Activitats extraescolars

activitats educatives que s'ofereixen fora de l'horari lectiu

Les activitats extraescolars són aquelles activitats ofertes fora de l'horari lectiu habitual per part de l'escola o bé d'altres entitats amb un propòsit educatiu. Poden dur-se a terme en els descansos (patis, hora de dinar), abans d'entrar a les classes o bé després de la jornada escolar ordinària. Si depenen de l'escola, solen estar coorganitzades per l'AMPA del centre.

Les extraescolars més comunes són les classes d'idiomes, d'esports i de música per ampliar els coneixements dels alumnes i el reforç escolar en el cas dels estudiants que necessiten millorar les seves qualificacions. La participació en comissions específiques del centre, com la revista escolar, l'equip de mediació o de sortides del curs, pot rebre la consideració d'activitat extraescolar. Les propostes de l'educació no formal que combinen lleure i aprenentatge en són una altra variant.

L'avaluació d'aquestes és independent de la del currículum educatiu ordinari o pot no regular-se de manera oficial.