Xifra de Delastelle

La xifra de Delastelle deu el seu nom al seu inventor, el francès Félix-Marie Delastelle (1840-1902), que havia descrit per primera vegada el principi en la Revue du Génie civil el 1895, sota el nom de "nova criptografia ".[1]

L'algorisme utilitza una graella de xifratge/desxifratge anàloga a la del quadrat de Polibi. Després d'anotar les coordenades de diverses lletres no xifrades, barreja les coordenades i llegeix després a la graella les lletres xifrades amb les coordenades barrejades. Aquest procediment s'anomena també tomogràmic.[2]

El Traité élémentaire de cryptographie de Delastelle, únic criptògraf civil important de l'època, va ser publicat per Gauthier-Villars el 1902.

ReferènciesModifica