-0-292-71997-2. 
 15. Penelope Rosemont. Surrealist Women, An International Anthology. USA: The University of Texas Press, 1 December 2000, p. 88–90. ISBN 9780567171283. 

Plantilla:SurrealismLe manque de diversité parmi les personnes qui contribuent dans Wikipédia se manifeste par la sous-représentation de certains groupes, dont les femmes et certaines minorités culturelles et ethniques. Il a pour effet la marginalisation des membres de ces groupes qui doivent dépenser une énergie supplémentaire dans leur participation à la rédaction de l'encyclopédie. Il a également des effets sur les contenus ; l'excessive homogénéité de la population wikipédienne explique selon plusieurs spécialistes une couverture déséquilibrée des sujets ainsi que la présence de biais à l'intérieur des articles[1] · [2] · [3] · [4].

Composition de la population wikipédienneModifica

Si l'on peut lire sur la page d'accueil de la plateforme , seule une infime minorité modifie effectivement les pages de l'encyclopédie[5]. L'inclusion numérique du plus grand nombre censée permettre le partage de la somme de toutes les connaissances, ne s'est pas réalisée, et reste de l'ordre de l'utopie. De nombreux observateurs considèrent que « le manque d'ouverture et de diversité », responsable de biais systémiques, constitue le problème majeur de Wikipédia[5] · [6] · [7].

Le contributeur-type : un homme blanc occidental d'âge moyenModifica

Le contributeur le plus représentatif dans la Wikipédia en anglais est un homme, porté sur la technologie, âgé de 15 à 49 ans, habitant d'un pays développé à majorité chrétienne de l'hémisphère nord. Socialement il n'est généralement pas ouvrier, mais soit un étudiant soit un col blanc[5].

La part des contributrices est considérablement faible, alors que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à utiliser les réseaux sociaux en ligne ; la plateforme technologique Google+ (2011-2018) compte 27 % de femmes en 2013, une proportion plus élevée que celle des contributrices wikipédiennes à la même époque[5].

Stagnation démographiqueModifica

La croissance du nombre de personnes contribuant à l'encyclopédie en ligne varie selon les versions linguistiques de Wikipédia ; la tendance est à la stagnation dans les versions anglophone et francophone, ce qui rend « hautement improbable », selon l'économiste , [5].

Causes des dynamiques d'exclusionModifica

Thèse du « miroir de la société »Modifica

Selon cette explication, le manque de diversité au sein de la communauté wikipédienne reflète les rapports de pouvoir dans la société[5]. La production de la connaissance et la légitimité scientifique sont le résultat de luttes et de stratégies d'exclusion, à l'extérieur de Wikipédia, et par conséquent, à l'intérieur aussi. La thèse du miroir ne permet pas cependant de rendre compte de la marginalisation des femmes dans Wikipédia, en particulier pour les thématiques où les femmes sont traditionnellement bien représentées[5].

Thèse du trollageModifica

L'encyclopédie « libre », en droit ouverte à tous, accueille aussi de ce fait , selon les termes de Joseph Reagle, spécialiste de Wikipédia[5]. Appelés trolls dans l'argot internet, ces utilisateurs parviennent quelquefois à dégoûter les autres du travail encyclopédique par des interventions non constructives, dont le but réel est de faire déraper les échanges. Les procédés du trollage vont de l'attaque personnelle au harcèlement, en passant par la flatterie hypocrite, les reproches infondés, les comportements de meute. Les plus exposés à de telles manœuvres sont les nouveaux arrivants et les personnes peu intégrées dans la communauté. Les trolls contribueraient à limiter la diversification de la communauté wikipédienne[5].

Thèse du temps de loisirModifica

Les femmes éditeraient moins que les hommes parce qu'elles disposent de moins de temps de loisir que les hommes, à partir du moment où elles doivent élever des enfants. De même, les habitants des pays les plus pauvres n'auraient pas les moyens économiques de participer comme bénévoles à la rédaction de l'encyclopédie[5].

