Aliments entre parents

Els aliments entre parents són, en dret civil, tots aquells indispensables perquè una persona pugui atendre les seves necessitats bàsiques.[1]

Comprenen els aliments pròpiament dits, l'habitatge, educació (si hi ha fills menors), vestit, sanitat, despeses funeràries. Està regulat pel Codi de família, articles 259 a 272. L'any 2010 es va regular al Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya.[2]

Per demanar-ho, caldrà fer-ho davant del Jutjat de Primera Instància mitjançant demanda judicial que presentarà un Procurador dels Tribunals assistit per Advocat. Les sentències de separació matrimonial o de divorci quan hi ha fills que no treballin, sempre contenen una pensió alimentària per cobrir els aliments dels fills.

ReferènciesModifica

  1. Ribot Igualada, Jordi «Aliments entre parents: Novetats del Codi Civil de Catalunya i jurisprudència recent». Revista Catalana de Dret Privat, 13, 2013, pàg. 99-118. DOI: 10.2436/20.3004.02.40. ISSN: 1695-5633.
  2. «LLEI 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família». Diari Oficial de la generalitat de Catalunya, 5686, 05-08-2010, pàg. 328.