Viquiprojecte:Comarques del País Valencià

ObjectiuModifica

Dotar d'un article a totes les comarques valencianes amb uns continguts mínims de forma unificada.

Participants assidusModifica

Si les teues contribucions a la viquipèdia sovint es tracten d'articles sobre comarques valencianes, afegiu-vos al final de la llista amb el codi de --~~~~. D'aquesta manera, si necessitem ajuda en algun aspecte, sabrem quins viquipedistes probablement sabràn ajudar-nos millor.

--Joanot 00:21 17 des, 2004 (UTC)

--Makinal 19:42 17 des, 2004 (UTC)

––Xacòina 16:50 20 agost (UTC)

Descripció del ViquiprojecteModifica

L'objectiu és que a la viquipèdia valenciana/catalana hi hagen articles de totes les comarques valencianes, que són un total de 32. En aquesta pàgina s'explicarà una sèrie de recomanacions perquè hi haja un mínim de coherència tant en la denominació toponímica

Quin topònim farem servir?Modifica

Tots els noms de les comarques seran en valencià, ja que hi ha tradició d'utilitzar formes pròpies valencianes a totes les comarques, independentment de si és valenciano-parlant, castellano-parlant, o mixte. Com que no són gaires, llistem ací les comarques, mostrant la forma castellana que siga tradicional en alguna:

Delimitacions oficialsModifica

Cal esmentar, però, que existeix un problema (típicament valencià, cal dir-ho) sobre les delimitacions comarcals. Al País Valencià no existeix aprovada cap llei de comarcalització, tot i que un decret del Govern Valencià, amb l'objectiu de descentralitzar administrativament la Generalitat Valenciana, planteja tres nivells de "Demarcacións Territorials Homologades" (DTH) les delimitacions d'una de les quals coincideixen d'alguna manera amb les propostes de comarcalització més acceptades en època pre-autonòmica. No obstant, les DTH no són alguna mena d'equivalència a "comarca", car només es tracta una descentralització administrativa, i no gens d'una estructura territorial.

Per tant, malgrat que l'Article 46 de l'Estatut d'Autonomia valenciana estipula que la unitat territorial del País Valencià és la comarca, la pertanyença d'un municipi a una o altra comarca no està fixada oficialment. És per açò que trobarem en fonts externes casos com què Guardamar del Segura és amb el Baix Vinalopó, com què les poblacions de la Vall de Biar pertanyen a l'Alcoià, o que les localitats d'Asp i Montfort del Cid formen una comarca pròpia com a Vinalopó Mitjà i la resta de les localitats com a Valls del Vinalopó, i segurament n'hi hauran més casos.

Aleshores, quin criteri hauriem de seguir a la viquipèdia?. En principi, seguirem els criteris que habitualment utilitza la Generalitat Valenciana quan fa servir la DTH de 3ª categoria, és a dir, les "pseudo-comarques". A la pàgina de l'Arxiu Històric Electoral tenim un mapa comarcal que utilitza la Generalitat Valenciana que el podrem fer servir de referència. No obstant açò, quan hi haja una confusió generalitzada, com per exemple la pertanyença dubtosa de Guardamar del Segura al Baix Vinalopó o al Baix Segura, a l'article del municipi hi esmentarem la problemàtica comarcal.

ContingutsModifica

Almenys, tots els articles dels municipis valencians hi contindran:

 • Una taula bàsica de dades de la comarca, que es farà amb una plantilla disponible, on hi haurà:
  • Símbols vexil·lològics i heràldics de la comarca, si n'hi ha.
  • Mapa polític de la comarca, amb divisions municipals, i localització respecte al País Valencià.
  • Dades estadístiques bàsiques (població, extensió, etc...)
 • Una taula on es llistarà tots els municipis pertanyents a la comarca, amb les seues respectives dades de població, extensió, i densitat demogràfica. S'utilitzarà el criteri habitual de la Generalitat Valenciana, i que es farà tambè amb una altra plantilla disponible.
 • Una sèrie d'enllaços externs cap webs d'on s'han extret les dades bàsiques, i articles del municipi en viquipèdies d'altres llengües.
 • Una nota d'esborrany, si no hi ha text.

Amb açò facilitarem una futura edició de l'article, quan algú hi vulga ampliar continguts, havent-hi ja el topònim triat, i la presentació visual.

