Viquipèdia:L'article perfecte

L'article perfecte de la Viquipèdia…:

 • comença amb una definició i una descripció clara del tema; hi conté una secció introductòria al principi que explica el tema i la seua importància de forma clara i acurada, sense entrar-hi gaire en detalls.
 • és entenedor; prou clar per ser entès, descrivint-ho amb els detalls suficients; amb explicacions que a poc a poc s'endinsen en el tema de manera que pot ser entès tant per a experts com per a neòfits.
 • és prou auto-suficient; inclou i explica els termes necessaris per a l'article, de manera que el lector pot comprendre amb facilitat el tema sense haver de recórrer a la lectura d'altres articles relacionats.
 • es diversifica; hi conté viqui-enllaços i referències cap a altres articles i material extern que poden explicar altres significats o punts de vista sobre el tema, o també afegir important informació relacionada, així que els lectors puguen entendre més fàcilment cap a on haurien de buscar més detalls o més informació.
 • aborda i explora tots els aspectes del tema; cobreix tots els aspectes del tema d'una forma enciclopèdica.
 • és completament neutral i imparcial; presenta d'una manera ordenada, equitativa, i ponderada les opinions oposades que puguen haver sobre un tema controvertit, intentant no donar més autoritat a cap d'aquestes. La ponderació significa que s'hi destaquen els punts de vista que estiguen reforçats amb referències autoritatives i fets provables, mentre que els punts de vista dèbils o minoritaris podrien tenir una prioritat menor, al mateix temps que es dóna prou informació i referències perquè el lector puga buscar-ne més sobre qualsevol punt de vista particular.
 • és d'una llargària raonable; l'extensió de l'article és prou llarg com per a proveir suficient informació, aprofundiment, i anàlisi del seu tema, sense haver d'incloure-hi detalls o informació que anirien millor en articles subtemàtics, relacionats, o en projectes germans.
 • reflecteix el coneixement expert; s'hi recullen fets i raonaments sobre bases assolides d'erudició i lògica;
 • és concís i explícit; sense generalitats imprecises i mitges veritats que poden fer malbé l'article en donar una comprensió ambigua o imperfecta del tema.
 • té una bona documentació; s'hi fan servir fonts de bona reputació, especialment aquells que són fàcilment accessibles i se'n troben al dia.
 • és molt clar; la redacció evita l'ambigüitat i els malentesos. Comença amb una definició, i segueix una estructura lògica i coherent; fa servir una redacció transparent de les oracions, la gramàtica, i el vocabulari específic.
 • inclou imatges descriptives i rellevants, cadascuna d'aquestes amb un text descriptiu i, per descomptat, de llicència d'ús lliure. Podria incloure, com ara, mapes, retrats, fotografies, o obres d'art; s'hi afegeixen les imatges que són d'interès o per a facilitar la comprensió del text, però en un nombre suficient de manera que no hi distreu la lectura de l'article.
 • és atractiu; fa servir frases de diferents llargàries i estils; la redacció és descriptiva i engrescadora, mantenint sempre el to enciclopèdic, però.
 • és correcte quant a gramàtica, redacció, i ortografia; segueix les normes establertes per al català segons l'IEC o l'AVL; si l'article és d'una temàtica amb una relació geogràficament específica d'una part de l'àmbit lingüístic català, empra les formes dialectals del mateix àmbit geogràfic; en canvi, si és un tema que no té cap àmbit geogràfic, s'hi fa la màxima neutralització dialectal possible, és a dir, formes compartides com a mínim per 2 grans varietats dialectals.
 • no pot existir. Tot i així no vos hauríeu de gastar massa temps amoïnant-vos sobre com fer un article prefecte. Generalment, la perfecció és una utopia, és a dir, un ideal inabastable. El plaer d'escriure i modificar a la Viquipèdia ve precisament què la perfecció no depèn d'una sola persona.

Vegeu també

modifica