Obre el menú principal

Viquiprojecte:Adaptació de plantilles a Wikidata/infotaules biogràfiques 2.0

Aquest projecte és la segona transformació de la {{infotaula persona}} per tal d'incorporar molts més paràmetres recuperats des de Wikidata. Les raons que han propiciat aquesta nova reforma són:

  • Una major riquesa i confiança en els continguts de Wikidata, respecte al que coneixíem ara només fa dos anys.
  • Un major coneixement de les possibilitats i la tècnica de construcció d'infotaules
  • Unes capacitats molt superiors de la versió catalana del Mòdul:Wikidata que permet afrontar solucions impensables fa dos anys.

Principals diferències respecte l'anterior versióModifica

Abans Versió 2.0
Hi ha una "plantilla base" i unes plantilles especialitzades que preparen certa informació i criden la plantilla base Només hi ha una plantilla (Infotaula persona) dividida en dues parts: gestió de dades i gestió de presentació.
Només es recuperaven algunes dades molt consolidades i amb pocs "qualificadors". Exemple: alma mater o matrimonis, sense indicar dates inici-fi. Es recuperen tots les propietats Wikidata disponibles, així com els qualificadors que l'enriqueixen. Exemple: a més de les data inici-fi de l'alma mater, incorpora -si existeix- l'especialitat i la tesi, si fos el cas.
Un cas especial de dades que no es tractaven eren els càrrecs successoris que afecten a un bon nombre de biografies Es recuperen els paràmetres més importants (càrrec, escut, dates, antecessor, successor, eleccions i circumscripció). No es poden afegir "altres paràmetres" manuals. Aportar paràmetres manuals anul·la la recuperació de tot el bloc de dades de WD referit a càrrecs.
No es tractaven les 26 infotaules d'esportistes existents S'integraran (encara en procés) les infotaules d'esportistes. Algunes d'aquestes infotaules incorporen múltiples dades de resultats que tenen una alta volatilitat i són difícils de mantenir. El disseny contemplarà aspectes relatius a la trajectòria del personatge, però les dades de resultats que existeixen, hauran de passar, cas que es vulgui mantenir, al cos de l'article.
Les dades que es recuperaven des de WD es mostraven sempre, llevat que existís una dada manual, sempre prioritària. Continuen tenint prioritat les dades manuals sobre les de WD. A més, si no es desitja que un valor es mostri en un determinat article sense que es vulgui aportar una d'alternativa, es podrà evitar indicant noWD com a valor manual.
A les infotaules de periodista, infotaules actor i Infotaula director de cinema presentaven els premis agrupats per premi, la qual cosa donava prioritat a uns (oscar, ondas, pulitzer,..) sobre uns altres, a banda de crear una rigidesa amb l'aparició de nous premis. Totes les infotaules presenten els premis ordenats cronològicament de més actual a més antic.
Alguns paràmetres han modificat el seu funcionament, bé sigui perquè són sinònims a WD (ocupador-organitzacio, premis-honors), bé sigui perquè s'han alineat conceptes amb l'estructura de WD (camp de treball, educacio..)
  • "ocupador", "organització" i "mitjans" són ara sinònims. L'etiqueta per defecte serà en funció del paràmetre manual que s'informi, o bé, est podrà triar amb el paràmetre "etiqueta_organitzacio"
  • "educacio" s'ha conservat coma paràmetre manual per raons de compatibilitat, si bé el tractament de les dades de formació s'haurien d'enfocar cap a "alma_mater" que és on WD recull tota la formació, no tan sols la universitària.

Pla de treballModifica

Pas Descripció Comentaris Estat
Fase 1.1 Construcció de la nova {{infotaula persona}} amb capacitat per tractar totes les dades manuals implicades en el conjunt de les infotaules especialitzades actuals, així com recuperar totes les propietats i els qualificadors més significatius de cadascuna d'elles. Acabada, llevat esportistes i religiosos
Fase 1.1 Construcció de la {{infotaula persona/formatglobal}} que gestiona les formes de presentació i estructuració de la plantilla. Aquesta separació, ja experimentada a la {{infotaula d'organització}} i la {{infotaula geografia política}}, permet corregir aspectes estètics sense intervenir en el codi de recuperació de dades, sempre més complex. Acabada, llevat esportistes i religiosos
Fase 1.2 Acabar preparació de la infotaula per a encabir els casos pendents. En aquesta fase es procedirà a:
  • Crear una versió congelada de l'antiga "infotaula persona", anomenada {{infotaula persona 1.0}}
  • Redirigir les crides de les infotaules pendents d'integrar: canviar de "infotaula persona" a "infotaula persona 1.0".
  • Seguir fent les proves d'adaptació mitjançant les infotaules de proves utilitzades fins ara: {{proves persona}} i {{proves persona/actor}}.

Plantilles comprovades en condicions de ser migrades i eliminades:

PENDENTS: plantilles que no poden ser eliminades perquè fan un tractament especial als premis informats manualment

A aquesta categoria estan els articles a corregir, és a dir, posar a WD els premis que hi figurin a l'article i esborrar tots els paràmetres manuals de premi.

Fase 2 Substituir la {{infotaula persona}} actual pel codi que ha estat en proves (veure {{proves persona}} i la seva pàgina de discussió).

Redireccionades i eliminades:

Feta substitució "infotaula persona": 5/7/2017 12:00, aprx.
Fase 2.2 Integrar les infotaules d'esportistes.


Convertides en pre-infotaula per a traduir els noms dels paràmetres abans d'enllaçar amb {{infotaula persona}}:


Eliminades per migració dels articles (> 2017)

Els paràmetres específics de l'esport, excepte historial esportiu, s'incorporen al tractament general de la infotaula persona.

L'historial esportiu només s'obté des de WD. Per a poder tractar els diferents formats i noms que hi ha de paràmetres manuals referits a l'historial esportiu i mantenir la compatibilitat dels articles pre-existents, l'antiga infotaula (futbolista, atletes, taulaciclista,..) es converteix en una pre-infotaula que reanomena els paràmetres comuns i manté la forma de construir la llista de l'historial generant una infotaula incrustada que es traspassa com dos blocs (dins extensio_carrera_esportiva i extensio_participacio_esdeveniments) a la infotaula persona.

Iniciada integració a "infotaula persona": 3/8/2017