Transmissió (medicina)

(S'ha redirigit des de: Via de transmissió)

La transmissió és el mecanisme mitjançant el que l'agent causal d'una malaltia és transmès entre individus portadors cap a individu no portadors. En moltes malalties transmissibles la transmissió és deguda a una infecció per microorganismes, però hi ha malalties que són transmissibles, però no infeccioses. Un cas paradigmàtic és el cas de la infestació per paràsits que no són microorganismes (P.ex: tènies, miasis). D'altres malalties són fruit de la transmissió genètica en el cas de malalties amb base genètica o en altres malalties congènites en què l'agent causant passa al fetus a partir de la mare (p. ex.: malformacions fetals degudes al fum del tabac), en aquest cas tampoc intervé la colonització bacteriana. És important destacar la desvinculació entre transmissió i desenvolupament de la malaltia, és a dir que hi pot haver portadors sans (que no desenvolupen símptomes o fins i tot la mateixa malaltia).