Sous-représentation des femmesModifica

Plantilla:Article détaillé

Cause spécifique : le sexismeModifica

Une explication communément admise est celle du sexisme qui règne dans la communauté depuis ses origines[8]. En effet, la première communauté wikipédienne, au début des années 2000, était liée au mouvement du logiciel libre et open source, où prévalait une [9]. Ces contributeurs présents dès la création de l'encyclopédie ont donné une tonalité aux échanges qui s'est perpétuée[10] ; ils ont eu tendance à sélectionner parmi les nouveaux arrivants ceux qui partageaient leur mode de socialisation et leurs valeurs sexistes[11]. La sous-représentation des wikipédiennes a été rapprochée du cas du biais de genre dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) où une culture de programmeur machiste ([brogrammer ] en anglais) faite de , fondée sur la compétition, fait fuir de nombreuses femmes[8].

D'autres raisons ont été invoquées pour rendre compte spécifiquement de la faible présence des femmes dans Wikipédia. Selon la thèse des différences de genre, les femmes et les hommes auraient des centres d'intérêt distincts en raison de l'éducation qu'ils ont reçue ; Leonhard Dobusch fait remarquer toutefois que la lecture et l'écriture peuvent être considérées socialement comme des activités féminines[5]. Selon la thèse de l'accessibilité technique, le langage de balisage de Wikipédia nécessite un type de compétence que les hommes ont acquis plus souvent que les femmes ; la mise en place de l'éditeur visuel dès 2013 a rendu Wikipédia plus facilement utilisable, même si des progrès restent à faire[5].

Difficultés rencontrées par certaines contributricesModifica

Les débutantes voient quelquefois leurs articles supprimés ; le niveau de tolérance à l'égard des nouveaux dans Wikipédia serait particulièrement bas de manière générale, et à l'égard des participantes aux « événements » éditoriaux féminins en particulier[12] · [13] · [14]. Une  (le fait des garder les portes d'entrée) conduirait certains anciens à invoquer les règles éditoriales pour faire barrage aux femmes[15].

Les contributrices plus expérimentées déguisent parfois leur identité féminine, évitent les thèmes du féminisme ou d'autres sujets considérés comme litigieux pour prévenir d'éventuelles agressions[16].

Conséquences de cette sous-représentationModifica

L'inégalité de genre dans la participation à Wikipédia a des conséquences éditoriales (sur le contenu de l'encyclopédie) et psychologiques (sur les wikipédiennes). Selon plusieurs études, elle affecterait la couverture des sujets relatifs à l'histoire des femmes ou le nombre de biographies de figures féminines[17] · [18] · [19].

Cette inégalité impliquerait également un pour les contributrices victimes d'agressions et de trollage[20] ; elle entraîne de leur part des stratégies d'évitement[21]. L'énergie que certaines wikipédiennes doivent déployer pour justifier l'utilité d'une couverture thématique variée dans leurs discussions avec des utilisateurs opposés à leurs initiatives fait partie également des « coûts cachés » de leur contribution[22].

Tentatives de remédiation par la Wikimedia FoundationModifica

La Wikimedia Foundation organise des événements éditoriaux, des Edit-a-thon, dans le but de remédier au déséquilibre des contenus (événements financés par exemple en 2015 par la campagne Inspire[23]). Les personnes contribuant à l'encyclopédie ont pu constituer des groupes de travail pour favoriser une plus grande diversité comme le Projet:Les sans pagEs dans le Wikipédia francophone. La Fondation a investi dans la formation des administrateurs contre le harcèlement[8]. Elle a mis en place également un Observatoire de la diversité (Wikipedia Diversity Observatory) afin de mesurer les biais liés au contenu, et de quantifier les articles par sujet. En février 2021 a été adopté un Code de conduite universel pour les communautés wikipédiennes, qui présente comme des priorités [24].

Critiques adressées à la Wikimedia FoundationModifica

À la question de savoir si les efforts de la Wikimedia Foundation en vue de parvenir à une parité entre hommes et femmes avaient porté leurs fruits, Jimmy Wales, le co-fondateur de Wikipédia, a répondu (en 2015) qu'ils avaient  ; en effet, même l'objectif de 25% de femmes en 2015 n'a pas pu être atteint[8].

