Viquipèdia:Gran Quinzena Anual de la Qualitat/2017

Gran Quinzena Anual de la Qualitat de 2017

La Gran quinzena anual de la qualitat, són dues setmanes durant les quals, de manera voluntària i optativa, els viquipedistes deixen de banda la creació frenètica d'articles i se centren especialment en les tasques de manteniment. És una tasca important, ja que les crítiques més ferotges a la Viquipèdia solen anar dirigides als articles de poca qualitat i que presenten errades.

L'objectiu de la Gran Quinzena Anual de la Qualitat de 2017 és ocupar-se d'aquells articles marcats per una plantilla de manteniment, dins categories que no paren de créixer. S'aniran apuntant les millores en una taula per fer un millor seguiment de la feina conjunta. S'inicia oficialment el dissabte 16 de desembre de 2017 i acaba el dissabte 31 de desembre de 2017.

  Menys de 10 ítems
  Entre 10 i 100 ítems
  Entre 100 i 1000 ítems
  Més de 1000 ítems
Per a un millor seguiment del volum d'edicions es recomana incloure #QQ17 en el resum d'edició. D'aquesta manera podrem veure el nombre total d'edicions que s'han fet en el marc de la quinzena.


L'apadrinament de categories consisteix en manifestar que l'usuari vol treballar en rebaixar les incidències de la categoria, i en cap cas es reserva aquesta categoria per l'usuari. S'empra a nivell indicatiu per visualitzar on treballen els diferents usuaris, i no compromet a cap nombre d'edicions.

Per tal de motivar la participació i fomentar aquestes activitats de revisió d'articles, enguany Amical Wikimedia obsequiarà amb 5 lots de llibres en català als 5 usuaris humans (no bots) que hagin fet més edicions amb l'etiqueta #QQ17 segons aquest indicador durant la quinzena.


Manteniment general d'articles

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Final QQ2016 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Articles que necessiten un expert 62 74 72 69 86 90 89 83 39 -7 -8%
Articles incomplets datats fins 2014 200 242 292 230 190 66 65 63 0 -3 -5%
Articles incomplets datats en 2015 NA NA NA 87 75 55 53 51 0 -4 -7%
Articles incomplets datats en 2016 NA NA NA NA 69 59 58 58 16 -1 -2%
Articles incomplets datats en 2017 NA NA NA NA NA 39 41 46 16 +7 +18%
Llistes incompletes 22 26 15 15 15 19 19 19 19 = =
Articles amb contingut evasiu 327 328 268 185 0 12 0 0 0 -12 Fet Fet! Panotxa
Articles discutits 38 35 23 22 15 17 17 14 24 -3 -18%
Articles inacabats 313 162 380 76 55 32 32 29 2 -3 -9%
Articles per desambiguar 30 37 33 0 6 14 6 0 0 -14 Fet Fet! Panotxa Climent Sostres
Articles per fusionar datats fins 2014 NA 2178 2335 2216 491 419 401 367 0 -52 -12% Townie
Articles per fusionar datats en 2015 NA NA NA 1051 880 766 728 711 0 -55 -7%
Articles per fusionar datats en 2016 NA NA NA NA 961 732 618 485 0 -247 -34% amadalvarez
Articles per fusionar datats en 2017 NA NA NA NA NA 607 717 791 0 +184 +30%
Articles duplicats NA NA NA 0 16 27 47 7 2 -20 -74% Panotxa
Drets d'autor a revisar 6 5 4 0 6 0 1 0 35 = Fet Fet!
Articles amb tasques pendents 16 16 16 14 9 9 9 9 7 = =
Articles no neutrals 161 154 158 131 132 154 153 151 193 -3 -2%
Articles creats per bot pendents de revisar NA 26 8 22 131 83 66 36 0 -47 -57% amadalvarez Medol
Articles per moure a l'espai d'usuari NA NA NA 13 0 5 2 0 10 -5 Fet Fet! Panotxa
Articles bàsics per millorar NA NA NA 120 112 56 55 54 89 -2 -4%

