Usuari:Amical-bot/Manuals/Traducció de plantilles

Per cada idioma hi ha una pàgina on sindica a l'amical-bot com ho ha de fer per traduir les plantilles.

Aquestes pàgines són subpàgines de la pàgina d'usuari del bot. Així a la pàgina “Usuari:Amical-bot/Plantilles/fr” hi ha les instruccions per traduir les plantilles del francès al català.

Per cada plantilla cal escriure una expressió que segueix la següent sintaxi:

{"nom_anglés": "traducció", "paràmetres": [("param1", "trad1", "què fem"), ("param2", "trad2","què fem")]}

 • "nom_anglés" = nom de la plantilla original en anglès o francès ...
 • "traducció" = Traducció al català del nom de la plantilla
 • "parami" Nom del paràmetre en l'idioma original anglès, francès ...
 • "tradi" Nom del paràmetre en català
 • "què fem" (amb el valor del paràmetre) pot ser:
  • S Es tradueix al català
  • N Es deixa el valor original
  • TEI es tracta com un enllaç intern: Es considera un nom d'article, es llegeix a la wiki del idioma original i cerca la interwiki en català si es troba es posa si no es troba es posa la traducció al català del valor.

El tractament "TEI" només s'ha de fer servir per plantilles que esperen trobar el títol d'un article al valor d'un paràmetre sense que estigui encerclat per claudàtors. Per exemple {{Principal|Relativitat}}. Si el valor del paràmetre és una frase que conté enllaços interns estàndard o que consisteix només en un enllaç intern estàndard (és a dir entre claudàtors) llavors el tractament perquè el tradueixi tenint en compte l'enllaç intern és "S".

Si una variable no té més que valor, a “param1” cal ficar un nombre correlatiu segons l'ha de trobar, 1 al primer, 2 al segon.. “trad1” simplement es deixa en blanc i llavors es fa servir ”que fem”.

Exemple 1 modifica

Si en la pàgina on es defineix com traduir les plantilles del francès hi ha:

{" Article principal ": "Principal", "paràmetres": [("1", "", "TEI"), ("2", "","TEI")]}

Farà que quan l'amical-bot es trobi a l'article original per exemple la plantilla:

{{ Article principal | Théorème d'Al-Kashi }}

Ho traduirà per:

{{ Principal | Teorema del cosinus }}

El motiu és que el nom de la plantilla simplement substitueix el nom francès pel nom català però el valor de la variable el tracta com un enllaç intern, per tant llegeix l'article en francès “Théorème d'Al-Kashi”, detecta que la interwiki al català apunta cap a “Teorema del cosinus” i posa aquest nom al valor de la variable en la plantilla en català (que és com es coneix en català el teorema que en francès sanomena d'Al-Kashi).

Exemple 2 modifica

en la pàgina on es defineix com traduir les plantilles de l'anglès: {"Cite book": "Ref-llibre", "paràmetres": [("first", "nom", "N"), ("last", "cognom","N"),("title", "títol", "N"), ("year", "any", "N"), ("month", "mes","S")]}

I es troba una plantilla a larticle amb:

{{ Cite book | first = Paul | last = Samuelson | year = 1948 | month = february | title = Economics: An Introductory Analysis}}

El traduirà per:

{{ Ref-llibre | nom = Paul | cognom = Samuelson | any = 1948 | mes = febrer | títol = Economics: An Introductory Analysis}}

En el cas dels noms de la plantilla, de les variables substitueix els anglesos pels catalans, en el cas de les variables que no es tradueixen copia el valor original de la plantilla en anglès, en el cas de les variables que es tradueixen copia el valor subministrat pel traductor automàtic, així en el valor del més ha substituït “february” per “febrer”.

Incidències:

El bot amical-bot es pot trobar tres tipus d'incidències:

 1. No troba la pàgina amb les instruccions per traduir les plantilles del idioma sol·licitat.
 2. No troba instruccions de com traduir una plantilla.
 3. Una expressió no segueix la sintaxi definida.
 4. Troba la plantilla però al article original hi ha un nom de variable que no està definit com traduir
 5. El nombre de variables sense nom de la plantilla a l'article original és més gran que les que hi troba a la plantilla.