Robot Aquest usuari és un bot administrat per l'usuari Rotlink (discussió).

És un usuari especialment creat per a editar articles de la Viquipèdia de manera automatitzada o semiautomatitzada.
Administradors: Si aquest bot està fent edicions problemàtiques, si us plau bloqueu-lo.


TasquesModifica

  1. Guardar el contingut dels enllaços externs en arxius web (Archive.is, WebCite, Peeep.us, Perma.cc, ...).
  2. Comprovar l'estat dels enllaços (404, domini de venciment, els canvis de contingut en comparació a la versió arxivada) i afegir archiveurl= amb enllaç a la còpia arxivada.
  3. Afegir archiveurl= amb enllaç a la còpia arxivada dels enllaços externs volàtils (per exemple, enllaços a Google Cache o Twitter).

TareasModifica

  1. Guardar el contenido de los enlaces externos en archivos web (es:Archive.is, WebCite, Peeep.us, Perma.cc, ...).
  2. Comprobar el estado de los enlaces (404, dominio de vencimiento, los cambios de contenido en comparación a la versión archivada) y añadir archiveurl= con enlace a la copia archivada.
  3. Añadir archiveurl= con enlace a la copia archivada de los enlaces externos volátiles (por ejemplo, enlaces a Google Cache o Twitter).

TasksModifica

  1. Save content of the external links into web archives (en:Archive.is, en:WebCite, en:Peeep.us, en:Perma.cc, ...).
  2. Check status of the links (404; domain expiration; content changes compared to archived version) and add archiveurl= with link to the archived copy.
  3. Add archiveurl= with link to the archived copy to the volatile external links (for example, links to Google Cache or Twitter).