Viquipèdia:Què és un article de qualitat

Es consideraria un article de qualitat quan recull les següents característiques:

 1. Hauria de ser un exemple de la nostra millor feina, representant el valor únic de la Viquipèdia a la Internet.
 2. Hauria d'estar correctament redactat, complet, comprensible, concret, neutral, i estable. Llegiu com escriure un bon article, i com seria l'article perfecte, per a saber quines són les exigències demanades. Al respecte:
  • a.) Correctament redactat significa que la seua redacció és clara, neutral i sense errors gramaticals (ortogràfics, sintàctics o semàntics);
  • b.) Complet significa que l'article cobreix el tema de manera completa, i no ignora cap fet o detall important;
  • c.) Entenedor significa que l'article pot ser comprès per persones que no dominen el tema (neòfites). Els articles no són tractats especialitzats, ans al contrari, han de ser pensats i fets per a gent que vol aprendre sobre un tema;
  • d.) Concret significa que els temes que tracta han de ser avalats per proves específiques i per referències externes que indiquen, si és possible, la font des de la qual s'obtingueren (verificabilitat). A més a més, s'ha d'anar amb molt de compte amb justificacions ambigües com ara «Algunes persones opinen que...» o semblants;
  • e.) Neutral significa que l'article segueix el punt de vista neutral, i que no hi ha dubtes sobre l'exactitud de la seua informació (vegeu Citau les fonts);
  • f.) Estable significa que l'article no canvia gaire d'un dia a l'altre (sense tenir en compte les millores de revisió), i que no és objecte actualment de cap mena de guerra d'edicions.
 3. Hauria de complir amb les normes establertes al Llibre d'estil. Això implica:
  • a.) evitar de barrejar diferents formes dialectals o, depenent del cas, seguir un redactat dialectalment neutre;
  • b.) una bona introducció al principi de l'article, on es fa un compendi del tema i prepara el lector per als detalls de cadascuna de les conseqüents seccions;
  • c.) una estructura adient d'encapçalaments; i
  • d.) una taula de continguts substancial, però no massa gran.
 4. Hauria de tenir imatges situades als llocs adients, amb una descripció, i que siguen de llicència lliure; en qualsevol cas, incloure-hi imatges no és una conditio sine qua non per a un article de qualitat.
 5. Hauria de ser d'una extensió raonable, centrant-se en el tema principal que tracta, i evitar detalls innecessaris; hauria de seguir un bon estil de sumaris per a cobrir subtemes que són tractats en articles «germans» de manera més aprofundida.