#REDIRECTm:User:MediaWiki default
Això és una redirecció no automàtica.