Taula de la comarcaModifica

Existeix una plantilla per estalviar temps en fer el codi de la taula d'informació (infotaula) básica de la comarca i, també, perquè totes les taules tinguen el mateix format i presentació. Tot seguit s'explica el codi de les plantilles (els mots en majúscula i negreta són els paràmetres que hi hem de posar, i si es troben entre claudàtors significa que són paràmetres opcionals).

La sintaxi completa del codi d'infotaula és la següent:

{{Inicia infotaula de la comarca|NOM_COMARCA}}
{{Situació de la comarca|ARTICLE_PREPOSICIÓ|NOM_COMARCA|ARTICLE_PREPOSICIÓ|País Valencià}}
{{Capital de la comarca|CAPITAL}}
{{Població de la comarca|NOMBRE|ANY}}
{{Superfície de la comarca|NOMBRE|ANY}}
{{Densitat de la comarca|NOMBRE|ANY}}
{{Municipi més populòs de la comarca|MUNICIPI|NOMBRE}}
{{Municipi més extens de la comarca|MUNICIPI|NOMBRE}}
{{Municipi més dens de la comarca|MUNICIPI|NOMBRE}}
{{Nombre de municipis de la comarca|NOMBRE}}
{{Finalitza infotaula de la comarca}}

Es pot obviar alguna plantilla si no disposem de dades que demanen els seus paràmetres, i tampoc no importa l'ordre què introduim les plantilles, si bé es recomana seguir aquest ordre, per a unificar la presentació visual a la viquipèdia. No obstant, les plantilles sempre les començarem de la següent manera:

{{Inicia infotaula de la comarca}}

I també sempre indicarem a la viquipèdia on finalitza la infotaula:

{{Finalitza infotaula del municipi}}

Un aspecte important de les plantilles és que s'han d'especificar el contingut de tots els paràmetres, sense deixar-se'n cap. A continuació hi podem incloure les dades bàsiques què vulguem conèixer del municipi, amb les següents plantilles:

Nom de la comarcaModifica

{{Inicia infotaula de la comarca|'''NOM_COMARCA'''}}

Inicia la infotaula amb un encapçalament que contindrà el nom de la comarca. En el paràmetre NOM_COMARCA posarem sempre el nom del municipi en valencià, independentment si és oficial o no.
Vegem l'aplicació dels exemples:
{{Inicia infotaula de la comarca|Alacantí}}
[...]
{{Finalitza infotaula de la comarca}}

{{Inicia infotaula de la comarca|Safor}}
[...]
{{Finalitza infotaula del municipi}}
Per a més informació sobre la tria dels topònims vegeu l'apartat de Quin topònim farem servir? d'aquest article.

BanderaModifica

{{Bandera de la comarca|ARTICLE_PREPOSICIÓ|NOM_COMARCA}}

Aquesta plantilla afegeix el fitxer gràfic de la bandera de la comarca. El farem servir en el cas que la comarca tinga adoptada bandera i no escut, o en el cas que no tinguem disponible el fitxer o els permisos d'un gràfic de l'escut, però de la bandera sí. A més a més, normalment les comarques valencianes no ténen cap símbol, però si hi ha una mancomunitat que abarque tota la comarca, i aquesta té símbol, el farem servir.
La plantilla busca el fitxer gràfic amb el nom "Bandera <ARTICLE_PREPOSICIÓ><NOM_COMARCA>.png", de manera que hem de construir el nom complet, indicant la preposició o article compost en el paràmetre d'ARTICLE_PREPOSICIÓ, el qual dependrà del nom a NOM_COMARCA. Per exemple:
{{Bandera de la comarca|del |Racó}} -> Bandera del Racó.png
Si usem aquesta plantilla, seria lògic no utilitzar les plantilles d'Escut de la comarca o de Símbols de la Comarca.
Vegeu també Viquipèdia:Ús d'imatges per a saber com carregar un fitxer gràfic a la viquipèdia.