La critique féministe de Wikipédia met en cause une qui ne tire pas les leçons des échecs de la Fondation et esquive le problème du sexisme[8]. La Wikimedia Foundation devrait de ce point de vue analyser la manière dont ses règles favorisent l'exclusion des groupes sous-représentés et de leurs connaissances[25] · [26]. La Wikimedia Foundation est ainsi accusée de «jouer sur les deux tableaux» en parlant le discours de la diversité pour améliorer son image, tout en s'abstenant d'intervenir dans les structures de Wikipédia[8]. La formation des administrateurs pour une meilleure prévention du harcèlement ne fait intervenir que «des changements au niveau individuel», sans remise en cause des normes wikipédiennes ; quant à la promulgation de codes de conduite, elle constitue une avancée, mais laisse en suspens la manière dont ils sont effectivement appliqués[8].

Sous-représentation de certaines minoritésModifica

Wikipedia a été critiqué pour avoir un dans son traitement thématique, en raison d'une sous-représentation des personnes de couleur parmi ses contributeurs[27]. Le président de Wikimedia D.C., James Hare, a noté que sur Wikipédia, du fait que les articles sont principalement écrits par des Blancs[28]. Les articles consacrés à des sujets africains sont, selon certains critiques, en grande partie rédigés par des contributeurs d'Europe et d'Amérique du Nord ; ils reflètent ainsi les connaissances de leurs auteurs et leurs sources médiatiques, qui «tendent à perpétuer une image négative» de l'Afrique[29].

Conséquences de cette sous-représentationModifica

La faible participation de certaines minorités culturelles et ethniques à Wikipédia a des effets d'une part sur la couverture équitable des sujets, d'autre part sur la neutralité de certains articles, en particulier ceux qui représentent des groupes humains (ethniques, nationaux etc.).

 • Selon une étude publiée en 2020, la tendance des individus à représenter leur groupe de manière favorable se vérifie dans les articles Wikipédia ; ce « biais d'endogroupe » (qui valorise la communauté dans laquelle on s'inscrit) peut éventuellement prendre la forme d'un biais ethnocentrique, ou d'un biais nationaliste. L'étude prend appui sur une comparaison d'articles dans différentes versions linguistiques de Wikipédia portant sur des conflits politiques, tels que, par exemple, la guerre des Malouines entre le Royaume-Uni et l'Argentine Plantilla:Incise[4]. Les jugements portés sur les groupes sociaux ou nationaux se sont révélés systématiquement différents etbiaisés, toutefois, [4]. Un est le plus susceptible de produire un texte neutre[4].

Les biais dans la représentation des groupes humains sont d'autant plus importants que l'article Wikipédia traite d'un conflit récent, vécu comme un danger par les individus s'identifiant à l'un des groupes antagonistes[4]. Ainsi deux facteurs interviennent dans la production des biais, [4].

Tentatives de remédiation et critiquesModifica

La Plantilla:Langue organise des edit-a-thon pour tenter de réparer les effets du biais ethnocentrique[30]. Des groupes de travail, comme le projet Noircir Wikipédia dans la Wikipédia francophone, œuvrent également dans ce sens[31]. Toutefois, selon Leonhard Dobusch,  ; cet universitaire appelle à des initiatives volontaristes en vue de favoriser [5].

