Viquipèdia:Pàgina de proves

Sistemes complexosModifica

HABITANTS DEL VENDREL
edat 1995 1996 1997
0-15 1000 5.200 6.000
16-25 7.825 9.600 20.200
31-99 6.250 15.600 36.147
gossos 1100 1200 1250
cotxes 10000 10200 10500

La ciència dels sistemes complexos estudia com un gran nombre de components -

que a petita escala interactuen entre ells localment- poden a escales més grans

autoorganitzar-se espontàniament i mostrar comportaments i estructures globals

emergents i no trivials.

Expressat amb altres paraules: l’estudi dels sistemes complexos busca entendre el

comportament i les propietats del conjunt d’un sistema que no pot derivar-se de forma

directa de l’estudi de les propietats de les seves parts de forma aïllada.

D'un conjunt com aquest se'n diu sistema complex i requereix de nous marcs


-Sant Salvador

-El Francàs

Coma-ruga

 
Comarruga

Baix Penedès i Costa Daurada

Provincia: Tarragona

Catalunya