Aman és una institució àrab que vol dir "seguretat" o "protecció". En dret religiós musulmà és una promesa de protecció mercès a la qual un enemic estranger (harbi) queda protegit de les sancions de la llei en la seva vida i els seus béns durant un període limitat de temps. Als grups ha de ser acordat per un imam.

Els primers aman es van concedir a grups de població a Egipte i Núbia el 651/652 i als bedja entre 722 i 734; a la península Ibèrica fou concedit a pobles que se sotmetien als conqueridors després del 712.