Usuari:Amical-bot/Matemàtiques/en

Imantges

 • \[\[Image:
 • [[Fitxer:

Canvia "tal allò" per "tal que"

 • tal allò
 • tal que
 • allà existir
 • hi ha
 • l'avió
 • el pla
 • genuí
 • real
 • genuïns
 • reals
 • ([cC])ercles
 • \1ircumferències
 • ([cC])ercle
 • \1ircumferència
 • \|bé\|
 • |right|
 • \|polze\|
 • |thumb|
 • \|ungla\|
 • |thumb|
 • mica
 • bit
 • miques
 • bits
 • s'utilitza
 • es fa servir
 • utilitza
 • fa servir
 • Utilitzen
 • fan servir
 • ([aA])lgoritme
 • \1lgorisme
 • poders
 • potències
 • poder
 • potència
 • paper
 • article
 • Deixi (.+?) ser
 • Sia \1
 • deix[ia]r? (.+?) ser
 • sia \1
 • la plaça
 • el quadrat
 • plaça
 • quadrat
 • albor
 • nombre primer
 • un
 • a
 • circa
 • c
 • anunci
 • ad
 • ([tT])raducció
 • \1raslació
 • dret(s?)
 • llei\1
 • Veure també
 • Vegeu també
 • acotada
 • fitada
 • nombre neperià
 • nombre natural
 • nombres neperians
 • nombres naturals
 • <sub
 • <sub
 • </sub
 • </sub