Xarxa hidrogràfica de Catalunya

La xarxa hidrogràfica de Catalunya és la font principal de recursos hídrics de Catalunya i està formada per dues conques principals:

A través de les dues conques, s'abasteix a la totalitat de la població catalana, però, a causa de que una de les dues sempre està més explotada pels municipis adscrits, una de les dues conques sempre és deficitària de l'altra.