Viquipèdia:Presa de decisions/2005/Sobre criteris d'ús dels noms de la llengua

En aquesta Viquipèdia encara no hi ha una política, acordada per consens, sobre els criteris d'ús dels noms de la llengua. No obstant això, fins ara, s'ha emprat en general el terme "català", i el terme "valencià" s'empra en els articles de temàtica relacionada amb el País Valencià.

Aquest procés no influeix en la política del model de llengua de la Viquipèdia, en la qual, bàsicament, es recomana respectar les varietats dialectals per als articles d'àmbit de la varietat (p. ex. en valencià per a País Valencià), i fer la màxima neutralització dialectal per als espais i temàtiques comunes (per exemple: "la vostra pàgina" en voltes de "la seua / seva pàgina", o "llegiu l'article" en voltes de "llegeixi / llegixi / llegisca / llegesca l'article", així com utilitzar redaccions alternatives com "a hores d'ara / en l'actualitat" en voltes de "hui / avui dia"). Per a més informació sobre el model de llengua vegeu el llibre d'estil.

Debat precedent modifica

És recomanable no repetir massa els mateixos arguments, per a no estar donant-hi voltes. Els següents textos tenen relació amb el tema, i poden servir per a formar-se una opinió:

Debat previ modifica

El debat es considera tancat per manca d'activitat. Podeu consultar la pàgina de discussió d'aquest article per si voleu formar-vos una opinió abans de participar en el sondeig, o per si voleu fer-hi observacions sobre el procés de votació.

Tot seguit s'explica una recapitulació del debat. Si creieu que el resum no és objectiu, que falta matisar o recollir algun aspecte del debat que considereu important, editeu-lo vós mateix. Sigueu prudents, però, a l'hora de redactar-ho des d'un punt de vista neutral i amb un caire informatiu.

Recapitulació del debat modifica

Hi han hagut dos aspectes destacables del debat previ. Un d'aquestos és la unanimitat al voltant del model de llengua que s'ha fet servir fins ara "de facte" a la Viquipèdia (textos dialectalment neutrals fins al màxim als textos d'àmbit comú, i diversitat dialectal, normativa i sense barreges, als textos d'àmbit geogràficament específic), de manera que la votació sobre la qüestió nominal no implica cap canvi en aquest aspecte.

L'altre aspecte a destacar va ser la coincidència, si bé no per absoluta unanimitat, però si d'ampli consens, que la decisió de la qüestió nominal només afectarà en els textos no enciclopèdics, és a dir, en textos de presentació (i representació) de la nostra comunitat viquipedista davant del públic general (portades, notes de premsa, benvingudes, etc.), així com en contextos de formalitat de la nostra comunitat.

Sobre els textos enciclopèdics, com a conseqüència del nostre model de llengua, es poden fer servir les denominacions de "català", "valencià ", o "balear" en els articles d'àmbit geogràficament específic (p. ex. "valencià" per a articles relacionats amb el País Valencià, "català" per a articles relacionats amb Catalunya, etc.), mentre que per als articles d'àmbit comú es farà servir el terme "català".

Tanmateix, per qüestions de brevetat, tampoc implicarà un canvi en la interfície d'usuari textual del programari web del MediaWiki que fa servir la Viquipèdia.

Sondeig modifica

Consulteu les votacions de la primera volta que s'han dut a terme, el sondeig del qual ha finalitzat de la següent manera:

  Català Català o valencià Català-valencià Català-valencià-balear Omissió
A favor Suport 19 25 13 24 5 10 1 3 1 7
Assumible 6 11 5 2 6
Indiferent 2 3 - 3 1
En contra Consentible 4 7 3 9 5 25 3 26 4 23
Rebuig 3 6 20 23 19
Consens
((Majoria + Indiferents)/Minoria) ≥ 4
No
(25+2)/7 = 3'86
No
(24+3)/9 = 3
No
-25/10 = -2'5

-(26+3)/3 = -9'66
No
-(23+1)/7 = -3'43
 • Català:
 • Català o valencià:
 • Català-valencià:
 • Fórmules d'omissió:
 • Català-valencià-balear:

Resultat modifica

 • Català: Acceptat sense consens.
 • Català o valencià: Acceptat sense consens.
 • Català-valencià: Rebutjat sense consens.
 • Fòrmules d'omissió: Rebutjat sense consens.
 • Català-valencià-balear: Rebutjat amb consens.

Votació de la primera proposta modifica

Consulteu les votacions de la segona volta que s'han dut a terme, la votació de la qual ha finalitzat de la següent manera:

 • Proposició 1 Aquesta política només s'aplica exclusivament per a les pàgines de l'espai de nom de "Viquipèdia:" (ns-4), de "Ajuda:" (ns-12), així com de la Portada de la Viquipèdia.
  15 a favor, 4 en contra, 1 abstenció. Proporció de 3'75 a favor per cadascun en contra.
  Resultat: APROVAT AMB CONSENS
 • Proposició 2 Les proposicions d'aquesta política no s'haurien de considerar com a judicis de valor sobre la tradició onomàstica a Catalunya, al País Valencià, i a les Illes Balears, respectivament, sobre la denominació de la nostra llengua.
  12 a favor, 2 en blanc, 5 en contra, 1 abstenció. Proporció de 2'8 a favor (més blancs) per cadascun en contra.
  Resultat: APROVAT SENSE CONSENS
 • Proposició 3 Aquesta política no s'hauria d'aplicar en prejuí d'una correcta redacció dels articles (p. ex. evitar una repetició excessiva), en què hi podrien caldre fòrmules d'omissió ("aquesta Viquipèdia", etc.).
  20 a favor. Unanimitat total.
  Resultat: APROVAT AMB CONSENS
 • Proposició 4 S'ha de fer servir el nom de "català" quan es refereix la versió idiomàtica d'aquesta Viquipèdia, tret d'excepcions molt justificades. Atesa la unitat lingüística de la llengua, la Comunitat viquipedista assumeix que, a més a més, si per part de tercers es refereix a la versió en "valencià" d'una Viquipèdia, s'està referint igualment a la Viquipèdia en català.
  14 a favor, 6 en contra. Proporció de 2'3 a favor (més blancs) per cadascun en contra.
  Resultat: APROVAT SENSE CONSENS
 • Proposició 5 Quan al cos del text d'una pàgina s'esmenta per primera vegada la versió idiomàtica d'aquesta Viquipèdia, i si ho permet el context, s'hauria de fer esmentant explícitament les dues denominacions de "català" o "valencià" alhora i per separat. La resta de les vegades, si en calen, es farà amb la denominació de "català", així com al títol de l'article, i en textos d'enumeracions o llistats d'idiomes.
  12 a favor, 1 en blanc, 7 en contra. Proporció de 1'86 a favor (més blancs) per cadascun en contra.
  Resultat: APROVAT SENSE CONSENS
 • Proposició 6 Per a revocar aquesta política sobre criteris d'ús dels noms de la llengua caldrà que ho demane un nombre de viquipedistes superior al nombre total de viquipedistes que han participat en aquesta votació. Eixos viquipedistes hauran de tenir un compte d'usuari que acomplesca el mateix requisit del present procés de presa de decisions.
  14 a favor, 6 en contra. Proporció de 2'33 a favor (més blancs) per cadascun en contra.
  Resultat: APROVAT SENSE CONSENS

Estat de la presa de decisió modifica

La gran majoria de les proposicions s'han aprovat amb un consens insuficient. El procés es considera paralitzat i en punt mort per manca d'activitat en el debat des de fa molt de temps. No obstant això, podeu fer la vostra observació a discussió.