Estructura de l'article

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Final QQ2016 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Articles amb estructura per millorar 356 354 280 263 271 247 250 244 91 -3 -1%
Articles amb format per millorar datats fins a 2014 903 995 1385 1184 735 328 324 316 0 -12 -4%
Articles amb format per millorar datats en 2015 NA NA NA 280 219 191 188 180 0 -11 -6% Pau Colominas
Articles amb format per millorar datats en 2016 NA NA NA NA 450 393 384 378 52 -15 -4%
Articles amb format per millorar datats en 2017 NA NA NA NA NA 348 345 354 157 +6 +2% Metralleta95
Articles per millorar-ne la introducció 509 460 416 430 312 280 268 267 22 -13 -5%
Articles que s'assemblen a un currículum NA NA NA 190 291 404 376 257 0 -147 -36% Paucabot

Articles que requereixen actualització

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 QQ2015 QQ2016 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Articles obsolets 183 273 199 224 301 369 380 381 9 +12 +3%
Articles d'actualitat antics 2 9 15 5 5 0 0 0 0 = Fet Fet!
Traduccions en curs NA NA NA NA 509 722 718 8 31 -714 -99%

Llengua

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Final QQ2016 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Articles amb traducció per millorar datats fins a 2013 NA 1557 1554 1334 996 725 675 542 0 -183 -25% Panotxa Climent Sostres Arnaugir
Articles amb traducció per millorar des de 2014 NA NA 329 237 153 128 128 125 0 -3 -2% Climent Sostres
Articles amb traducció per millorar des de 2015 NA NA NA 510 435 386 384 382 0 -4 -1% Climent Sostres
Articles amb traducció per millorar des de 2016 NA NA NA NA 758 690 684 680 0 -10 -1% Climent Sostres
Articles amb traducció per millorar des de 2017 NA NA NA NA NA 351 359 1068 453 +717 +204% Climent Sostres
Articles amb redacció per millorar 114 128 155 145 179 184 181 175 88 -9 -5%
Articles amb ortografia per millorar 417 409 346 159 2 18 1 0 0 -18 Fet Fet! Metralleta95 Climent Sostres

Manteniment d'enllaços

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Final QQ2016 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Enllaços incorrectes a pàgines de desambiguació 29904 36830 49207 42954 54076 53470 53470 47555 -5915 -11% Yuanga
kxont
Beusson
Articles orfes datats fins a 2013 2719 3473 1973 1859 1770 1748 1737 1463 0 -285 -16%
Articles orfes datats en 2014 NA NA 1391 1272 1428 1911 939 0 0 -1911 Fet Fet! Alzinous
Articles orfes datats en 2015 NA NA NA 2403 2333 2971 2964 2506 0 -465 -16%
Articles orfes datats en 2016 NA NA NA NA 1540 2050 2009 1834 0 -216 -11%
Articles orfes datats en 2017 NA NA NA NA NA 624 622 590 474 -34 -5%
Articles amb enllaços interns per millorar 169 89 8 7 0 1 0 0 3 -1 Fet Fet! kxont
Articles amb enllaços externs per revisar 0 518 0 78 0 4 3 0 0 -4 Fet Fet! Paucabot
Articles amb enllaços externs no actius datats en 2014 NA NA 1190 949 432 318 318 297 74 -21 -7% FranSisPac
Articles amb enllaços externs no actius datats en 2017 NA NA NA NA NA 172 177 182 97 +10 +6% FranSisPac

