Arasni fou un principat amorreu del Líban, vassall d'Egipte, que va esdevenir aliat dels apiru vers la meitat del segle xiv aC. Va conquerir la ciutat d'Ardata. El principat va quedar integrat al Regne d'Amurru quan aquest es va constituir sota la sobirania del rei hitita Subiluluima I.