Nom: Lluís.

Origen: Països Catalans.

Molts anys de la meua vida dedicats a Francesc Eiximenis.

Lemes:

Audaces Fortuna iuvat

Auf Biegen und Brechen

Good fences make good neighbours