Obre el menú principal

La paraula aleví (del francès aleví ), és utilitzada comunament en activitats com la piscicultura i l'aqüicultura, o en ciències com la ictiologia, per designar a una cria acabada de néixer de peixos. Més precisament, aquest terme fa al·lusió al moment en el qual les cries trenquen l'ou i comencen a alimentar-se.

A l'Argentina, el terme aleví és també conegut com a alevino , probablement donada la proximitat i estreta relació comercial d'aquest país amb el Brasil i la consegüent transferència des del portuguès, idioma en el qual aquest terme francès va adquirir la vocal final "o ", per ajustar-se als estàndards fonètics dels lusoparlants.

També és una categoria esportiva.

NotaModifica