Referències

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Final QQ2016 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Articles sense referències des de 2012 5081 4175 3498 2923 789 4 0 0 0 -4 Fet Fet! Panotxa
Articles sense referències des de 2013 NA 2622 2172 1646 1486 26 7 0 0 -26 Fet Fet! ÀlexHinojo
Panotxa
Articles sense referències des de 2014 NA NA 2019 2213 2049 1873 1840 1791 0 -82 -4% Panotxa
Articles sense referències des de 2015 NA NA NA 5054 4644 4427 4381 4345 1789 -82 -2%
Articles sense referències des de 2016 NA NA NA NA 5107 4812 4783 4713 2311 -99 -2%
Articles sense referències des de 2017 NA NA NA NA NA 6418 6732 6995 3452 +577 +9%
Articles mancats de referències sobre la seva admissibilitat fins a 2014 1374 1414 1522 1385 960 369 363 352 0 -17 -5%
Articles mancats de referències sobre la seva admissibilitat des de 2015 NA NA NA 1130 1019 1023 1022 1014 0 -9 -1%
Articles mancats de referències sobre la seva admissibilitat des de 2016 NA NA NA NA 1444 1422 1348 1318 61 -104 -7% Medol
Articles mancats de referències sobre la seva admissibilitat des de 2017 NA NA NA NA NA 1511 1710 1727 734 +216 +14%
Articles amb referències puntuals demanades des de 2015 NA NA NA 1600 1127 1037 1033 978 0 -59 -6% Panotxa
Articles amb referències puntuals demanades des de 2016 NA NA NA NA 1726 1611 1598 1567 580 -181 -11%
Articles amb referències puntuals demanades des de 2017 NA NA NA NA NA 1237 1301 1359 701 +122 +10%
Articles amb referències per millorar des de 2012 NA NA 736 603 485 445 444 442 0 -3 -1%
Articles amb referències per millorar des de 2013 NA NA 503 437 360 319 314 314 153 -5 -2%
Articles amb referències per millorar des de 2014 NA NA 335 301 286 255 254 253 123 -2 -1%
Articles amb referències per millorar des de 2015 NA NA NA 413 370 355 354 344 188 -11 -3%
Articles amb referències per millorar des de 2016 NA NA NA NA 526 476 470 470 0 -6 -1%
Articles amb referències per millorar des de 2017 NA NA NA NA NA 247 260 294 0 +47 +19%
Articles amb referències sense format NA NA 4783 5020 4804 4548 4032 3336 0 -1212 -26% Metralleta95, Jey
Articles amb bibliografia per millorar NA 7 4 43 13 18 18 18 0 = =
Pàgines amb error de citació a les referències NA NA NA 2248 1824 2609 2487 1893 0 -716 -27% jey
Pàgines amb error de referències NA NA NA 3 93 189 191 187 0 -2 -1%

Articles sense infotaula

Tasca a millorar Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Llocs sense infotaula 15382 15225 15221 -161 -1% Townie
Competicions esportives sense infotaula 2351 1659 1534 -817 -34% Paucabot
Premis sense infotaula 1126 193 193 -933 Fet Fet! Paucabot
Títols nobiliaris sense infotaula 4216 4095 4089 -127 -3%
Compostos sense infotaula 587 253 224 -363 -62% Townie, Jey

Manteniment de coordenades

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ15 Final QQ16 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Articles mancats de coordenades de Catalunya 20 42 151 269 162 88 72 51 0 -37 -42%
Articles mancats de coordenades de les Balears 21 54 10 12 15 12 11 11 0 -1 -8%
Articles mancats de coordenades del País Valencià 42 244 230 146 32 30 30 30 0 = =
Articles mancats de coordenades de la Catalunya del Nord 0 7 7 6 6 5 5 5 0 = =
Articles mancats de coordenades d'Espanya NA 6 229 129 66 56 56 56 0 = =
Altres articles mancats de coordenades 742 2900 5752 5400 5485 6485 6494 6487 0 +2 +0,03%
Municipis amb coordenades a més de 5 km de les de Wikidata NA 326 215 224 293 93 92 88 0 -5 -5%