EscutModifica

{{Escut de la comarca|ARTICLE_PREPOSICIÓ|NOM_COMARCA}}

Afegeix el fitxers gràfic de l'escut de la comarca. El farem servir en el cas que una comarca tinga adoptat escut i no bandera, o en el cas que no tinguem disponible el fitxer o els permisos d'un gràfic de la bandera, però de l'escut sí. A més a més, normalment les comarques valencianes no ténen cap símbol, però si hi ha una mancomunitat que abarque tota la comarca, i aquesta té símbol, el farem servir.
La plantilla busca el fitxer gràfic amb el nom "Escut <ARTICLE_PREPOSICIÓ><NOM_COMARCA>.png", de manera que hem de construir el nom complet, indicant la preposició o article compost en el paràmetre d'ARTICLE_PREPOSICIÓ, el qual dependrà del nom a NOM_COMARCA. Vegem alguns exemples:
{{Escut de la comarca|del |Racó}} -> Escut del Racó.png
Si usem aquesta plantilla, seria lògic no utilitzar les plantilles de Bandera de la comarca o de Símbols de la comarca.
Vegeu també Viquipèdia:Ús d'imatges per a saber com carregar un fitxer gràfic a la viquipèdia.

SímbolsModifica

{{Símbols de la comarca|ARTICLE_PREPOSICIÓ|NOM_COMARCA}}

Afegeix els fitxers gràfics de l'escut i de la bandera de la comarca. El farem servir en el cas que una comarca tinga adoptats escut i bandera, i en tinguem disponible els fitxers o els permisos de l'escut i de la bandera. A més a més, normalment les comarques valencianes no ténen cap símbol, però si hi ha una mancomunitat que abarque tota la comarca, i aquesta té símbol, el farem servir.
La plantilla busca els fitxers gràfics a dalt especificats, amb el noms "Escut <ARTICLE_PREPOSICIÓ><NOM_COMARCA>.png" i "Bandera <ARTICLE_PREPOSICIÓ><NOM_COMARCA>.png", de manera que hem de construir el nom complet, indicant la preposició o article compost en el paràmetre d'ARTICLE_PREPOSICIÓ, el qual dependrà del nom a NOM_COMARCA. Els exemples són anàlogs a les plantilles de Bandera de la comarca i Escut de la comarca.
Si usem aquesta plantilla, seria lògic no utilitzar les plantilles d'Escut de la comarca o de Bandera de la comarca.
Vegeu també Viquipèdia:Ús d'imatges per a saber com carregar un fitxer gràfic a la viquipèdia.

SituacióModifica

{{Situació de la comarca|PREPOSICIO_ARTICLE_1|NOM_COMARCA|PREPOSICIO_ARTICLE_2|NOM_PAÍS}}

Afegeix els fitxers gràfics del mapa de localització de la comarca respecte al país, i del mapa de la comarca amb les seues divisions municipals, si els tenim disponibles.
La plantilla busca els fitxers gràfics amb els noms:
 • Localització <PREPOSICIO_ARTICLE_1><NOM_COMARCA> respecte <PREPOSICIO_ARTICLE_2><NOM_PAÍS>.png
 • Mapa <PREPOSICIO_ARTICLE_1><NOM_COMARCA>.png
A més a més, la plantilla classifica automàticament l'article indicant la comarca com a categoria de la següent manera:
[[Categoria:<NOM_COMARCA>]]
Vegem un exemple:
{{Situació de la comarca|de l'|Alacantí|del |País Valencià}}

------> Localització de l'Alacantí respecte del País Valencià.png
------> Mapa de l'Alacantí.png

------> [[Categoria:Alacantí]]
[[Categoria:Viquiprojectes de geografia]]
Vegeu també Viquipèdia:Ús d'imatges per a saber com carregar un fitxer gràfic a la viquipèdia.

GentiliciModifica

{{Gentilici de la comarca|GENTILICI_GÈNERE|GENTILICI_ALTRE_GÈNERE}}

Afegeix informació sobre el gentilici de la comarca, d'un dels géneres masculí o femení a GENTILICI_GÈNERE, i de l'altre gènere a GENTILICI_ALTRE_GÈNERE. En cas de dubte del gentilici, normalment el buscarem al diccionari, però si no el trobem, triarem els que ens resulte més normal fonèticament, i exposarem el nostre dubte a la pàgina de discussió. Normalment les comarques valencianes no en tènen de gentilici.
Vegem un exemple:
{{Gentilici del municipi|Vinaloponer|Vinaloponera}}

