Votúria

tribu romana amb dret a vot

La tribu Votúria fou una de les 35 tribus de l'antiga Roma amb dret de vot. El seu nom podria derivar del poble gal dels voturi.