Articles a traslladar a d'altres projectes

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Final QQ2016 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Moure a Viquidites 19 23 1 46 67 73 53 46 0 -27 -37% Docosong
Moure a Viquillibres 28 27 12 6 18 25 29 31 0 +6 +24%
Moure a Viquinotícies 66 66 72 1 8 24 22 21 0 -3 -13%
Moure a Viquitexts 7 1 7 23 18 21 21 21 0 = =
Moure a Viccionari 39 19 14 19 22 37 22 9 0 -28 -76% Vriullop

Manteniment de plantilles

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Final QQ2016 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Plantilles sense informació d'ús 846 922 997 1040 1088 992 991 732 0 -260 -26% amadalvarez
Plantilles sense categoria 835 431 419 415 205 190 177 209 +19 +10%
Plantilles sense TemplateData NA 697 776 820 412 668 665 661 0 -7 -1%
Categories amb enllaç commonscat diferent de Wikidata NA NA 632 0 0 0 0 0 0 = Fet Fet!
Categories amb enllaç commonscat igual que Wikidata NA NA NA 0 0 1 1 0 0 -1 Fet Fet!
Categories sense enllaç commonscat a Wikidata NA NA NA 3 0 156 161 168 0 +12 +7%
Pàgines amb enllaç commonscat diferent de Wikidata NA NA 1999 366 0 4 3 0 0 -4 Fet Fet! Solde
Pàgines amb enllaç commonscat igual que Wikidata NA NA NA 0 0 9 5 0 0 -9 Fet Fet! Solde
Pàgines sense enllaç commonscat a Wikidata NA NA NA 2300 3733 6065 6170 6224 0 +159 +3%
Infotaules per estandarditzar NA NA NA 88 86 82 100 96 0 +14 +17%
Plantilles de navegació per estandarditzar NA NA NA 77 56 46 21 18 0 -28 -61% Jey
Plantilles per fusionar NA NA NA 72 29 70 68 66 0 -4 -6%
Articles amb infotaules que usen miniatures NA NA NA NA 0 256 0 0 0 -256 Fet Fet! Townie
Articles amb sintaxi de fitxer obsoleta NA NA NA NA 46 10343 10345 9995 0 -348 -3% Townie
Pàgines amb arguments duplicats en utilització de plantilles NA NA NA NA NA 5855 5833 5834 0 -21 -0,4%

Manteniment de categories

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Final QQ2016 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Propostes de categories per moure 78 26 32 17 7 0 0 0 0 = =
Categories per moure NA NA NA 0 1 3 3 2 0 -1 -33%
Categories demanades 85 30 77 110 97 150 168 74 -76 -51%
Categories per indexar 43 137 42 109 109 152 107 95 0 -57 -38% Solde
Categories massa plenes 112 91 99 83 102 101 100 100 0 -1 -1% Solde
Categories per omplir 465 477 504 539 580 607 603 596 0 -11 -2% Pitxiquin
Pàgines sense categoria 16 0 6 0 9 5 5 0 0 -5 Fet Fet! Pitxiquin
Categories sense categoria 1 0 0 3 1 0 1 0 0 = Fet Fet!
Categories amb menys de cinc elements 2 1 18 35 78 1 0 0 0 -1 Fet Fet!
Categories buides NA NA NA 43 45 18 16 13 -5 -28%

Fitxers

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Final QQ2016 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Imatges amb format JPEG incorrecte NA NA NA 16 14 13 13 12 0 -1 -8%
Imatges amb resolució incorrecta NA NA NA 35 35 35 35 35 0 = =
Imatges substituïbles per altres de Commons NA NA NA 0 0 0 1 6 0 +6 ?
Pàgines amb enllaços a fitxer trencats NA NA NA 2033 1793 1935 1131 873 0 -1062 -55%
Fitxers no usats NA NA NA 33 45 101 97 102 +1 +1%
Fitxers sense categoria NA NA NA 17 5 1 1 1 = =
Fitxers duplicats NA NA NA 1 0 0 0 0 = =
Imatges amb informació desconeguda NA NA NA 86 54 23 23 23 0 = =
Imatges no lliures substituïbles NA NA NA 0 0 0 0 0 0 = =
Imatges amb informació incompleta NA NA NA 105 115 118 119 119 0 +1 +1%
Articles amb imatges per traduir NA NA NA NA 99 97 97 97 0 = =

Esborranys

Nota: es pot trobar la relació completa de categories incloses en aquest apartat a #QQ17/Esborranys/Detall de categories.