Nombre de poblacióModifica

{{Població de la comarca|POBLACIÓ|[ANY]}}

Afegeix informació sobre el nombre de pobació de la comarca. Escriurem el número amb notació valenciana/catalana, açò és, un punt (".") per a separació de milers, i una coma (",") o apòstrof (" ' ") per a la separació dels decimals. En aquest cas, el número es refereix a unitats indivisibles (habitants) i, per tant, será decimal (sense decimals). També, si en tenim disponible, especificarem l'any en què s'ha computada la dada. Per exemple, l'any del cens.
Vegem un exemple:
{{Població de la comarca|420.561|2003}}

Extensió territorialModifica

{{Superfície de la comarca|EXTENSIÓ}}

Afegeix informació sobre la superfície de l'extensió de la comarca. Escriurem el número amb notació valenciana/catalana, açò és, un punt (".") per a separació de milers, i una coma (",") o apòstrof (" ' ") per a la separació dels decimals. A més a més, en cas d'ús dels decimals, només farem servir dos unitats decimals (p.ex. 421,23 o 421'23, però no 421,2345). En aquest cas, el número es refereix a unitats divisibles (km²) i, per tant, s'especificaran dos unitats decimals. També, si no hi ha quantitats decimals, els especificarem igualment (p.ex. 421,00 o 421'00).
Vegem un exemple:
{{Superfície de la comarca|673,67}}

Densitat de poblacióModifica

{{Densitat de la comarca|DENSITAT|ANY}}

Afegeix informació sobre la densitat de la població de la comarca. Escriurem el número amb notació valenciana/catalana, açò és, un punt (".") per a separació de milers, i una coma (",") o apòstrof (" ' ") per a la separació dels decimals. A més a més, en cas d'ús dels decimals, només farem servir dos unitats decimals (p.ex. 421,23 o 421'23, però no 421,2345). En aquest cas, el número es refereix a un indicador divisible (habs/km²) i, per tant, s'especificaran dos unitats decimals. També, si no hi ha quantitats decimals, els especificarem igualment (p.ex. 421,00 o 421'00).
Vegem un exemple:
{{Densitat del municipi|624,28|2003}}

Municipi més populósModifica

{{Municipi més populòs de la comarca|NOM_MUNICIPI|POBLACIÓ}}

Afegeix informació sobre el municipi que duu el nombre de població màxima de la comarca. Escriurem el número amb notació valenciana/catalana, açò és, un punt (".") per a separació de milers, i una coma (",") o apòstrof (" ' ") per a la separació dels decimals. En aquest cas, el número es refereix a unitats indivisibles (habitants) i, per tant, será decimal (sense decimals).
Vegem un exemple:
{{Municipi més populòs de la comarca|Alacant|305.911}}

Municipi més extensModifica

{{Municipi més extens de la comarca|NOM_MUNICIPI|POBLACIÓ}}

Afegeix informació sobre el municipi que duu l'extensió màxima de la comarca. Escriurem el número amb notació valenciana/catalana, açò és, un punt (".") per a separació de milers, i una coma (",") o apòstrof (" ' ") per a la separació dels decimals. A més a més, en cas d'ús dels decimals, només farem servir dos unitats decimals (p.ex. 421,23 o 421'23, però no 421,2345). En aquest cas, el número es refereix a unitats divisibles (km²) i, per tant, s'especificaran dos unitats decimals. També, si no hi ha quantitats decimals, els especificarem igualment (p.ex. 421,00 o 421'00).
Vegem un exemple:
{{Municipi més extens de la comarca|[[Alacant]]|201,27}}

Municipi més densModifica

{{Municipi més dens de la comarca|NOM_MUNICIPI|DENSITAT}}

Afegeix informació sobre el municipi amb densitat de població màxima de la comarca. Escriurem el número amb notació valenciana/catalana, açò és, un punt (".") per a separació de milers, i una coma (",") o apòstrof (" ' ") per a la separació dels decimals. A més a més, en cas d'ús dels decimals, només farem servir dos unitats decimals (p.ex. 421,23 o 421'23, però no 421,2345). En aquest cas, el número es refereix a un indicador divisible (habs/km²) i, per tant, s'especificaran dos unitats decimals. També, si no hi ha quantitats decimals, els especificarem igualment (p.ex. 421,00 o 421'00).
Vegem un exemple:
{{Municipi més dens de la comarca|[[Alacant]]|1.519,90}}

