Usuari:Mcapdevila/Fur vell de Castella

El Fur Vell de Castella va ser elaborat sobre la base del Llibre dels Furs de Castella. És un text de caràcter nobiliari en el qual els aristòcrates castellans tracten de sostreure als furs locals el contingut dels seus privilegis, compilats en un sol text legal. De tota manera, no està clar quin era l'origen cert del text, i l'atribució és anònima.

Les seves fonts, a més del Llibre dels Furs, s'han de buscar a l'Ordenament de Nájera, on es creu es van celebrar unes corts presidides per Alfons VII.

Altres autors atribueixen la seva autoria a Alfons VIII com a mecanisme per restringir els privilegis als nobles, si bé cap de les dues versions està prou contrastada, així com la data de la seva aprovació, encara que el 30 d'octubre de 1377 és la data que el mateix pròleg del text convé com el de la seva promulgació.

Al text li dóna valor legal l'Ordenament d'Alcalá.