Xarol

recobriment fet amb vernís llustrós i permanent

El xarol és un recobriment dur de vernís acolorit sobre cuiro, però també metall, fusta o cartó pedra, per imitar els lacats japonesos o xinesos.

Es prepara calentant per separat quantitats iguals d'ambre i asfalt a cadascuna de les quals s'afegeix la meitat del seu pes d'oli de llinassa i trementina.