Viquipèdia:Presa de decisions/2006/Política per a esborrar articles

Aquest procés s'ha presentat per acabar amb la no existència d'una política sobre el procés a seguir per a esborrar un article. Com a pràctica habitual s'han anat utilitzant les plantilles {{fora}} i {{destrucció}} per a proposar esborrar articles. Calia definir quan utilitzar una o l'altra, i les condicions per a votar i valorar el resultat.

Desprès del debat previ fet en la pàgina de discussió i la seva aprovació per unaminitat, a continuació es presenta la política per a esborrar articles.

SondeigModifica

Aquesta proposta es va presentar en fase de sondeig de consens des del dia 11 de juny del 2006 amb una durada d'una setmana. Al no presentar objeccions entrà en vigor el dia 19 de juny del 2006 a les 00:00 CEST.

 • Votació tancada 22:10, 18 jun 2006 (UTC) 11 vots favorables i cap objecció.

Política per a esborrar pàginesModifica

Abans d'esborrarModifica

Esborrar una pàgina és una opció dràstica que elimina la feina feta i el seu historial. No obstant, en ocasions és necessari per a mantenir una qualitat d'acord amb les polítiques i normes de la Viquipèdia. Abans de fer una proposta considereu altres opcions:

 • {{esborrany}}, {{millorar}}, {{fusió}}, {{copyright}}, {{traducció}}, etc.
 • Tingueu en compte Viquipèdia:Si us plau no mossegueu els nouvinguts. Potser cal donar un cop de ma a un usuari inexpert.
 • Si el problema és amb part del text i no amb la totalitat de la pàgina, intenteu arreglar-lo o treure'l explicant-ho a la discussió.
 • Si el text es inadequat o redundant perque ja existeix un altre article semblant, podeu esborrar directament el text i fer una Redirecció.
 • En cas de dubte, absteniu-vos-en o expliqueu-ho a la discussió.

Si a pesar de tot creieu que s'ha d'esborrar, hi ha dues opcions:

 • Destrucció ràpida
 • Proposta per a votar

Destrucció ràpidaModifica

En casos evidents es pot utilitzar la destrucció ràpida. Aquests casos es presenten quan s'ha creat una pàgina:

 • que només té grafits de prova,
 • amb continguts ofensius,
 • sense cap mena de sentit,
 • per error esmenat pel propi autor,
 • pàgines sense historial que s'hagin d'utilitzar per a fer redireccions.
 • a subpàgines de l'espai de noms "Usuari" que el propi autor desitja esborrar.

En aquests casos es pot demanar la seva destrucció immediata col·locant la plantilla {{destrucció|motiu}}. Un administrador analitzarà si compleix els requisits per a esborrar-la. Es cas contrari, o en cas que hi hagi qualsevol discussió sobre la seva destrucció, cal fer una proposta per discutir-la i votar-la. En aquests mateixos casos un administrador pot eliminar-la directament, sense un avís previ, explicant-ne els motius en el camp corresponent del programari d'eliminació.

Proposta per a votarModifica

Com fer una propostaModifica

 • Es suposa que els usuaris que participen en aquest procés estan al corrent de les polítiques i normes de la Viquipèdia. Per això es demana que per fer una proposta es compleixin un mínim de requisits d'experiència: 15 dies d'antiguitat i 20 contribucions en 5 articles diferents.
 • Es posarà al principi de la pàgina a esborrar una plantilla d'avís {{esborrar1}} que redirigirà a una pàgina específica de discussió per a explicar els motius i valorar-los.
 • Es posarà al final de la pàgina de discussió de propostes ("Viquipèdia:Esborrar pàgines/Propostes") una plantilla ({{subst:esborrar2|pàgina|motiu}}) per crear uns apartats normalitzats. A ser possible en el motiu s'exposarà la política o norma aplicable.
 • En cas que una proposta estigui incompleta, sense motiu o sense firma d'un usuari vàlid, podrà ser anul·lada mentre no la recolzi i la completi un usuari que compleixi els requisits.
 • És una bona pràctica no marcar aquestes edicions com a menors ja que poden passar inadvertides.
 • És recomanable avisar l'editor principal de l'article en la seva pàgina de discussió. Per aquest propòsit es disposa de la plantilla {{subst:esborrar3|pàgina}}.

