Índex de reproducció cromàtica

L'índex de reproducció cromàtica (IRC; en anglès CRI, Color Rendering Index) és una mesura de la capacitat que una font lluminosa té per reproduir fidelment els colors de diversos objectes en comparació amb una font de llum natural o ideal. Els llums amb un IRC elevat són necessàries en aplicacions on són importants els colors, com ara per exemple la fotografia i el cinema i totes les aplicacions òptiques on la qualitat de la llum incideix en la percepció de l'objecte des de l'observació microscòpica a la il·luminació d'obres d'art, espectacles i també mostradors comercials.[1] Es defineix per la Comissió Internacional de la Il·luminació com:

« Efecte d'una il·luminació sobre la percepció del color dels objectes, de forma conscient o subconscient, en comparació amb la seva percepció del color sota una il·luminació de referència.[2] »

Llista de colors per a calcular l'IRC : [3]

L'índex IRC es calcula fent la mitjana dels índexs R1 a R8. Els altres índex (R9 a R15) no s'empren però també ens indiquen la qualitat de la llum.

Índex Ri Color
R1 Vermell-verd clar
R2 Groc-gris fosc
R3 Verd-groc fort
R4 Verd-groc mig
R5 Verd-blau clar
R6 Blau clar
R7 Violeta clar
R8 Porpra-vermell clar
R9 Vermell fort
R10 Groc fort
R11 Verd fort
R12 Blau fort
R13 Rosa-groc clar
R14 Verd oliva mig
R15 Color de pell asiàtica
Tub fluorescent amb una marca 840, que indica un IRC de 80 a 89 i una temperatura de color de 4000 K (Blanc natural).

L'índex de reproducció cromàtica, juntament amb la temperatura de color, són els dos factors que permeten definir una font lluminosa. En la taula següent s'indiquen els valors d'IRC tipics segons el tipus de font lluminosa o llum:

Tipus de llum IRC
Llum incandescent 100
Làmpada halògena 100
Làmpada LED 0-99
Làmpada fluorescent compacta 15-85
Llum d'halur metàl·lic 65-93
Llum d'inducció 79
Sodi Alta Pressió 0-70
Sodi baixa pressió 0

Referències modifica

Enllaços externs modifica