Nombre de municipisModifica

{{Nombre de municipis de la comarca|NOMBRE}}

Afegeix informació sobre el nombre de municipis de la comarca. Escriurem el número amb notació valenciana/catalana.
Vegem un exemple:
{{Nombre de municipis de la comarca|10}}


Exemple d'infotaula de comarcaModifica

{{Inicia infotaula de la comarca|Alacantí}}

{{Situació de la comarca|de l'|Alacantí|del |País Valencià}}

{{Capital de la comarca|Alacant}}

{{Població de la comarca|420.561|2003}}

{{Superfície de la comarca|673,67}}

{{Densitat de la comarca|624,28|2003}}

{{Municipi més populòs de la comarca|[[Alacant]]|305.911}}

{{Municipi més extens de la comarca|[[Alacant]]|201,27}}

{{Municipi més dens de la comarca|[[Alacant]]|1.519,90}}

{{Nombre de municipis de la comarca|10}}

{{Finalitza infotaula de la comarca}}

Plantilla:Inicia infotaula de la comarca Plantilla:Situació de la comarca Plantilla:Capital de la comarca Plantilla:Població de la comarca Plantilla:Superfície de la comarca Plantilla:Densitat de la comarca Plantilla:Municipi més populòs de la comarca Plantilla:Municipi més extens de la comarca Plantilla:Municipi més dens de la comarca Plantilla:Nombre de municipis de la comarca Plantilla:Finalitza infotaula de la comarca|}

Llista de municipisModifica

{{Inicia taula de municipis|NOM_COMARCA|ANY_DADES}}
{{Filera 1 de municipi|MUNICIPI_1|POBLACIO_1|SUPERFÍCIE_1|DENSITAT_1]}}
{{Filera 2 de municipi|MUNICIPI_2|POBLACIO_2|SUPERFÍCIE_2|DENSITAT_2]}}
{{Filera 3 de municipi|MUNICIPI_3|POBLACIO_3|SUPERFÍCIE_3|DENSITAT_3]}}
[...]
{{Filera N de municipi|MUNICIPI_N|POBLACIO_N|SUPERFÍCIE_N|DENSITAT_N]}}
{{Finalitza taula de municipis|POBLACIO_COMARCA|SUPERFICIE_COMARCA|DENSITAT_COMARCA}}

Un aspecte important de les plantilles és que s'han d'especificar el contingut de tots els paràmetres, sense deixar-se'n cap. És a dir, si en volem deixar algun buit hem de posar obligatòriament la barra de separació. A continuació hi podem incloure les dades bàsiques què vulguem conèixer del municipi, amb les següents plantilles:

Inicia llistaModifica

{{Inicia taula de municipis|NOM_COMARCA|ANY_DADES}}

És la plantilla amb què començarem sempre la llista. A NOM_COMARCA especificarem el nom de la comarca, i a ANY_DADES l'any del còmput de les dades demogràfiques de la llista. Per exemple:
{{Inicia taula de municipis|Alacantí|(2003)}}

Filera de municipiModifica

{{Filera N de municipi|MUNICIPI_N|POBLACIO_N|SUPERFÍCIE_N|DENSITAT_N]}}

En realitat no és una única plantilla, sinò que n'hi han 50 plantilles què difereixen únicament en el seu número d'N. Així, hi posarem una plantilla per a cada municipi, per ordre alfabetic, on especificarem a MUNICIPI_N el nom del municipi, a POBLACIO_N el seu nombre de població, a SUPERFICIE_N la seua extensió territorial, i a DENSITAT_N la densitat de població del municipi. Vegem un exemple:
{{Filera 1 de municipi|[[Agost (Alacantí)|Agost]]|4.451|66,60|66,83]}}
{{Filera 2 de municipi|[[Aigües]]|637|18,50|34,43}}
{{Filera 3 de municipi|[[Alacant]]|305.911|201,27|1.519,90}}
{{Filera 4 de municipi|[[Busot]]|1.998|33,90|58,94}}
{{Filera 5 de municipi|[[El Campello]]|21.761|55,30|393,51}}
{{Filera 6 de municipi|[[Mutxamel]]|16.971|47,70|355,79}}
{{Filera 7 de municipi|[[Sant Joan d'Alacant]]|18.107|9,60|1.886,15}}
{{Filera 8 de municipi|[[Sant Vicent del Raspeig]]|42.647|40,50|1.053,01}}
{{Filera 9 de municipi|[[La Torre de les Maçanes]]|709|36,50|19,42}}

