Xoc tèrmic

trencament d'algun material al patir un canvi dràstic de temperatura
Per a altres significats, vegeu «xoc tèrmic (biologia)».

El concepte de xoc tèrmic fa referència al trencament d'algun material al patir un canvi dràstic de temperatura. Succeeix quan un material sòlid es trenca en sotmetre's a un brusc augment o descens de la temperatura. Objectes de vidre o ceràmica són vulnerables a aquest efecte a causa del seu baix nivell de tenacitat, a la seva baixa conductivitat tèrmica i al seu alt coeficient d'expansió tèrmica. La variació de temperatura causa que diferents parts d'un objecte s'expandeixin més que altres, fent que la tensió de l'objecte no sigui prou fort i llavors es trenca. Un exemple comú és, en els laboratoris, en utilitzar bany maria.

La ceràmica i els vidres de borosilicat, com el pyrex, estan fets per resistir a un col·lapse tèrmic millor que altres materials, gràcies a la seva combinació d'un coeficient d'expansió baix i una alta duresa. En el cas de la ceràmica, es compta amb un coeficient d'expansió negatiu.

El carboni reforçat és extremadament resistent a un col·lapse tèrmic a causa de la tan elevada conductivitat tèrmica del grafit, al seu baix coeficient d'expansió i a la duresa de la fibra de carboni (la qual és un dels components del carboni reforçat).