RéférencesModifica

 1. Falta indicar la publicació..
 2. Frost-Arnold, Karen. Routledge Handbooks Online. Wikipedia (en anglès), 2018-08-30. DOI 10.4324/9781315679099-3. ISBN 978-1-138-93265-4. 
 3. «Le manque de diversité dans la communauté wikipédienne fait peser une menace épistémologique sur l'encyclopédie», «Lack of diversity in Wikipedia’s community is a pressing epistemic threat», Falta indicar la publicació. DOI: 10.1016/j.jebo.2019.04.020. ISSN: 0167-2681..
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Falta indicar la publicació. DOI: 10.1111/bjso.12356. ISSN: 2044-8309..
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 Leonhard Dobusch. «“Middle-aged White Guys”: Explanations for Wikipedia’s Diversity Problems», 04-08-2013. [Consulta: 20 febrer 2021]..
 6. Falta indicar la publicació. ISSN: 0362-4331..
 7. «Wikipedia Hip-Hop Edit-a-thon addresses lack of diversity in content and editors», 05-02-2020. [Consulta: 21 febrer 2021]..
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 Falta indicar la publicació. DOI: 10.7264/N36M3541. ISSN: 2325-0496..
 9. «The Wikipedia ideology of free knowledge as well as the use of an open content license has its roots in the free and open source software movement, which is associated with a ‘manly’ hacker culture. And female Wikipedians extensively criticize the rough tone and the overall ‘manly’ atmosphere», , «“Middle-aged White Guys”: Explanations for Wikipedia’s Diversity Problems», 04-08-2013. [Consulta: 20 febrer 2021].
 10. Falta indicar la publicació..
 11. «An initially low share of female editors leads to fewer women joining Wikipedia and vice-versa. As soon as the community is dominated by man and a ‘manly’ tone, it becomes increasingly difficult to change this status quo because it drives away specifically those people that would be able to initiate or support such a change. Early exclusivity may thus be self-reinforcing.», , «“Middle-aged White Guys”: Explanations for Wikipedia’s Diversity Problems», 04-08-2013. [Consulta: 20 febrer 2021].
 12. «Wikipedia’s hostility toward newcomers is one barrier. Given that editors who identify as women online are more likely to have their contributions reverted during their first few edits (Lam et al., 2011), entries created during Wikipedia edit-a-thons can easily become targets for deletion (see Boboltz, 2015; Giamio, 2016)», Falta indicar la publicació. DOI: 10.7264/N36M3541. ISSN: 2325-0496.
 13. Falta indicar la publicació..
 14. Falta indicar la publicació..
 15. L'universitaire [Kim Sawchuk ] déclare : «There are a number of 'men's movement' cyber-vigilantes, mostly working in the English-language version of Wikipedia, who search for new references on women, which they scrutinize and find reasons to delete», Falta indicar la publicació..
 16. «Reports of sexist harassment, trolling, and threats (Boboltz, 2015; Erhardt, 2016) mean that many women on Wikipedia often encounter a hostile climate, where they respond by either disguising their gender, avoiding editing on ‘contentious’ issues (i.e. feminism), taking breaks, or leaving altogether», Falta indicar la publicació. DOI: 10.7264/N36M3541. ISSN: 2325-0496.
 17. Falta indicar la publicació..
 18. Falta indicar la publicació..
 19. Plantilla:Chapitre.
 20. «Although social groups with power possess the privileges to address imbalances caused by bias, the responsibility for abolishing ignorance unfairly lies with the excluded or oppressed. This emotional labor taxes an overtaxed individual and community. This is no different on Wikipedia.», Falta indicar la publicació.
 21. «What is striking about the unpaid work of ‘doing diversity’ on Wikipedia is the additional emotional labor required (cf. Hochschild, Arlie (1983). The managed heart: Commercialization of human feeling. Berkeley: University of California Press). By this, we [...] mean the avoidance work women editors must perform to deal with individual experiences of sexist harassment and trolling (see Menking & Erickson, 2015) », Falta indicar la publicació. DOI: 10.7264/N36M3541. ISSN: 2325-0496.
 22. «By the additional emotional labor required we also mean the efforts volunteers must invest when dealing with opposition to their initiatives» ; «we see the time and energy required to justify the work of diversity as part of its ‘hidden costs.’» Falta indicar la publicació. DOI: 10.7264/N36M3541. ISSN: 2325-0496.
 23. «Le sexisme dans Wikipédia | La sphère | ICI Radio-Canada Première». [Consulta: 21 febrer 2021]..
 24. «Wikipedia launches new global rules to combat site abuses, lack of diversity, and inclusion of marginalized groups», 02-02-2021. [Consulta: 20 febrer 2021]..
 25. Falta indicar la publicació..
 26. Falta indicar la publicació. DOI: 10.1177/0162243920924783. ISSN: 0162-2439..
 27. «Edit-athon aims to put left-out black artists into Wikipedia», March 26, 2015. [Consulta: 13 avril 2015]..
 28. Falta indicar la publicació. ISSN: 0362-4331..
 29. Plantilla:Lien brisé.
 30. Falta indicar la publicació. ISSN: 0362-4331.>.
 31. «Wikipédia : les dessous d’un succès sur Internet». [Consulta: 22 février 2021]..

BibliographieModifica