Adstrat és l'influx entre dues llengües que després de conviure durant un temps en un mateix territori viuen separades en dos territoris veïns cadascuna amb la seva pròpia llengua.

Adstrat també és aplicat per molts lingüistes per designar l'influx mutu de dues llengües o dialectes veïns, com per exemple l'influx constant entre el català i el castellà o entre el gallec i el basc.

El concepte d'adstrat és equivalent a diferents processos del contacte de llengües que no impliquen substitució.