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Final QQ2016 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Esborranys d'art 249 4258 4098 3683 2737 1781 1676 1650 0 -131 -7% ESM
Pallares[* 1]
jaumellecha[* 1]
Esborranys de futbolistes 533 3871 4006 4023 3780 2182 2176 2207 0 +25 +1%
Esborranys de biografies (general) 2716 2666 2664 0 -52 -2%
Esborranys de biologia 85 5624 4976 6007 6273 9669 9666 9647 0 -22 -0,22%
Esborranys de ciència 2568 2557 2547 0 -21 -1% jaumellecha[* 1]
Esborranys de dret NA NA NA NA NA 119 119 119 0 = =
Esborranys d'economia 236 446 482 510 473 625 625 625 0 = =
Esborranys d'educació 56 152 160 163 142 124 119 117 0 -7 -6%
Esborranys d'esports 224 1581 1645 1687 1452 1517 1500 1498 0 -19 -1%
Esborranys de filosofia 101 138 147 154 158 138 138 132 0 -6 -4% Metralleta95
Esborranys d'Europa NA 6737 7293 7472 7618 10142 10008 10068 0 -74 -1%
Esborranys de geografia (resta) 3028 3001 2998 0 -30 -1%
Esborranys d'història NA 1779 1966 1748 1597 1390 1367 1359 0 -31 -2% Panotxa
Esborranys de llengua NA NA NA NA NA 335 333 325 0 -10 -3%
Esborranys de periodisme NA NA NA NA NA 162 158 157 0 -5 -3%
Esborranys de política NA 660 761 786 700 427 428 426 0 -1 -0,23%
Esborranys de religió NA 364 374 388 381 355 353 351 0 -4 -1%
Esborranys de sociologia NA NA NA NA NA 159 157 158 0 -1 -1%
Esborranys de tecnologia NA 2170 2270 2426 2249 1630 1616 1591 0 -39 -2%
Esborranys diversos NA NA NA NA NA 1551 1561 1562 0 +11 +1%
  1. 1,0 1,1 1,2 Era padrí/padrina d'una part ara integrada aquí

Interwikis

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ15 Final QQ16 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Articles amb interviquis dins del text‎ NA NA NA NA 1807 1697 1608 1303 0 -504 -28% Pau Colominas | KRLS
Articles amb interviquis enllaçats a seccions NA NA NA NA 2559 2168 1398 1077 0 -1091 -43%
(acabat posteriorment)
Kippelboy
Articles amb interviquis locals‎ NA NA NA NA 3608 3208 3170 2760 0 -445 -12%
(acabat posteriorment)
KRLS Kippelboy

Wikidata

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ15 Final QQ2016 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Categories sense ítem a Wikidata‎ NA NA NA NA 125 672 721 863   +191  +28% ÀlexHinojo
Articles sense ítem a Wikidata NA NA NA NA 3731 5137 5004 5056 -81 -2% ÀlexHinojo
KRLS
Articles sense cap declaració a Wikidata NA NA NA NA 14327 12413 12368 -45
balanç parcial
-0,36%
balanç parcial
KRLS
ESM
Edicions de la Gran Quinzena Anual de la Qualitat:   2008  · 2010  · 2010–11  · 2011  · 2012  · 2013  · 2014  · 2015  · 2016  · 2017  · 2018  · 2019  · 2020  · 2021  · 2022  · 2023