Discussió i votació de la propostaModifica

 • Com a principi general s'intenta arribar a un consens per a trobar una solució alternativa abans d'esborrar l'article. Per exemple, es podria fusionar amb un altre article, traslladar a un altre projecte, plantejar un nou redactat sota un nou títol, etc.
 • Qualsevol editor pot expressar la seva opinió al nou apartat de discussió.
 • Els usuaris que compleixin els requisits poden, a més d'exposar els seus motius, votar amb les plantilles {{aprovació}} i {{objecció}}.
 • Els requisits per a poder votar són: mínim de 15 dies d'antiguitat abans de la proposta, i 20 contribucions en 5 articles diferents al que es proposa esborrar. Com a excepció es permet votar al creador o editor principal de l'article.
 • Mentre no finalitzi el període de votació un usuari pot reconsiderar la seva opinió i modificar el seu vot tatxant-lo amb el codi <s>...</s> i pot votar de nou.
 • No cal un mínim de participació per donar suport a la proposta. Un editor pot considerar que el tema és prou evident o té prou consens i no cal que hi participi. Si s'ha respectat el temps mínim de debat, es dóna per suposat que les opinions expressades són acceptades.
 • Duració del procés. El procés comença amb la proposta. Si la proposta era incompleta, el procés comença quan un usuari vàlid en dóna suport.
  • El temps mínim és de 7 dies. A partir del setè dia es pot fer la valoració final si es troba prou consens.
  • El temps màxim és de 30 dies. Si al final d'aquest període no hi ha consens, es dóna per anul·lada la proposta.

Valoració finalModifica

 • Un administrador farà la valoració final de la proposta. Com a excepció, s'abstindrà de fer la valoració si ell mateix va fer la proposta inicial.
 • La valoració final es pot fer en qualsevol moment a partir del període mínim de 7 dies si hi ha prou consens.
 • En cas de que variïn significativament les condicions inicials de la proposta, per exemple si s'ha fet un redactat nou o s'han aportat noves proves, un administrador pot decidir iniciar un nou període de 7 dies perquè els usuaris puguin reconsiderar les seves opinions. Igualment, si es considera que l'editor principal pot fer alguna aportació decisiva, es pot prorrogar 7 dies.
 • S'anul·laran els vots que no compleixin els requisits, explicant-ne els motius.
 • Es considera que hi ha prou consens amb el 75% de vots en un sentit o l'altre. És a dir, s'accepta o es rebutja la proposta amb una diferència de 3 contra 1, 6 contra 2 ...
 • Si al cap de 30 dies no hi ha prou consens la proposta queda anul·lada.
 • El recompte de vots, les consideracions que s'hagin fet i la decisió final quedaran anotats com a valoració final.
 • Sigui quina sigui la decisió final, es guardarà la proposta en un arxiu històric. En cas de rebuig o anul·lació de la proposta, es treurà la plantilla d'avís.

Renovació d'una proposta d'esborratModifica

Una proposta rebutjada o anul·lada, excepte si era una proposta incompleta, no es podrà renovar fins al cap de 3 mesos. En tot cas s'haurà de tractar com un tema controvertit.

Recuperar un article esborratModifica

Només es podrà demanar recuperar un article esborrat en cas d'error en la aplicació o interpretació d'aquesta política.

Disposicions addicionalsModifica

Altres consideracions que no formen part de la política, però durant la discussió s'ha considerat interessant anotar-les:

 • En el moment que s'aprovi aquesta política, quedarà en desús la plantilla {{fora}}, que serà substituïda per unes de noves. Això no obstant, es mantindrà en aquelles pàgines que ja la tinguin i s'aplicaran, sempre que sigui possible, els criteris d'aquesta política.
 • El text es publicarà en una nova pàgina Viquipèdia:Esborrar pàgines que substituirà Viquipèdia:Registre de pàgines per esborrar.
 • Per a utilitzar com a guia, s'anotaran els casos discutits, que puguin servir com a precedents, en una pàgina específica ("Viquipèdia:Esborrar pàgines/Precedents").