Usuari:Layonard/Signatures

Aquí podeu trobar totes les meves firmes que he anat utilitzant, o que puc utilitzar, per identificar-me aquí a la Viquipèdia

Firma estàndardModifica

Firmes creades al 100% per miModifica

Firmes modificades d'altres usuaris al meu gustModifica

Firmes plagiadesModifica

ADVERTÈNCIA:No utilitzeu aquestes signatures personals, ja que als historials queden registrades les accions que feu tant com si són d'usuari o d'una IP. Per tant, fer-ho no us servirà de res.