En espectroscòpia, l'absorbància () és definida com:

,

on és la intensitat de llum amb una longitud d'ona específica després de passar per una mostra (intensitat de la llum transmesa) i és la intensitat de la llum abans que entri a la mostra (intensitat de la llum incident).

Les mesures d'absorbància són sovint utilitzades en química analítica, a causa del fet que l'absorbància és proporcional al gruix d'una mostra i la concentració de la substància en aquesta, en contrast a la transmitància I / I0, la qual canvia exponencialment amb el gruix i la concentració.

Vegeu també

modifica