Fi de llistaModifica

{{Finalitza taula de municipis|POBLACIO_COMARCA|SUPERFICIE_COMARCA|DENSITAT_COMARCA}}

És la plantilla amb què finalitzarem sempre la llista i, també, on especificarem les dades totals. Així, a POBLACIO_COMARCA el seu nombre total de població, a SUPERFICIE_COMARCA la seua extensió territorial, i a DENSITAT_COMARCA la densitat de població del municipi. Vegem un exemple:
{{Finalitza taula de municipis|403.128|673,67|624,28}}

Exemple de llista de municipisModifica

{{Inicia taula de municipis|Alacantí|(2003)}}

{{Filera 1 de municipi|[[Agost (Alacantí)|Agost]]|4.451|66,60|66,83]}}

{{Filera 2 de municipi|[[Aigües]]|637|18,50|34,43}}

{{Filera 3 de municipi|[[Alacant]]|305.911|201,27|1.519,90}}

{{Filera 4 de municipi|[[Busot]]|1.998|33,90|58,94}}

{{Filera 5 de municipi|[[El Campello]]|21.761|55,30|393,51}}

{{Filera 6 de municipi|[[Mutxamel]]|16.971|47,70|355,79}}

{{Filera 7 de municipi|[[Sant Joan d'Alacant]]|18.107|9,60|1.886,15}}

{{Filera 8 de municipi|[[Sant Vicent del Raspeig]]|42.647|40,50|1.053,01}}

{{Filera 9 de municipi|[[La Torre de les Maçanes]]|709|36,50|19,42}}

{{Finalitza taula de municipis|403.128|673,67|624,28}}
Alacantí (2003)
Municipi     Població     Extensió     Densitat
Agost 4.451 66,60 66,83]
Aigües 637 18,50 34,43
Alacant 305.911 201,27 1.519,90
Busot 1.998 33,90 58,94
El Campello 21.761 55,30 393,51
Mutxamel 16.971 47,70 355,79
Sant Joan d'Alacant 18.107 9,60 1.886,15
Sant Vicent del Raspeig 42.647 40,50 1.053,01
La Torre de les Maçanes 709 36,50 19,42
Total 403.128 673,67 624,28

Enllaços externsModifica

Inclourem la següent informació com a part del contingut mínim:

=== Enllaços externs ===
* [http://www.ive.es/pegv/start.jsp Institut Valencià d'Estadística].
* [http://www.just.gva.es/civis/va/index_menu.htm Portal de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat].

A vegades, quan volem incloure-hi el contingut mínim, ens trobem que un article d'una comarca ja hi contè text i informació (però sense el contingut mínim). Sovint, són continguts extrets almenys d'una d'aquestes pàgines:

Es bó que verifiquem si es tracten d'almenys d'alguna d'aquestes webs, que l'adreça i menció d'autoria i permís estiguen incloses dins de l'apartat dels enllaços externs. En cas que no és de cap d'aquestes webs, ho preguntarem a l'usuari que ha ficat la informació per primera vegada, que l'identificarem a la pestanya d'historial de l'article.

Per últim, si teniu ganes de viatjar, feu un tomb per les viquipèdies d'altres llengües, i esbrineu si ténen algun article sobre la mateixa comarca. Si és així, afegiu un enllaç Interwiki per a cadascuna de les llengües al final de l'article, per exemple:

[[es:Alto Vinalopó]]

TextModifica

Si no hi ha més text, o no n'hi ha gaire, afegirem la marca personalitzada d'esborrany a l'article:

{{Esborrany del País Valencià}}

Si no voleu limitar-vos a crear l'article amb els continguts mínims, però, i voleu que hi haja alguna informació inicial, una bona manera de començar és visitar les pàgines webs que s'esmenten a dalt, buscant la comarca, i incloure la informació corresponent, ja que hi tenim permís. No obstant açò, si ho feu, és molt recomanable que ho formateu amb una estructura mínimament presentable que podreu imitar d'altres articles de localitats que ja hi tènen estructura. També és recomanable que al text es facen enllaços interns a les seues pròpies paraules. Per últim, vigileu la vostra ortografia.